Pondelok 19.04.2021
Dnes má meniny 
Jela
°C
08.10.2020 11:35

ZMOS požaduje prevod pozemkov pre samosprávy


Ilustračná snímka.


Združenie miest a obcí Slovenska požaduje pri novele zákona o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách, aby bolo samosprávam umožnené získať pozemky štátu pre konkrétnu investičnú výstavbu.


Návrh zákona rozširuje dôvody vykonania pozemkových úprav. Za ďalší z dôvodov zmeny predkladateľ uvádza odstránenie nesúladu zákona o niektorých opatreniach pri majetkoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a súčasnej podoby zákona o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách, ktoré sa prejavovali v priebehu celého konania o pozemkových úpravách, od rozporov v povolení alebo nariadení pozemkových úprav, v posudzovaní obvodu pozemkových úprav, na jednoznačnom určení subjektu poskytujúeho náhradu a pod.

Združenie miest a obcí Slovenska v tejto súvislosti adresovalo Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zásadnú pripomienku, ktorou žiada predkladateľa návrhu umožniť prevod pozemkov pre účely výstavby nájomných bytov a sociálnych zariadení vo vlastníctve obcí a miest.

Podľa ZMOSu touto zmenou tak dokážu samosprávy, ktoré nedisponujú vlastnými pozemkami, získať vzťah k pozemkom na využitie v rámci konkrétnych verejných účelov, s ktorými súvisí riešenie dostupnosti nájomného bývania ako aj podpora výstavby sociálnych zariadení, ktoré sú vzhľadom na demografický vývoj mimoriadne potrebné v každom regióne.

Autor: (Michal KALIŇÁK, ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS)


komentáre
SHOW ALL
podobné
15.05.2017
Zákon pomôže krajským samosprávam riešiť problémy s usporiadaním pozemkov
Predseda TSK Jaroslav Baška spoločne s kolegami z NR SR, ktorí sú zároveň poslancami Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja, a tiež s poslancami za stranu MOST – HÍD predložili doplňujúci návrh k novele zákona o pozemkových úpravách.
viac
28.07.2020
Povinnosť platiť príspevky do umeleckých fondov plánuje MK SR natrvalo zrušiť
Povinnosť umelcov platiť zo svojich autorských odmien a honorárov príspevky do umeleckých fondov zriadených zákonom, by mala definitívne zrušiť pripravovaná legislatívna zmena.
viac
14.10.2020
Opäť je možné elektronické rokovanie zastupiteľstiev
Združenie miest a obcí Slovenska koncom marca predložilo návrh novely zákona o obecnom zriadení na rozšírenie možností rokovania zastupiteľstiev.
viac
17.03.2021
Presun novely Zákona o pamiatkovom fonde z roku 2023 na rok 2021
Ministerstvo kultúry SR rozhodlo o presune plánovanej novelizácie zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov z roku 2023 na tento rok a to aj spolu s celým legislatívnym procesom.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.65 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.65 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.69 %