Sobota 08.08.2020
Dnes má meniny 
Oskar
°C
18.01.2018 04:48

ZMOS má zásadné pripomienky k poplatku za uloženie odpadov


Ilustračná snímka.


Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) sa zapojilo do medzirezortného pripomienkového konania k návrhu zákona o poplatkoch za uloženie odpadov. Svoje postoje vyjadrilo vo viacerých zásadných pripomienkach.


ZMOS dlhodobo odmieta zavedenie nového poplatku, ktorý je v podmienkach miest a obcí vnímaný najmä ako dodatočný daňový odvod štátu od obcí a zaťaženie občanov. „ZMOS viackrát deklarovalo, že nie je preukázaný priamy súvis medzi zvýšením poplatkov za uloženie odpadov na skládku a znížením miery skládkovania. Žiadame preto, aby priamo v zákone bol vytvorený mechanizmus na priebežné monitorovanie a vyhodnocovanie prínosov zvýšenia poplatkov a súbežného znižovania miery skládkovania. Zároveň požadujeme znížiť navrhované sadzby poplatku,“ konkretizuje jednu zo zásadných pripomienok výkonný podpredseda Jozef Turčány.

ZMOS tiež žiada, aby účinnosť návrhu zákona bola časovo zosúladená s pripravovanou novelou zákona o odpadoch, a obe legislatívne normy súbežne predložené do legislatívneho procesu. „Zároveň žiadame, aby sa v návrhu novely zákona o odpadoch stanovili ciele zberu záväzné pre výrobcov a ich OZV a sankcie pre OZV za ich neplnenie, nakoľko neplnenie cieľov zberu bude mať negatívny dopad na úroveň (výšku) vytriedenia komunálneho odpadu v obci. Navrhujeme, aby sa k zvýšeniu poplatkov za uloženie odpadov na skládku pristúpilo až po praktickom naplnení cieľov zberu,“ hovorí výkonný podpredseda.

ZMOS v rámci pripomienkového konania žiada explicitne zadefinovať spôsob, rozsah a podmienky spravovania poplatku za uloženie odpadu.

Podľa Jozefa Turčányho za nesystémové je možné považovať aj to, že poplatok by mal byť príjmom štátneho fondu. „V návrhu zákona sa stanovuje spôsob prerozdelenia poplatku a termíny dokedy, je prevádzkovateľ skládky povinný odviesť poplatok obci a Environmentálnemu fondu. V návrhu zákona ani v dôvodovej správe však nie je stanovené, v akom režime sa bude postupovať pri vymáhaní poplatkov od obcí, ktoré nezaplatia poplatok štátnemu fondu v zákonom stanovenej lehote a v plnej výške a pri vymáhaní odvodu od prevádzkovateľa skládky, ktorý neodvedie poplatok v stanovenej lehote a v plnej výške.“

Združenie miest a obcí Slovenska na margo návrhu zákona žiada, aby v prípade keď poplatok zostane príjmov Environmentálneho fondu, bola z jeho strany zabezpečená plošná podpora miest a obcí tak, že sa väčšia časť príjmov Environmentálneho fondu z poplatkov za uloženie odpadov na skládku a spaľovanie odpadov (napr. 70 %) sa použije aj na podporu prevádzkových nákladov triedeného zberu a zhodnocovania komunálnych odpadov, a to formou poskytovania nárokovateľného paušálneho príspevku, napr. vo väzbe na kilogram vytriedených zložiek komunálnych odpadov. „Súčasný návrh podpory nie je pre tie mestá a obce, ktoré vykazujú vysoké percento triedenia motivačný, práve naopak“ uzatvára výkonný podpredseda Jozef Turčány.

Autor: (Michal KALIŇÁK, hovorca a tajomník rady expertov)


komentáre
SHOW ALL
podobné
15.11.2016
Nové financovanie zberu a odvozu triedeného odpadu sa zabieha
Systém rozšírenej zodpovednosti výrobcov, ktorý odštartoval 1. júla, napreduje, potrebuje však „utriasť“ a zabehnúť sa.
viac
15.11.2016
Zástupcovia OZV založili koordinačné centrum pre obaly – KC OBALY
Zástupcovia organizácií zodpovednosti výrobcov (OZV) sa na podnet MŽP SR stretli pred dvomi týždňami, aby v súlade so zákonom o odpadoch založili koordinačné centrum KC OBALY.
viac
31.08.2018
ZMOS: Poplatky za skládkovanie sa mali zvýšiť až neskôr, sú iné problémy
K zvýšeniu poplatkov za skládkovanie mal štát pristúpiť až po tom, ako sa stabilizuje systém odpadového hospodárstva. Myslí si to výkonný podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Turčány.
viac
27.05.2020
Za odpad, ktorý končí na skládkach, najviac platia v Hlohovci či Šali
Väčšina Slovákov zaznamenala tento rok zvýšenie poplatkov za komunálny odpad. Z okresných miest, ktoré skládkujú, najviac za odpad platia v Hlohovci, Bánovciach nad Bebravou, Šali a Topoľčanoch.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
78.02 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.71 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.28 %