Streda 26.01.2022
Dnes má meniny 
Tamara
°C
18.01.2018 04:48

ZMOS má zásadné pripomienky k poplatku za uloženie odpadov


Ilustračná snímka.


Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) sa zapojilo do medzirezortného pripomienkového konania k návrhu zákona o poplatkoch za uloženie odpadov. Svoje postoje vyjadrilo vo viacerých zásadných pripomienkach.


ZMOS dlhodobo odmieta zavedenie nového poplatku, ktorý je v podmienkach miest a obcí vnímaný najmä ako dodatočný daňový odvod štátu od obcí a zaťaženie občanov. „ZMOS viackrát deklarovalo, že nie je preukázaný priamy súvis medzi zvýšením poplatkov za uloženie odpadov na skládku a znížením miery skládkovania. Žiadame preto, aby priamo v zákone bol vytvorený mechanizmus na priebežné monitorovanie a vyhodnocovanie prínosov zvýšenia poplatkov a súbežného znižovania miery skládkovania. Zároveň požadujeme znížiť navrhované sadzby poplatku,“ konkretizuje jednu zo zásadných pripomienok výkonný podpredseda Jozef Turčány.

ZMOS tiež žiada, aby účinnosť návrhu zákona bola časovo zosúladená s pripravovanou novelou zákona o odpadoch, a obe legislatívne normy súbežne predložené do legislatívneho procesu. „Zároveň žiadame, aby sa v návrhu novely zákona o odpadoch stanovili ciele zberu záväzné pre výrobcov a ich OZV a sankcie pre OZV za ich neplnenie, nakoľko neplnenie cieľov zberu bude mať negatívny dopad na úroveň (výšku) vytriedenia komunálneho odpadu v obci. Navrhujeme, aby sa k zvýšeniu poplatkov za uloženie odpadov na skládku pristúpilo až po praktickom naplnení cieľov zberu,“ hovorí výkonný podpredseda.

ZMOS v rámci pripomienkového konania žiada explicitne zadefinovať spôsob, rozsah a podmienky spravovania poplatku za uloženie odpadu.

Podľa Jozefa Turčányho za nesystémové je možné považovať aj to, že poplatok by mal byť príjmom štátneho fondu. „V návrhu zákona sa stanovuje spôsob prerozdelenia poplatku a termíny dokedy, je prevádzkovateľ skládky povinný odviesť poplatok obci a Environmentálnemu fondu. V návrhu zákona ani v dôvodovej správe však nie je stanovené, v akom režime sa bude postupovať pri vymáhaní poplatkov od obcí, ktoré nezaplatia poplatok štátnemu fondu v zákonom stanovenej lehote a v plnej výške a pri vymáhaní odvodu od prevádzkovateľa skládky, ktorý neodvedie poplatok v stanovenej lehote a v plnej výške.“

Združenie miest a obcí Slovenska na margo návrhu zákona žiada, aby v prípade keď poplatok zostane príjmov Environmentálneho fondu, bola z jeho strany zabezpečená plošná podpora miest a obcí tak, že sa väčšia časť príjmov Environmentálneho fondu z poplatkov za uloženie odpadov na skládku a spaľovanie odpadov (napr. 70 %) sa použije aj na podporu prevádzkových nákladov triedeného zberu a zhodnocovania komunálnych odpadov, a to formou poskytovania nárokovateľného paušálneho príspevku, napr. vo väzbe na kilogram vytriedených zložiek komunálnych odpadov. „Súčasný návrh podpory nie je pre tie mestá a obce, ktoré vykazujú vysoké percento triedenia motivačný, práve naopak“ uzatvára výkonný podpredseda Jozef Turčány.

Autor: (Michal KALIŇÁK, hovorca a tajomník rady expertov)


komentáre
SHOW ALL
podobné
20.11.2017
Fiškálna decentralizácia nie je prekážkou pri budovaní sociálneho štátu
„Naplnenie princípov fiškálnej decentralizácie, ktorá bola pokračovaním procesu decentralizácie verejnej správy, nepovažujeme za prekážkou pri budovaní sociálneho štátu, naopak v mnohých oblastiach tomuto procesu pomáha,“ myslí si podpredseda ZMOS Jozef Turčány.
viac
31.08.2018
ZMOS: Poplatky za skládkovanie sa mali zvýšiť až neskôr, sú iné problémy
K zvýšeniu poplatkov za skládkovanie mal štát pristúpiť až po tom, ako sa stabilizuje systém odpadového hospodárstva. Myslí si to výkonný podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Turčány.
viac
04.11.2020
Príjmy z poplatkov za uloženie odpadu by sa mali prerozdeľovať po novom
Vytvoriť by sa mala nová skupina obcí, ktorá by mohla získať príspevok z Environmentálneho fondu a použila by ho na zabezpečenie triedeného zberu a zhodnotenie bioodpadu z domácností.
viac
05.11.2020
ZMOS predstavil zásadné pripomienky k výnosu o rozdeľovaní výnosu dane
Združenie miest a obcí Slovenska adresovalo rezortu školstva zásadné a pre samosprávu principiálne pripomienky k nariadeniu vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve. Podľa združenia sa rezort školstva už 5 rokov prizerá na problémy namiesto toho, aby ich riešil.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.60 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.76 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.63 %