Streda 26.01.2022
Dnes má meniny 
Tamara
°C
28.12.2019 11:15

ZMOS a alternatívne financovanie municipálneho rozvoja


Združenie miest a obcí Slovenska - logo


ZMOS so vstupom do roku 2020 začne s analýzou alternatívneho financovania municipálneho rozvoja. Sústredí sa na výhody aj riziká finančných nástrojov, ktoré môžu samosprávy využiť mimo vlastných finančných zdrojov a Európskych štrukturálnych a investičných fondov na investičnú služieb a činností.


Od otázky ku konkrétnym odpovediam

Pripravovaná analýza bude komplexnou odpoveďou na otázku: Sú alternatívne formy financovania municipálneho rozvoja pomoc pre mestá a obce? Pri jej formulovaní sme vychádzali zo skutočnosti, že mestá a obce nedisponujú žiadnym podobným dokumentom, v ktorom sú zosumarizované funkcie rozpočtu a ich napĺňanie v podmienkach miest a obcí.  Financovanie samospráv sa pritom orientuje hlavne na zavedené vnútorné a vonkajšie finančné zdroje, ale samospráva musí reagovať aj na prichádzajúce trendy v rámci možností iných finančných mechanizmov. Ak v tejto súvislosti akceptujeme fakt, že súčasné programové obdobie je ohraničené obdobím 2014 – 2020, očakávané výsledky výrazne prispejú k lepšej orientácii samospráv vo vybraných alternatívach finančných zdrojov a to hlavne s dôrazom na výhody a riziká, čo prispeje k udržateľnému financovaniu municipálneho rozvoja a k finančnej stabilite miest a obcí. 

Zrozumiteľný obsah

Analýza sa sústredí na vstup do problematiky financovania samospráv z vonkajších finančných zdrojov. Zároveň sa bude venovať vymedzeniu problematiky úverov, vymedzeniu problematiky PPP,  vymedzeniu problematiky komunálnych dlhopisov a vymedzeniu financovania z úspor. V každej tejto časti sa pritom sústredíme na výhody aj riziká. Okrem toho bude obsahovať aj dopady financovania municipálneho rozvoja na majetok obcí, odporúčania k alternatívnemu financovaniu municipálneho rozvoja. Tiež bude pojednávať o rozpočte ako hlavnom nástroji riadenia miest a obcí, procesoch tvorby, monitorovania a vyhodnocovania rozpočtu z hľadiska predvídateľnosti rozpočtovania, úlohách a cieľoch programového rozpočtu a participatívneho rozpočtu.

Užitočné ciele

Cieľom analýzy, ktorej sa tím expertov bude venovať najbližších šesť mesiacov bude podpora prístupných a udržateľných foriem získavania vonkajších finančných zdrojov pre ekonomicky, hospodársky a sociálne zodpovedný rozvoj municipálnych aktivít. Prínos aktivity vidíme aj pre tvorbu kvalitných a transparentných rozpočtov miest a obcí vrátane skvalitňovania procesného riadenia spolupráce v oblasti sociálneho dialógu.

Očakávania spojené s analýzou

Od pripravovanej analýzy tiež očakávame vymedzenie financovania samosprávy z hľadiska platnej legislatívy, vstup do problematiky alternatívnych finančných zdrojov, zlučiteľnosť vybraných finančných nástrojov s fiškálnou politikou, ale aj odporúčania k možnostiam využitia a aplikácie vybraných vonkajších finančných možností a zdokonaľovanie procesu tvorby rozpočtu v podmienkach miest a obcí ako súčasť rozpočtu verejnej správy.  

Združenie miest a obcí Slovenska bude túto analýzu realizovať cez národný projekt Podpora kvality sociálneho dialógu vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

                     

 

Autor: (ZMOS - Michal Kaliňák, hovorca a tajomník Rady expertov ZMOS)


komentáre
SHOW ALL
podobné
03.03.2020
ZMOS skúma financovanie komunálu
Združenie miest a obcí Slovenska začalo v pondelok (2. 3.)s ďalším prieskumom. Sústredíme sa na postoje starostov a primátorov k financovaniu samospráv. Prieskumom kvantifikujeme postoje štatutárnych predstaviteľov samospráv k súčasnému financovaniu a tiež alternatívnym formám financovania komunálu.
viac
23.09.2020
Informácia k lokalitám na výstavbu priemyselného parku
MH Invest s. r. o., ako obchodná spoločnosť 100 % vlastnená Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, si z poverenia ministerstva hospodárstva, dovoľuje touto cestou osloviť mestá a obce o pomoc pri hľadaní vhodnej lokality, resp. pozemkov na výstavbu priemyselného parku v rámci SR.
viac
28.09.2020
ZMOS: Štúdia k možnostiam alternatívneho financovania municipálneho rozvoja
Združenie miest a obcí Slovenska vypracovalo analytickú štúdiu zameranú na alternatívne financovanie municipálneho rozvoja.
viac
08.10.2020
Alternatívne financovanie energetickej úspornosti
Združenie miest a obcí Slovenska prináša ďalší newsletter v rámci alternatívneho financovania municipálneho rozvoja. Aktuálne sa venujeme financovaniu energetickej úspornosti prostredníctvom Slovak Investmens holdingu.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.60 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.76 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.63 %