Štvrtok 25.07.2024
Dnes má meniny 
Jakub, Timur
°C
03.09.2020 02:40

V príprave IÚS je dôležitá dobrá spolupráca partnerov v území


Snímka z podujatia.


V príprave Integrovaných územných stratégií je dôležitá dobrá spolupráca partnerov v území.


Akú úlohu bude zohrávať sociálno-ekonomické partnerstvo v území v Integrovaných územných stratégiách v budúcom programovom období ? Kto bude rozhodovať o alokácii zdrojov do regiónov ? Budú môcť samosprávy čerpať finančné zdroje zo všetkých politických cieľov EÚ? Na tieto a ďalšie otázky odpovedali zástupcovia rezortu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie na stretnutí k prípravnej fáze nového programového obdobia  2021 – 2027 v mestách obciach a regiónoch, ktoré zorganizovalo ZMOS minulý týždeň v Bešeňovej.

Združenie miest a obcí Slovenska zorganizovalo minulý týždeň konzultačno-metodické pracovné stretnutie k prípravnej fáze nového programového obdobia 2021-2027 v obciach, mestách a regiónoch za účasti  štátneho tajomníka Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Vladimíra Leteckého. Na stretnutí boli zastúpené vyššie územné celky predsedom SK8 Jozefom Viskupičom. ZMOS pod vedení predsedu ZMOS Branislava Trégera zastupovala takmer stovka účastníkov, ktorými boli zástupcovia regionálnych združení miest a obcí, členova Predsedníctva ZMOS a primátori miest. Stretnutie vytvorilo priestor na prediskutovanie štatútu Rady partnerstva a jej kreovanie, jednotného metodického rámca pre prípravu integrovaných územných stratégií a investícií  SR v novom programovom období a integrovaných územných investíciách.

Hlavnou zmenou v novom programovom období budú práve Integrované územné investície, ktoré nahradia dopytovo-orientované projekty a odstránia súťaženie verejných subjektov  o eurofondy. Eurofondy sa do všetkých kútov Slovenska dostanú na základe investícií  Integrovaných územných stratégií (stratégie zdola-nahor), a na to bude vytvorený, v súčasnosti sa už kreuje, inštitút "Rada partnerstva" zložená zo sociálno-ekonomických partnerov v území. Z toho dôvodu bude dôležitá dobrá spolupráca v území, pretože budú vytvárať zoznam potrebných verených územných investícií. Rada partnerstvá schváli len projekty v rámci stratégie.

Zástupcovia zúčastnených strán sa zhodli na jednom, že je potrebné pokračovať vo veciach tak ako sú rozbehnuté, to znamená dokončiť kreovanie Rád partnerstva v regiónoch a začať urýchlene pracovať na obsahu – Integrovaných územných stratégiách, na základe ktorých sa budú prijímať rozhodnutia v Radách partnerstvách.  Zapracovať na tom, aby sa do stratégií dostali projektové zámery, na ktoré sa vyčlenia investičné balíky f zdrojov. Pre samosprávu je najdôležitejšie aby v týchto investičných balíkoch bola čo najvyššia alokácia eurofondov, t .j. verejných investícií na miestnej úrovni. Tak ZMOS ako aj SK8 sú pripravené bojovať za záujmy územnej samosprávy, pretože od toho bude závisieť čerpanie eurofondov najbližších 10 rokov. A zodpovednosť za čerpanie eurofondov bude na obciach, mestách a regiónoch.  

Teraz je aj na regionálnych štruktúrach ZMOS (regionálnych ZMOS), ktoré budú zastúpené v Radách partnerstvách jednotlivých regiónoch, aby zabojovali za svoje záujmy a presadzovali projektové zámery do pripravovaných stratégií, aby komunikovali s regionálnou úrovňou nastavenie procesov a stratégií a na druhej strane, aby komunikovali o Integrovaných územných investíciách a tvorbe stratégií vo svojom širšom území. Dôležité úlohu z pohľadu miestnych samospráv bude zohrávať Plány hospodárskeho a sociálneho rozvoja, ktoré budú zdrojom budúcich projektových návrhov a budú tvoriť Integrované územné stratégie spolu s Plánom hospodárskeho a sociálneho rozvoja SR.

Viac o stave prípravy Integrovaných územných investícií, Integrovaných územných stratégií a Územnom mestskom rozvoji sa dozviete v prezentácii, ktoré odznela počas stretnutia. K dispozícii je TU.

Autor: (ZMOS)


komentáre
SHOW ALL
podobné
18.01.2021
O časti eurofondov 2021-2027 sa bude rozhodovať v regiónoch
Podpora regiónov z eurofondov v novom programovacom období sa mení. O konkrétnych projektoch v regiónoch bude rozhodovať územie.
viac
01.02.2021
ZMOS bol upozornený Bruselom na problémy s eurofondami
Združenie miest a obcí Slovenska bolo Radou európskych obcí a regiónov upozornené na vážne problémy s eurofondami, ktoré znepokojujú európsku asociáciu samosprávnych združení.
viac
15.02.2021
Príprava Integrovaných územných stratégií z pohľadu mimovládnych organizácií
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti informuje o príprave Integrovaných územných stratégií (IÚS) v krajoch z pohľadu zástupcov mimovládnych neziskových organizácií.
viac
15.11.2021
Ako spravodlivo rozdeliť eurofondy samosprávam
Portál EURACTIV Slovensko informuje, že samosprávy nie sú spokojné so sumou, ktorú im z budúcich eurofondov plánuje vyčleniť rezort regionálneho rozvoja.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.26 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.13 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.62 %