Piatok 19.07.2024
Dnes má meniny 
Dušana
°C
15.02.2021 03:10

Príprava Integrovaných územných stratégií z pohľadu mimovládnych organizácií


Ilustračná snímka.


Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti informuje o príprave Integrovaných územných stratégií (IÚS) v krajoch z pohľadu zástupcov mimovládnych neziskových organizácií.


V programovom období 2021 – 2027 budú môcť kraje, obce a mestá čerpať peniaze z eurofondov na svoj rozvoj novým spôsobom. Od minulého roka regionálne samosprávy pracujú na Integrovaných územných stratégiách, ktoré majú definovať víziu a rozvojové potreby kraja a určiť priority a projekty pre nové programové obdobie fondov EÚ (2021 – 2027). Súčasťou nového spôsobu fungovania riadenia fondov EÚ na úrovni krajov sú aj Rady partnerstva, ktoré budú mať dôležitú úlohu pri rozhodovaní o podpore z fondov EÚ. Každý kraj má svoju Radu partnerstva, ktorá je tvorená z piatich komôr:

- Komora regionálnej samosprávy,

- Komora miestnej územnej samosprávy,

- Komora podnikateľského, akademického sektora, školstva a občianskej spoločnosti,

- Komora štátnej správy,

- Komora udržateľného mestského rozvoja.

Súčasťou komôr podnikateľského, akademického sektora, školstva a občianskej spoločnosti sú aj zástupcovia mimovládnych organizácií.

Počas spoločného online stretnutie každý zástupca MNO v Rade partnerstva za daný kraj popísal proces prípravy IÚS v kraji a či prebiehali, alebo prebiehajú participatívne procesy, ktoré sú podmienkou prípravy dokumentu. Na základe diskusie úrad zistil, že kraje postupujú odlišnými spôsobmi, nachádzajú sa v rôznej fáze príprav dokumentu a inštrukcie Ministerstva investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI), zodpovedného za manažment fondov EÚ, si interpretujú rôzne. Vo všeobecnosti však konštatuje, že vo väčšine prípadov vykazujú procesy zásadné nedostatky v oblasti zapájania zainteresovaných aktérov a komunikácie, či metodiky a postupov práce pri zbere a výbere projektových zámerov.

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti prostredníctvom projektu Partnerstvo preto pripraví odporúčania pre regionálne samosprávy ako aj pre MIRRI, ako zlepšiť prácu s partnermi a proces prípravy IÚS.

So zástupcami MNO v Radách partnerstva ostáva v kontakte a bude s nimi komunikovať aj naďalej, nakoľko väčšina prípravy IÚS bude prebiehať v roku 2021. V ďalších mesiacoch sa bude sústrediť na kvalitnejšie prepájanie aktívnych organizácií v regiónoch a podporu pri ich koordinácii a komunikácii.

Autor: (MV SR)


komentáre
SHOW ALL
podobné
03.09.2020
V príprave IÚS je dôležitá dobrá spolupráca partnerov v území
V príprave Integrovaných územných stratégií je dôležitá dobrá spolupráca partnerov v území.
viac
12.10.2020
Výzva na modernizáciu zdravotníckej infraštruktúry
Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti.
viac
18.01.2021
O časti eurofondov 2021-2027 sa bude rozhodovať v regiónoch
Podpora regiónov z eurofondov v novom programovacom období sa mení. O konkrétnych projektoch v regiónoch bude rozhodovať územie.
viac
22.01.2021
Z programu cezhraničnej spolupráce smerujú na východ SR 3 milióny eur
Podpora kultúry, vedeckej spolupráce v oblasti životného prostredia či výstavba cyklotrás. Práve na takéto projekty budú smerovať 3 milióny eur cez Nástroj európskeho susedstva medzi Maďarskom, Slovenskom, Rumunskom a Ukrajinou (ENI CBC HU-SK-RO-UA).
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.24 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.13 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.63 %