Nedeľa 10.12.2023
Dnes má meniny 
Radúz
°C
10.12.2020 02:15

Zlepšenie podmienok čerpania dotácií a úverov zo ŠFRB na rozvoj bývania


Ilustračná snímka.


Parlament schválil novelu zákona o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní a zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania. Zlepšujú sa podmienky čerpania, predĺžia sa lehoty na predkladanie žiadostí, znižuje sa administratívna náročnosť a zvyšujú sa limity príjmu pre možných nájomcov.


Podstatnou zmenou zákona o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní je úprava počtu dotačných pásiem. Ich zavedením dôjde za určitých okolností k zvýšeniu podielu poskytovanej dotácie. Taktiež sa upravuje rozsah oprávnených fyzických osôb, ktorým môže byť nájomný byt pridelený, čo bude mať pozitívne sociálne vplyvy, keďže sa zvýši dostupnosť verejného nájomného bývania. Významnou zmenou je aj vytvorená možnosť pre obce, aby  20 % z podporených obecných nájomných bytov mohli poskytnúť vyššie kvalifikovaným špecialistom, podmienky si obec zadefinuje podľa potrieb svojich obyvateľov.

Pre mestá a obce nastávajú zmeny aj v poskytovaní úverov na obstarávanie nájomných bytov a súvisiacej technickej vybavenosti a pozemku zo Štátneho fondu rozvoja bývania tým, že sa zvyšujú limity pre obstaranie pozemku a boli upravené limity úverov pre jednotlivé typy technickej vybavenosti takmer na dvojnásobok. Snahou je, aby bolo možné pokryť takmer všetky náklady obcí, ktoré so sebou výstavba nájomných bytov prináša.

Významnými zmenami v zákone o Štátnom fonde rozvoja bývania je výrazná podpora výstavby a obnovy zariadení sociálnych služieb. Zvyšuje sa možná výška úveru o 70 % a zavádza sa aj možnosť poskytnutia úveru na prislúchajúcu technickú vybavenosť a pozemok.

Taktiež sa upravujú podmienky pre žiadateľa, ktorým je právnická osoba a to tým, že o úver môže požiadať  právnická osoba bez povinnosti existencie minimálne päť rokov pred podaním žiadosti, právnická osoba môže obstarávať nájomné byty aj v obci nad 2000 obyvateľov alebo v lokalite, kde má žiadateľ prevádzkareň s min. 200 zamestnancami.

Autor: (mindop.sk)


komentáre
SHOW ALL
podobné
02.09.2020
Výzva pre malé projekty z Fondu SK-NIC
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie informuje o výzve Fondu SK-NIC, ktorá je spustená od 1. septembra 2020. Podať žiadosť o grant si môžu žiadatelia do 15. októbra 2020.
viac
07.10.2020
Dotácia MK by mohla ísť aj na odstránenie následkov mimoriadnych udalostí
Ministerstvo kultúry (MK) SR by mohlo poskytnúť dotáciu zo štátneho rozpočtu aj na odstraňovanie následkov či znižovanie negatívnych vplyvov mimoriadnych situácií na oblasť kultúry, ako aj na podporu a rozvoj mediálnej výchovy vrátane boja proti dezinformáciám.
viac
16.12.2020
Novinka pri výstavbe bytov: obce „zarobia“ na spolupráci so sociálnymi podnikmi
Obce a mestá, ktoré výstavbu nájomných bytov zveria sociálnym podnikom dostanú vyššiu dotáciu od štátu. Zmenu zákona schválil parlament s účinnosťou od 1. januára 2021.
viac
18.01.2021
Problémom pri obstarávaní nájomných bytov sú najmä nevysporiadané pozemky
Najčastejšou chybou, ktorú robia mestá a obce pri výstavbe nájomných bytov je, že ich chcú postaviť na nevysporiadaných pozemkoch. Tým nedokážu vytvoriť podmienky pre čestnú súťaž a porušujú zákon.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.11 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.95 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.94 %