Piatok 19.07.2024
Dnes má meniny 
Dušana
°C
16.12.2020 07:50

Novinka pri výstavbe bytov: obce „zarobia“ na spolupráci so sociálnymi podnikmi


Ilustračná snímka.


Obce a mestá, ktoré výstavbu nájomných bytov zveria sociálnym podnikom dostanú vyššiu dotáciu od štátu. Zmenu zákona schválil parlament s účinnosťou od 1. januára 2021.


Miestna samospráva tak môže podporiť lokálnu zamestnanosť a ešte ušetriť peniaze svojim daňovým poplatníkom. Je to výsledok aktivity Aliancie pre sociálnu ekonomiku na Slovensku (ASES) a ministerstva práce.

Už v auguste rokovali zástupcovia ASES s generálnou riaditeľkou sekcie výstavby MDV SR Ing. Ladislavou Cengelovou o pomoci sociálnym podnikom v súvislosti s pripravovanou novelou zákona č. č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní. Viaceré sa usilujú stavať a prevádzkovať vlastné nájomné byty, aby nízko kvalifikovaným, dlhodobo nezamestnaným alebo zdravotne postihnutým zamestnancom mohli okrem práce poskytovať aj dostupné nájomné bývanie. „Na Slovensku dnes navyše fungujú desiatky sociálnych podnikov s viacerými úspešnými stavebnými zákazkami pre súkromných i verejných klientov, dokonca aj v oblasti bytovej výstavby,“ upozorňuje predseda ASES Braňo Ondruš.

Hoci európske pravidlá štátnej pomoci nedovoľujú, aby boli sociálne podniky prijímateľmi dotácií na bytovú výstavbu rovnako ako obce a mestá, MDV SR súhlasilo s inou formou podpory sociálnych podnikov. Podľa zák. č. 443/2010 Z. z. ministerstvo udeľuje miestnym samosprávam dotácie vo výške od 35 % do 75 % z obstarávacej ceny bytu. Zvyšok nákladov samosprávy pokrývajú zvýhodneným úverom zo Štátneho fondu rozvoja bývania. V novele spomínaného zákona sa teraz zavádza možnosť zvýšenia štátnej dotácie o ďalších 5 %, „ak zhotoviteľom nájomného bytu je registrovaný sociálny podnik“ - § 8 ods. 5 písm. d) zákona. V praxi to znamená, že obec, ktorá zákazku na výstavbu nájomných bytov zadá sociálnemu podniku, dostane od štátu viac peňazí a teda bude potrebovať nižšiu pôžičku, či menej vlastných zdrojov na dofinancovanie výstavby.

„Zákon o verejnom obstarávaní pritom v súlade s európskou legislatívou umožňuje zadať stavebnú zákazku buď priamo vlastnému sociálnemu podniku, alebo inému konkrétnemu sociálnemu podniku (do určitej výšky obstarávacej ceny), alebo vyhradiť účasť v súťaži o zákazku iba sociálnym podnikom,“ zdôrazňuje B. Ondruš. Na väčšinu verejných obstarávateľov sa navyše vzťahuje povinnosť v aspoň 6% vyhlásených tendrov použiť ako podmienku tzv. sociálny aspekt.

Nové zákonné opatrenie zvýhodňuje všetkých zainteresovaných: obce získajú viac peňazí, sociálne podniky kvalitné zákazky a štát zamestnanosť ľudí, ktorým nikto iný udržateľnú prácu nedá. ASES oceňuje tento krok MDV SR a Národnej rady SR a aktívny prístup MPSVR SR, lebo podporuje udržateľné sociálne podnikanie vytváraním trhu namiesto priamych dotácií. Z pohľadu sociálnych podnikov pritom nejde o maličkosť, iba vlani MDV SR rozdelilo dotácie vo výške 18 139 700 €.

ASES teraz osloví všetky slovenské samosprávy, aby sa nové zvýhodnenie reálne uplatňovalo. „Sociálne podniky sú pripravené poskytnúť kvalitné služby v stavebníctve a prispieť k rozvoju nájomného bývania. Novinka v zákone tak môže okrem väčšej dostupnosti bývania prispieť k rastu zamestnanosti najviac ohrozených ľudí a priniesť vyššiu kvalitu života aj v najmenej rozvinutých regiónoch,“ uzatvára predseda ASES.

Autor: (ZMOS)


komentáre
SHOW ALL
podobné
04.09.2020
ZMOS požiadal poslancov parlamentu o legislatívnu aktivitu kvôli kuchynskému bio
Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Branislav Tréger sa listom obrátil na poslankyne a poslancov parlamentu, ktorí pôsobia v samospráve. Dôvodom je požiadavka o poslaneckú zmenu zákona o odpadoch vo vzťahu ku kuchynskému bioodpadu.
viac
10.12.2020
Zlepšenie podmienok čerpania dotácií a úverov zo ŠFRB na rozvoj bývania
Parlament schválil novelu zákona o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní a zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania. Zlepšujú sa podmienky čerpania, predĺžia sa lehoty na predkladanie žiadostí, znižuje sa administratívna náročnosť a zvyšujú sa limity príjmu pre možných nájomcov.
viac
18.01.2021
Problémom pri obstarávaní nájomných bytov sú najmä nevysporiadané pozemky
Najčastejšou chybou, ktorú robia mestá a obce pri výstavbe nájomných bytov je, že ich chcú postaviť na nevysporiadaných pozemkoch. Tým nedokážu vytvoriť podmienky pre čestnú súťaž a porušujú zákon.
viac
11.08.2021
Envirofond by mal mať jednoduchší proces poskytovania dotácií
Envirofond by mal mať jednoduchší a prehľadnejší proces poskytovania dotácií. Začiatkom každého roka by mal zverejniť zoznam činností, ktoré podporí, aby záujemcovia vedeli, kedy môžu podávať svoje žiadosti o dotácie.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.24 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.13 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.63 %