Streda 15.07.2020
Dnes má meniny 
Henrich
°C
04.10.2018 11:44

Výzva pre malé projekty otvorená


Interreg - Budujeme partnerstvá


BSK je od roku 2016 členom Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh s ručením obmedzeným. To 3. septembra 2018 vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci Fondu malých projektov Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko.


„Cieľom Fondu malých projektov je posilnenie cezhraničnej sociálnej súdržnosti podporou lokálnej spolupráce, zavedenie a zlepšenie dlhodobej spolupráce medzi subjektmi na oboch stranách hranice prostredníctvom podpory regionálnych projektov. Zámerom je podporiť menšie projekty s cezhraničným rozmerom, ktoré budú mať pozitívny vplyv na dotknuté územia, cezhraničnú spoluprácu a podporu lokálnych iniciatív,“ ozrejmil bratislavský župan Juraj Droba. 

Podporené aktivity z Fondu malých projektov sa týkajú dvoch oblastí - prioritných osí. Prvou je príroda a kultúra, ktorá je zameraná na lepšie využívania endogénneho prírodného a kultúrneho potenciálu regiónu pre podporu trvalo udržateľného rozvoja miestnych ekonomík; zvýšenie sociálnej, hospodárskej a územnej súdržnosti prostredníctvom podpory kultúrnych aktivít a aktivít súvisiacich so zachovaním a ochranou prírody; zlepšenie sociálnej, hospodárskej a územnej súdržnosti prostredníctvom podpory spoločných aktivít zameraných na zachovanie kultúrnych a prírodných hodnôt; a zvýšenie počtu návštevníkov programovej oblasti. Druhá oblasť, podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti, sa zameriava na zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce a rozšírenie, posilnenie cezhraničnej spolupráce medzi občanmi, výmenu skúseností; zlepšenie kapacít zapojených inštitúcií a posilnenie záujmu o cezhraničné aktivity; zlepšenie vzájomného porozumenia a zblíženie medzi etnickými skupinami žijúcimi v regióne; zvýšenie počtu dlhodobých (inštitucionalizovaných) partnerstiev; vysokú úroveň sociálnej účasti na cezhraničných aktivitách; vysoký počet trvalo udržateľných podujatí akcií zahŕňajúcich celý programový región; zlepšenie úrovne dvojjazyčnosti v rámci programového regiónu.

O finančné prostriedky sa môžu uchádzať napríklad nadácie, neziskové organizácie, rozpočtové a príspevkové organizácie, subjekty verejnej správy, ako aj občianske združenia. Výška finančných prostriedkov pre projekt je stanovená od 20.000 do 50.000 EUR, pričom projekt by mal trvať maximálne 12 mesiacov. Nevyhnutnou podmienkou je partnerstvo. Každý projekt musí byť realizovaný v spolupráci medzi partnerom zo Slovenska aj Maďarska. Spolufinancovanie projektov z vlastných zdrojov žiadateľov je vo výške 15%.

Výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci Fondu malých projektov INTERREG V-A Slovenská republika – Maďarsko možno predkladať do 2. novembra 2018.

Viac informácií nájdete na stránke zoskupenia Rába-Dunaj-Váh: http://rdvegtc-spf.eu/?lang=sk

V prípade záujmu o ďalšie informácie, prípadne konzultáciu projektového zámeru je možné kontaktovať zástupcu Informačného bodu Programu spolupráce INTERREG V-A SK-HU, ktorým je pre územie Bratislavského a Trnavského samosprávneho kraja zamestnankyňa Úradu BSK:

Tel: +421 2 4826 4259

E-mail: veronika.galova@region-bsk.sk

Autor: Mgr. Veronika Gálová, oddelenie riadenia projektov (ts-bsk)


komentáre
SHOW ALL
podobné
05.09.2016
BSK: Župa informačným bodom pre cezhraničnú spoluprácu
Bratislavský samosprávny kraj sa stal Infobodom pre Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko (Interreg V-A SK-HU).
viac
19.05.2017
Výzva na predkladanie žiadostí o grant Fondu pre azyl, migráciu a integráciu
Ministerstvo vnútra SR ako zodpovedný orgán fondov pre oblasť vnútorných záležitostí vyhlásilo dňa 4. apríla 2017 otvorenú výzvu na predkladanie žiadostí o grant Fondu pre azyl, migráciu a integráciu.
viac
06.05.2019
Prihlás svoj projekt do participatívneho rozpočtu – čas sa kráti
Záujemcovia o zapojenie sa do Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z Participatívneho rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na rok 2019 môžu svoje projekty prihlasovať do 20. mája 2019.
viac
20.08.2019
Kraj prijíma žiadosti o príspevky z Fondu malých projektov
Obce, občianske združenia a iné organizácie s projektmi cezhraničnej spolupráce na juhu Slovenska môžu Bratislavský samosprávny kraj (BSK) naďalej žiadať o príspevok z Fondu malých projektov.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
78.04 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.73 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.23 %