Streda 29.05.2024
Dnes má meniny 
Vilma
°C
16.08.2021 10:25

V Prešove pribudnú viac ako 4 kilometre nových cyklochodníkov


Snímka zdroj: (MsÚ).


Akčný plán pre zlepšenie podmienok cyklistickej infraštruktúry v Prešove pomocou organizačných opatrení je schválený. Sieť cyklotrás v meste sa tak už čoskoro rozšíri o nové úseky. Celkovo pribudne 4,3 km cyklistických chodníkov, automatické sčítače a cyklostojany.


Mesto Prešov uspelo so žiadosťou o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu na zriadenie novej a doplnkovej cyklistickej infraštruktúry. Pôjde o novovybudované úseky a o úseky zrealizované vodorovným dopravným značením v celkovej dĺžke 4,3 kilometra. O schválení žiadosti už rozhodlo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

Nová cyklistická infraštruktúra v meste Prešov zahŕňa štyri samostatné úseky. Prvým budú cyklistické pruhy na Prostějovskej ulici. Objekt rieši zriadenie cyklistických pruhov v hlavnom dopravnom priestore miestnej komunikácie. Druhým úsekom budú cyklistické pruhy na Volgogradskej ulici. Tento objekt rieši zriadenie cyklistických pruhov v hlavnom dopravnom priestore miestnej komunikácie. Ako tretí úsek je zadefinovaná cyklocestička na Levočskej ulici. V tomto prípade pôjde o zriadenie cyklistickej cestičky v priestore existujúceho chodníka na Levočskej, v úseku od križovatky s ulicou Marka Čulena po križovatku s ulicou Obrancov mieru. Navrhované opatrenie prepojí cyklistické pruhy na Sídlisku 3 s existujúcimi cyklocestičkami na Levočskej v priestore za križovatkou s ulicou Obrancov mieru a na ulici Vlada Clementisa a Matice slovenskej. Posledným úsekom budú ochranné pruhy pre cyklistov na ulici 17. novembra. Pôjde o zriadenie cyklistických pruhov v hlavnom dopravnom priestore miestnych komunikácií na ulici 17. novembra a čiastočne aj na ulici Požiarnickej. Objekt prepája existujúcu cyklocestičku pozdĺž Torysy /EuroVelo 11/ s cyklocestičkou Mlynský náhon. Všetky prístupy z okolitých ciest budú riešené bezbariérovo, bez vyvýšených obrubníkov a všetky priechody pre chodcov budú taktiež bezbariérové a budú vyznačené varovnými a vodiacimi pásmi pre nevidiacich.

Druhou dôležitou aktivitou v rámci projektu bude osadenie doplnkovej cyklistickej infraštruktúry. Konkrétne pôjde o štyri sčítače dopravy a 50 cyklostojanov,  ktoré sa osadia v okolí hlavných objektov stavby s výnimkou jedného sčítača, ktorý pribudne na začiatočnom úseku Cykloželezničky.

 

V Prešove pribudnú viac ako 4 kilometre nových cyklochodníkov

 

Cieľom projektu je lepšie začlenenie cyklistov do hlavného dopravného priestoru a zrýchlenie cyklistickej dopravy. Projekt rieši paralelné trasy pre rýchlych cyklistov k jestvujúcim cyklistickým chodníkom na sídliskách, ktoré pre rýchlu dopravu nevyhovujú a používajú sa skôr ako relaxačný a športový koridor. Po realizácii dôjde k zlepšeniu bezpečnosti na cyklistických trasách, hlavne v oblasti križovatiek a pri krížení s automobilovou dopravou. V neposlednom rade sa podarí vhodne doplniť riešenie existujúcich cyklistických trás a zlepšiť cyklistické prepojenie sídlisk s centrom mesta, školami či úradmi. Cieľom projektu je aj zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej cyklistickej dopravy a zlepšenie infraštruktúry pre cyklistov dochádzajúcich do a zo zamestnania. Nové cyklotrasy takisto zlepšia prepojenosť a dostupnosť cyklistov k existujúcej občianskej infraštruktúre, čím sa zvýši podiel cyklistickej dopravy na celkovej prepravnej práci.

Celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 608 138,73 eur. Z toho 577 731,79 eur získa mesto Prešov vo forme nenávratného finančného príspevku prostredníctvom programu IROP a zvyšok bude financovaný z vlastných zdrojov mesta. Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby plánujeme vyhlásiť na jeseň tohto roka. So začiatkom realizácie počítame začiatkom roka 2022.

Autor: (Vladimír TOMEK, hovorca mesta Prešov)


komentáre
SHOW ALL
podobné
28.03.2017
Do konca roka by mali v Nitre pribudnúť nové úseky cyklotrás
V Nitre by do konca tohto roka mohlo pribudnúť niekoľko kilometrov nových cyklistických trás. Podľa projektovej dokumentácie dosiahnu náklady na ich výstavbu takmer štyri milióny eur.
viac
17.06.2020
Výstavba nových mestských jaslí má stáť vyše 730 000 eur
Nové detské jasle vo vlastníctve mesta by mali na najväčšom breznianskom sídlisku Mazorníkovo, kde podľa aktuálnych údajov žije približne tretina všetkých detí do troch rokov, začať stavať už v najbližších mesiacoch.
viac
15.01.2021
Na budovanie ďalších úsekov cyklotrás chce župa využiť eurofondy
Výstavbu dvoch nových samostatných úsekov cyklotrás má župa v pláne financovať vďaka nenávratným finančným príspevkom (NFP), o ktoré sa bude uchádzať v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP).
viac
11.08.2021
V Prešove pribudnú viac ako štyri kilometre nových cyklochodníkov
Sieť cyklotrás v Prešove sa už čoskoro rozšíri o nové úseky. Celkovo pribudne 4,3 km cyklistických chodníkov, automatické sčítače a cyklostojany.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.13 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.15 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.71 %