Nedeľa 21.07.2024
Dnes má meniny 
Daniel
°C
07.10.2016 08:00

V budovách NR SR separujú odpad upratovačky


Národná rada Slovenskej republiky.


Tlačové NR SR nám elektronickou poštou odpovedalo na otázky.


V troch budovách Kancelárie NR SR v Bratislave (historickej na Župnom námestí, areáli hradu a budove NR na Námestí Alexandra Dubčeka) v minulom roku zhodnotili 12 480 kg skla, 13 930 kg papiera a lepenky, 4370 kg plastov. V tomto roku tiež certifikovaná firma odviezla a zhodnotila 4460 kg skartovaného papiera.

Odpovede pre „tlačové“ vypracoval Mgr. Zdeno Grešo, ktorý od apríla tohto roka zabezpečuje celkovú dokumentáciu súvisiacu so zhromažďovaním a likvidáciou odpadu (komunálneho, biologického, stavebného a elektroodpadu).

Na otázku, koľko sa dnes vytriedi elektroodpadu, kovov, batérií prípadne iného odpadu končiaceho na zberných dvoroch, sme dostali odpoveď, že na „elektroodpad (650 kg/ročne) ale aj na skartovaný papier, bioodpad či oleje má Kancelária NR SR zazmluvnené firmy, ktoré ho odoberajú buď v pravidelných intervaloch alebo podľa potreby - odvezú, zhodnotia, zneškodnia, likvidujú“.

Triedenie a rok 1992

Na ďalšiu otázku, odkedy NR SR separuje papier, sklo a plasty, „tlačové“ napísalo, že od roku 1992 (zmluva s OLO a.s.).

Komentár: Rok 1992 je v tomto kontexte minimálne pozoruhodný, keďže OLO a.s. na svojej oficiálnej stránke (https://www.olo.sk/) konštatuje: „Separovaný zber bol na území hlavného mesta SR oficiálne začatý v roku 1994 podpisom zmluvy medzi hlavným mestom a OLO a.s. a riadil sa príslušnými VZN.“ Že by zmluva NR SR s OLO z roku 1992 nepatrila do kategórie „oficiálne začatý separovaný zber“?

Na otázku ohľadne termínu, od ktorého sa elektroodpad, kovy či batérie začali vyvážať z NR SR na zberné dvory, sme takisto dostali odpoveď: Od roku 1992.

Separujúce upratovačky

Na otázku, či sú v každej miestnosti (hale, chodbe) umiestnené nádoby (smetné koše) na separovaný odpad, ktoré sa vyprázdňujú do príslušných kontajnerov, nám z „tlačového“ odpísali : „V každej z budov sú rozmiestnené viaceré 1100-litrové farebne odlíšené odpadové kontajnery na sklo, plasty, papier a komunálny odpad, ktoré potom v pravidelnom intervale vyprázdňuje zazmluvnená mestská organizácia OLO a.s. Odpad je tvorený väčšinou papierom, separujú ho upratovačky spolu s ostatným odpadom (sklo, plasty) a vhadzujú do príslušných kontajnerov.“

Ohľadne prípravy na ďalšie skvalitnenie separácie odpadov v budovách NR SR citujeme odpoveď: „Formou vývesných tabúľ a písomných upozornení v budovách Kancelárie NR SR sa uskutočňuje vyššia informovanosť o potrebe separovania odpadov medzi poslancami, ale aj medzi zamestnancami a návštevníkmi.“

Komentár: Nech sa snažíme akokoľvek pochopiť poskytnuté informácie, vychádza nám, že poslanci - schvaľovatelia zákona o odpadoch, a takisto zamestnanci či návštevníci budov NR SR sa zbavujú odpadu vhodením do nádoby (smetného koša), ktorý je práve poruke. Bez triedenia. To robia upratovačky, ktoré obsah nádob (smetných košov) z jednotlivých miestností a chodieb odnesú a roztriedia do 1100-litrových kontajnerov na triedený odpad. Možno tak „šetria“ zákonodarcom čas, aby mohli kvalitnejšie posúdiť okrem iného povedzme aj predpokladané novely k zákonu o odpadoch z minulého roka...

 

Autor: (Peter Šporer)


komentáre
SHOW ALL
podobné
19.06.2020
Porastú ceny za odvoz odpadov? Riešením je dôsledné separovanie
Mestá a obce budú pravdepodobne od budúceho roka opäť zvyšovať ceny za odvoz komunálneho odpadu. Samosprávy pritom majú možnosť, ako poplatky nezvyšovať – stačí začať dôkladne separovať odpad, ktorý končí v smetných nádobách.
viac
03.03.2021
V meste Šaľa sa vlani podarilo vyseparovať necelú polovicu odpadu
Jeden obyvateľ Šale vyprodukoval vlani v priemere 315,5 kilogramu odpadu. Podľa údajov z radnice sa v meste vytvorilo v roku 2020 celkovo 12 510 ton odpadov, čo je v porovnaní s rokom 2019 o 548 ton menej.
viac
14.08.2021
Samosprávam klesá odpad s automatizovaným množstvovým zberom
Slovenským skládkam sa darí napriek zvyšovaniu poplatkov. V roku 2020 išlo na skládky 48,4 % komunálneho odpadu. Jednou z príčin je stále triedenie odpadu. Mestá a obce hľadajú riešenia ako eliminovať množstvo odpadu.
viac
03.12.2022
Handlovská kapustnica 2022! Poďte s nami rozdávať radosť chutne a ekologicky
Tradičné benefičné podujatie Handlovská kapustnica je späť v prezenčnej forme! Počas pandémie sa konali kapustnice po dva roky v komornej atmosfére podľa platných opatrení.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.24 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.13 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.63 %