Pondelok 04.03.2024
Dnes má meniny 
Kazimír
°C
07.10.2016 08:00

V budovách NR SR separujú odpad upratovačky


Národná rada Slovenskej republiky.


Tlačové NR SR nám elektronickou poštou odpovedalo na otázky.


V troch budovách Kancelárie NR SR v Bratislave (historickej na Župnom námestí, areáli hradu a budove NR na Námestí Alexandra Dubčeka) v minulom roku zhodnotili 12 480 kg skla, 13 930 kg papiera a lepenky, 4370 kg plastov. V tomto roku tiež certifikovaná firma odviezla a zhodnotila 4460 kg skartovaného papiera.

Odpovede pre „tlačové“ vypracoval Mgr. Zdeno Grešo, ktorý od apríla tohto roka zabezpečuje celkovú dokumentáciu súvisiacu so zhromažďovaním a likvidáciou odpadu (komunálneho, biologického, stavebného a elektroodpadu).

Na otázku, koľko sa dnes vytriedi elektroodpadu, kovov, batérií prípadne iného odpadu končiaceho na zberných dvoroch, sme dostali odpoveď, že na „elektroodpad (650 kg/ročne) ale aj na skartovaný papier, bioodpad či oleje má Kancelária NR SR zazmluvnené firmy, ktoré ho odoberajú buď v pravidelných intervaloch alebo podľa potreby - odvezú, zhodnotia, zneškodnia, likvidujú“.

Triedenie a rok 1992

Na ďalšiu otázku, odkedy NR SR separuje papier, sklo a plasty, „tlačové“ napísalo, že od roku 1992 (zmluva s OLO a.s.).

Komentár: Rok 1992 je v tomto kontexte minimálne pozoruhodný, keďže OLO a.s. na svojej oficiálnej stránke (https://www.olo.sk/) konštatuje: „Separovaný zber bol na území hlavného mesta SR oficiálne začatý v roku 1994 podpisom zmluvy medzi hlavným mestom a OLO a.s. a riadil sa príslušnými VZN.“ Že by zmluva NR SR s OLO z roku 1992 nepatrila do kategórie „oficiálne začatý separovaný zber“?

Na otázku ohľadne termínu, od ktorého sa elektroodpad, kovy či batérie začali vyvážať z NR SR na zberné dvory, sme takisto dostali odpoveď: Od roku 1992.

Separujúce upratovačky

Na otázku, či sú v každej miestnosti (hale, chodbe) umiestnené nádoby (smetné koše) na separovaný odpad, ktoré sa vyprázdňujú do príslušných kontajnerov, nám z „tlačového“ odpísali : „V každej z budov sú rozmiestnené viaceré 1100-litrové farebne odlíšené odpadové kontajnery na sklo, plasty, papier a komunálny odpad, ktoré potom v pravidelnom intervale vyprázdňuje zazmluvnená mestská organizácia OLO a.s. Odpad je tvorený väčšinou papierom, separujú ho upratovačky spolu s ostatným odpadom (sklo, plasty) a vhadzujú do príslušných kontajnerov.“

Ohľadne prípravy na ďalšie skvalitnenie separácie odpadov v budovách NR SR citujeme odpoveď: „Formou vývesných tabúľ a písomných upozornení v budovách Kancelárie NR SR sa uskutočňuje vyššia informovanosť o potrebe separovania odpadov medzi poslancami, ale aj medzi zamestnancami a návštevníkmi.“

Komentár: Nech sa snažíme akokoľvek pochopiť poskytnuté informácie, vychádza nám, že poslanci - schvaľovatelia zákona o odpadoch, a takisto zamestnanci či návštevníci budov NR SR sa zbavujú odpadu vhodením do nádoby (smetného koša), ktorý je práve poruke. Bez triedenia. To robia upratovačky, ktoré obsah nádob (smetných košov) z jednotlivých miestností a chodieb odnesú a roztriedia do 1100-litrových kontajnerov na triedený odpad. Možno tak „šetria“ zákonodarcom čas, aby mohli kvalitnejšie posúdiť okrem iného povedzme aj predpokladané novely k zákonu o odpadoch z minulého roka...

 

Autor: (Peter Šporer)


komentáre
SHOW ALL
podobné
19.07.2017
V boji proti skládkovaniu pomôžu podľa analytikov vyššie poplatky
Na Slovensku sa napriek rozsiahlej výstavbe infraštruktúry triedenia a zhodnocovania komunálny odpad recykluje málo. Väčšina preto končí na skládkach. Na zmenu situácie treba podľa vládnych analytikov využiť viaceré opatrenia.
viac
19.06.2020
Porastú ceny za odvoz odpadov? Riešením je dôsledné separovanie
Mestá a obce budú pravdepodobne od budúceho roka opäť zvyšovať ceny za odvoz komunálneho odpadu. Samosprávy pritom majú možnosť, ako poplatky nezvyšovať – stačí začať dôkladne separovať odpad, ktorý končí v smetných nádobách.
viac
03.03.2021
V meste Šaľa sa vlani podarilo vyseparovať necelú polovicu odpadu
Jeden obyvateľ Šale vyprodukoval vlani v priemere 315,5 kilogramu odpadu. Podľa údajov z radnice sa v meste vytvorilo v roku 2020 celkovo 12 510 ton odpadov, čo je v porovnaní s rokom 2019 o 548 ton menej.
viac
07.07.2021
Vystriedanie zahraničných dovozcov odpadov našimi nemusí byť všespasiteľné
Šéf envirorezortu Ján Budaj podpísal koncom júna memorandum so slovenskými výrobcami cementu o navýšení spaľovania domácich odpadov v slovenských cementárňach. Médiám bol akt prezentovaný ako dosiaľ najväčší enviroprojekt v oblasti riešenia odpadov.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.00 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.08 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.93 %