Utorok 25.06.2024
Dnes má meniny 
Olívia, Tadeáš
°C
28.12.2020 08:00

Ukončenie národnej konzultácie k eurofondom 2021-2027


Ilustračná snímka.


Proces národnej konzultácie k budúcim eurofondom, ktorý odštartoval rezort investícií v októbri, bol ukončený v polovici decembra. K predloženému návrhu rezort dostal vyše 700 návrhov, ako zlepšiť čerpanie z európskych zdrojov vo výške 13 miliárd eur.


ZMOS vo svojej pripomienke požadovalo doplniť do budúceho financovania eurofondov aj obnovu zanedbaných a nevyužívaných území a budov v intravilánoch tzv. brownfieldy a podporu ciest II a II triedy. Presunúť financovanie infraštruktúrnych projektov súvisiacich so športom, kultúrou a digitalizáciou z tretieho politického cieľa „Kvalitný život v regiónoch“  do ostatných relevantných politických cieľov.

Pri Národnej konzultácii k eurofondom sa naplno ukázalo, aký obrovský inovačný a odborný potenciál sa skrýva v našich regiónoch. Od samospráv, akademickej a vedeckej obce, odbornej verejnosti, mimovládnych organizácií i od jednotlivcov dostal rezort stovky návrhov a pripomienok, ako robiť eurofondy lepšie a zmysluplnejšie, aby z toho mali osoh ľudia a naša krajina.

Národnú konzultáciu k eurofondom odštartoval rezort v októbri. Jej súčasťou boli konzultácia s europoslancami, úzke konzultácie so socio-ekonomickými partnermi, päť odborných online kôl pre odbornú verejnosť a jedno zhrňujúce kolo určené pre širokú verejnosť.

Prostredníctvom formulára dostal rezort spolu 241 písomných pripomienok od desiatok subjektov i jednotlivcov. Do šiestich online kôl sa prihlásilo 1 078 účastníkov. To v skutočnosti znamená spolu vyše 700 kvalitných odborných pripomienok, ktoré sme dostali k návrhu priorít Partnerskej dohody a tie nám pomôžu nastaviť čerpanie eurofondov v budúcom programovom období tak, aby boli zohľadnené skutočné potreby Slovenska a jeho regiónov.

Relevantné návrhy od účastníkov Národnej konzultácie budú zapracované do textu Partnerskej dohody, ktorú začiatkom budúceho roka Slovensko predloží na schválenie Európskej komisii. Patrí medzi ne napríklad vybudovanie siete energetických centier v regiónoch, ktoré budú pomáhať s manažovaním energetického plánovania  a rozvoja udržateľnej lokálnej energetiky. Podpora má ísť iba takým obnoviteľným zdrojom energie, ktoré budú udržateľné a s minimalizovaným negatívnym dopadom na životné prostredie. V oblasti  vzdelávania bolo doplnené využitie potenciálu Centier voľného času a ZUŠ pre rozvoj kompetencií a zručností žiakov a mladých dospelých, vrátane prípravy pre trh práce a celoživotného vzdelávania. Posilnené tiež budú programy primárnej a sekundárnej prevencie ochorení s cieľom zabezpečiť znižovanie nerovností v zdraví.

Online kolá boli rozdelené do piatich oblastí v súlade s vytýčenými národnými cieľmi Partnerskej dohody. V diskusiách s odborníkmi rezonovali najmä tieto oblasti:

Zelené Slovensko pre budúce generácie: energetická chudoba, spaľovanie odpadov, energetická efektívnosť budov, podmienky dosiahnutia uhlíkovej neutrality, odpadové hospodárstvo  a podpora recyklácie, čistenie odpadových vôd, rozvoj vidieka

Mobilita, doprava a prepojenosť: cyklodoprava a iné udržateľné formy mobility, posilnenie významu železničnej dopravy v súvislosti so záväzkom SR do r. 2030 previesť 30 % prepráv z cestnej na železničnú dopravu, širokopásmové internetové pripojenie, rozvoj 5G sietí, digitálna transformácia firiem

Kvalitný život  v regiónoch: príprava integrovaných územných investícií v krajoch s ohľadom na prepojenie s prioritami budúceho operačného programu Slovensko, prenos riadenia eurofondov do  regiónov, podpora pre žiadateľov pri príprave projektov, spolufinancovanie športovísk pre vrcholový šport, podpora nových druhov športu, obnova národných kultúrnych pamiatok, rozvoj vodnej turistiky a agroturistiky

Inovatívne Slovensko: zjednodušenie čerpania eurofondov, priama podpora inovácií, digitalizácia výroby vrátane robotizácie a aplikácie digitálnych technológií do výrobného procesu, posilnenie spolupráce škôl s podnikmi vo vzdelávacom procese

Sociálne, spravodlivé a vzdelané Slovensko: potreba zvýšenia atraktivity zamestnania pri niektorých povolaniach (napr. opatrovateľky),  podpora zamestnanosti žien po rodičovskej dovolenke, budovanie či kúpa objektov pre zariadenia sociálnych služieb, spoločná rodičovská zodpovednosť –  úloha otcov, podpora seniorov, zvyšovanie kvality vzdelávania, podpora  športovej infraštruktúry škôl.

ZMOS a príprava Partnerskej dohody 2021-2027:

ZMOS prostredníctvom online diskusií a formulára v rámci politického cieľa 1 (Ekologické Slovensko pre budúce generácie) požadovalo doplniť v rámci oblasti na podporu adaptácie na zmenu klímy - obnova zanedbaných a nevyužívaných území a budov v intravilánoch (brownfieldy). Obnova týchto oblastí môže priniesť sociálno-ekonomický prospech pre územie a komunitu vo forme poskytovania verejno-prospešných služieb, komerčných služieb, ďalej podporujú kultúrno-spoločenský život a šetria ďalšie spevňovanie plôch a zastavovanie území. V rámci mestskej udržateľnej mobility riešiť aj prímestskú mobilitu (riešenie problému dopravy mesta a satelitných obcí).

V rámci politického cieľa 2  (Mobilita, doprava a prepojenosť) sme zdôraznili potrebu podporiť cesty  II a II triedy.

Politický cieľ  3 (Kvalitný život v regiónoch) bude implementovaný prostredníctvom Integrovanej územnej stratégie „územný prístup“ a zároveň na tento cieľ bude najnižšie alokácia eurofondov. Pozitívna odozva je zahrnutie podpor športu a cestovného ruchu v súvislosti s kultúrou. Zdôraznili sme potrebu presunúť financovanie infraštruktúrnych projektov (šport, kultúra) prostredníctvom Integrovanej územnej stratégie do iných cieľov napr.: cieľa 5 Sociálnejšia Európa a projektov súvisiacich s digitalizáciou do cieľa 4 Inteligentnejšia Európa. ZMOS odovzdal výsledok prieskumu projektov samospráv v oblasti historických budov a kultúrnych pamiatok za cca 150 mil. eur.

V rámci politického cieľa 4 (Inovatívne Slovensko) sme požadovali presunúť digitálne projektu súvisiace s kultúrou, športom, bezpečnosťou a cestovným ruchom z cieľa 3 do cieľa 4 napr.: inteligentné riadenie bezpečnosti, ktoré je zahrnuté v cieli 3.

Ďalšie informácie vrátane prezentácií nájdete na stránke rezortu investícií 

Autor: (MIRRI SR, ZMOS)


komentáre
SHOW ALL
podobné
13.11.2020
Online národná konzultácia k eurofondom sa už začala
K návrhu priorít Partnerskej dohody, podľa ktorej sa bude rozdeľovať 13 miliárd eur, dostáva teraz možnosť vyjadriť sa široká odborná aj laická verejnosť v Národnej konzultácii.
viac
04.12.2020
Rozhodnutie ÚMS ohrozuje prípravu Partnerskej dohody na roky 2021 až 2027
Rozhodnutie Únie miest Slovenska (ÚMS) odstúpiť od memoranda o spolupráci, ktoré podpísala v januári s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS) a Združením samosprávnych krajov SK8 ohrozuje prípravu Partnerskej dohody na roky 2021 až 2027.
viac
18.01.2021
O časti eurofondov 2021-2027 sa bude rozhodovať v regiónoch
Podpora regiónov z eurofondov v novom programovacom období sa mení. O konkrétnych projektoch v regiónoch bude rozhodovať územie.
viac
15.11.2021
Ako spravodlivo rozdeliť eurofondy samosprávam
Portál EURACTIV Slovensko informuje, že samosprávy nie sú spokojné so sumou, ktorú im z budúcich eurofondov plánuje vyčleniť rezort regionálneho rozvoja.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.21 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.14 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.64 %