Piatok 21.06.2024
Dnes má meniny 
Alojz
°C
10.06.2023 02:25

Udržateľnosť, stabilita a podpora zelenej ekonomiky je nevyhnutná


Snímka z tlačového brífingu.


“Podpora zelenej ekonomiky a udržateľného odpadového hospodárstva je nevyhnutná,” odkazujú výrobcovia budúcej vláde.


Touto výzvou apelujú na budúce politické zoskupenie, aby podporou zelenej ekonomiky zabezpečili udržateľnosť odpadového hospodárstva a stabilnú odpadovú legislatívu.

Každoročne, od zavedenia rozšírenej zodpovednosti výrobcov (RZV) v roku 2016, rastie množstvo vytriedených zložiek komunálneho odpadu. Kým v roku 2015 recyklovalo Slovensko iba 15 % komunálneho odpadu, dnes je to už takmer 49 %. Do roku 2035 sme sa zaviazali recyklovať až 65 % a skládkovať maximálne 10 % tohto druhu odpadu. Podpora zelenej ekonomiky a udržateľného odpadového hospodárstva je podľa výrobcov nevyhnutná. V spoločnej iniciatíve vyzvali budúcu vládu na konštruktívnu tvorbu jasných pravidiel.

Základné požiadavky

Výrobcovia svoje požiadavky voči budúcej vláde zhrnuli do štyroch bodov, ktoré zahŕňajú podporu zmysluplných aktivít vedúcich k čistejšiemu životnému prostrediu, kontinuálne zlepšovanie ekodizajnu obalov svojich produktov a podporu vzdelávacích aktivít v oblasti zlepšovania triedenia odpadov, recyklácie a udržateľnosti. Poslednou z požiadaviek je podľa výrobcov aj podpora a naďalej aktívne podieľanie sa na rozšírenej zodpovednosti výrobcov. “OZV ENVI - PAK je na trhu už 20 rokov a čísla v zlepšení triedenia hovoria za všetko. Aj do ďalších rokov sme preto jednoznačne za evolúciu a nie revolúciu už fungujúceho systému,” uviedla Hana Nováková, generálna riaditeľka OZV ENVI - PAK, organizácie zodpovednosti výrobcov, ktorá zabezpečuje triedený zber vo väčšine miest a obcí Slovenska. “Dôležitou súčasťou všetkých navrhovaných riešení je intenzívna osveta občanov o potrebe a význame triedenia. Chceme aj naďalej prispievať ku kvalitnému systému vzdelávania ľudí, ako správne triediť,” dodala Nováková s tým, že okrem zvyšovania triedenia a recyklácie odpadov, podporujú aj predchádzanie ich vzniku a aktivity, ktoré smerujú k znižovaniu voľne pohodeného odpadu v prírode či obciach.

Zodpovednosť musia prevziať všetci

Nielen výrobcovia, ale aj samosprávy musia niesť svoj podiel zodpovednosti na zlepšovaní triedeného zberu a znížení skládkovania. “Samosprávy sú výkonný článok, ktorý musí plniť všetky tie zadania a často stoja pred náročnými úlohami. Teší nás, že sme pri triedenom zbere odpadu našli partnerov a odpadla nám povinnosť financovať ho,” povedala Zuzana Čachová, špecialistka pre životné prostredie mesta Trenčín a expertka Únie miest Slovenska pre životné prostredie. Aj podľa nej má v tomto prípade nezanedbateľnú úlohu štát. “Ten musí vytvoriť stabilné a efektívne pravidlá a dôsledne dozerať na ich plnenie,” dodala Čachová. “Naďalej chceme vytvárať udržateľnejšie, ľahšie recyklovateľné obaly alebo obaly vyrobené z už recyklovateľných materiálov s cieľom znížiť environmentálnu stopu. Uvedomujeme si, že za svoje produkty sme zodpovední počas celého cyklu ich existencie na trhu – od vzniku až po zánik,” ozrejmila Denisa Kotrlová, COM Leader spoločnosti Unilever, ktorá zastupuje všetkých iniciátorov výzvy. “Samozrejme, chceme taktiež podporovať aj aktivity, ktoré vedú k osvete a vzdelávaniu nielen občanov samospráv, ale aj našich zamestnancov,” dodala Kotrlová.

Najpálčivejšie problémy

Iniciátori výzvy sa zhodli na tom, že obrovským problémom je nepredvídateľnosť v rámci legislatívy, s tým súvisí aj stagnácia vyhlášky o ekomodulácii. Slovensko v súčasnosti neplní termín, ktorým je zaviazané v rámci Európskej únie v plnení ekomodulácie. Mala byť zavedená od 1. januára tohto roka. Okrem toho, podľa Hany Novákovej z OZV ENVI - PAK chýbajú aj dáta. “Jednoznačne potrebujeme dáta a hoci existuje Informačný systém odpadového hospodárstva (ISOH), je viac-menej nefunkčný. Je to len akási statická databáza, kde sú zadávané nejaké údaje. Keby bol tento systém funkčný, tak by sa dali kontrolovať materiálové toky odpadov, to čo končí na skládke a podobne,” doplnila Nováková. “Nielen dáta, ale aj včasná legislatíva, ktorú treba prebrať včas a dostatočne ju konzultovať s jednotlivými výrobcami a samosprávami, je problémom, keďže na niektoré nariadenia z Európskej únie reagujeme príliš neskoro,” pomenovala nedostatky za výrobcov Denisa Kotrlová. “Bolo by fajn, keby sa veci neriešili zbrklo, ale dlhodobo s dlhodobou stratégiou,” vysvetlila Zuzana Čachová. “My vítame rozšírenú zodpovednosť výrobcov, ktorá nám, samosprávam, ušetrila nemalé finančné prostriedky a pozitívom je aj to, že sa táto zodpovednosť bude týkať textilu a v riešení je aj tabak. Otázka možno znie, prečo nie aj nábytok? Aby sme sa posunuli aj v tomto smere k recyklácii či lepšej opraviteľnosti,” doplnila Čachová.

Očakávania konštruktívneho dialógu

Výzvu iniciovala OZV ENVI - PAK spolu s výrobcami, ako sú napríklad Unilever, Nestlé, Coca - Cola, TetraPak či Mattoni a pridávajú sa k nej stále ďalší. Všetci deklarujú, že sú aj naďalej pripravení niesť plnú organizačnú aj finančnú zodpovednosť za triedený zber v mestách a obciach. Od politických strán a budúcej vlády očakávajú konštruktívny dialóg a podporu zelenej ekonomiky a odpadového hospodárstva.

Autor: (js)


komentáre
SHOW ALL
podobné
10.09.2019
ENVI - PAK: Triedený zber sa musí zintenzívniť, výrobcovia by mali platiť viac
Aby Slovensko splnilo odpadové ciele Európskej únie, výrobcovia musia do systému triedeného zberu vložiť ročne o 44 miliónov eur viac. Tvrdí to najväčšia organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) ENVI - PAK, ktorá zároveň apeluje na stabilnejšiu legislatívu a lepšiu kontrolu jej dodržiavania.
viac
02.10.2023
Aj najlepšie triediace samosprávy sa môžu dočkať nevyžiadaných zmien
Záver septembra sa nenesie len v znamení volieb. V rámci systému odpadového hospodárstva si v tomto období výrobcovia vyberajú partnerov – organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV), na nasledujúce obdobie.
viac
05.10.2023
ÚMS a Ekocharita budú spolupracovať pri zavádzaní triedeného zberu textilu
Textilný odpad je pre samosprávy výzvou, ktorú nemožno podceňovať. V súčasnosti tvorí podľa Únie miest Slovenska (ÚMS) najväčšiu zložku netriedeného komunálneho odpadu. Na Slovensku sa spomínaný odpad bude povinne triediť od 1. januára 2025.
viac
12.12.2023
Predvianočná nákupná horúčka vrcholí. Vieme kam s odpadom z nákupov?
To, že sa blížia vianočné sviatky každoročne pociťujú nielen nákupné centrá, e-shopy a dopravné spoločnosti, ale v konečnom dôsledku aj naše kontajnery a životné prostredie.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.18 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.15 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.67 %