Sobota 20.07.2024
Dnes má meniny 
Iľja, Eliáš
°C
30.11.2017 02:12

Prievidza plánuje v budúcom roku hospodáriť s viac ako 35,6 milióna eur


Ilustračná snímka.


Prievidza plánuje budúci rok hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom vo výške viac ako 35,6 milióna eur. Vyplýva to z jeho návrhu, ktorý samospráva zverejnila na oficiálnej internetovej stránke mesta.


Celkové príjmy, ako i celkové výdavky naplánoval magistrát v roku 2018 na sumu vo výške 35 644 003 eur. Z toho bežné príjmy predstavujú sumu 28 948 056 eur, kapitálové príjmy 1 430 000 eur a príjmové finančné operácie 5 265 947 eur. Bežné výdavky mesta v budúcom roku by mali podľa návrhu dosiahnuť 28 888 631 eur, kapitálové výdavky 5 346 837 eur a výdavkové finančné operácie 1 408 535 eur. Kapitálový rozpočet je schodkový, pričom tento kryje prebytok z bežného rozpočtu a finančných operácií.       

"Rozpočet mesta na rok 2018 bol spracovaný v mesiacoch október a november. Pri zostavovaní jeho príjmovej a výdavkovej časti sa vychádzalo z vývoja hospodárenia mesta v roku 2017 a taktiež z predchádzajúcich sledovaných rokov," skonštatovali v návrhu pracovníci ekonomického oddelenia Mestského úradu v Prievidzi.       

Podielové dane v rámci bežných príjmov mesta majú v budúcom roku tvoriť sumu 15 400 000 eur, ďalšími zdrojmi financií budú v menšej miere miestne dane, nedaňové príjmy, bežné transfery a granty či vlastné príjmy organizácií. Kapitálové príjmy majú dosiahnuť 1 430 000 eur, pričom ide o financie, ktoré má mesto získať z predaja kapitálových aktív a predaja pozemkov. Príjmové finančné operácie zahŕňajú použitie fondu rozvoja bývania a rezervného fondu v najväčšej miere na splátky istín úverov a návratných finančných výpomocí, tiež dočerpanie úveru z tohto roka vo výške asi 2,9 milióna eur, ktorý mesto použije na financovanie investičných akcií v roku 2018. V budúcom roku si plánuje zobrať aj ďalší úver vo výške 800.000 eur, ktorý rovnako použije na financovanie kapitálových výdavkov.       

Výdavková časť rozpočtu počíta okrem iného s rekonštrukciou vnútorných priestorov budovy banky vo vlastníctve mesta v sume 99 000 eur, nákupom zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu a vybudovanie podzemných kontajnerov vo výške viac ako 555 000 eur. Na opravu a údržbu chodníkov, opravu miestnych komunikácií či plán dopravnej obslužnosti mesto plánuje vynaložiť 1 645 440 eur, vyššiu sumu, a to 1 506 847 eur zase na rekonštrukciu, obnovu a výstavbu miestnych komunikácií, lávok, chodníkov a parkovísk. Výdavky na mestskú hromadnú dopravu samospráva zase vyčíslila na 1,5 milióna eur, kapitálové výdavky pre školstvo na 1 212 830 eur, pričom viac financií pôjde pre materské školy. Mesto počíta aj s rekonštrukciou športovísk v sume 377 000 eur a kultúrnych ustanovizní a sochy vo výške 660 141 eur. Ďalšie financie chce použiť i na vybudovanie vodného prvku na sídlisku Píly, ihrísk, rekonštrukciu domu smútku či revitalizáciu parkov.         

Rozpočet na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020 prerokuje mestská rada 4. decembra, následne ho budú schvaľovať prievidzskí mestskí poslanci na svojom rokovaní 11. decembra.

Autor: (tasr)


komentáre
SHOW ALL
podobné
08.12.2016
Na realizáciu zámerov obyvateľov vyčlenila radnica 40 000 eur
Po prvý raz budú môcť obyvatelia Prievidze rozhodovať o pridelení financií mesta na rôzne projekty. Na tento účel vyčlenila samospráva v budúcoročnom rozpočte 40 000 eur.
viac
03.12.2017
Nitra bude na budúci rok hospodáriť s viac ako 60 miliónmi eur
Nitrianska radnica zverejnila návrh mestského rozpočtu na rok 2018. Ako sa v ňom uvádza, Nitra bude na budúci rok hospodáriť s vyrovnanými financiami, kde príjmy aj výdavky budú na úrovni 60 631 505 eur. Návrh rozpočtu budú mestskí poslanci schvaľovať na svojom zasadnutí 14. decembra.
viac
01.06.2020
Stropkov očakáva výpadok na podielových daniach takmer 392 000 eur
Mesto Stropkov očakáva v súvislosti s koronakrízou výpadok na podielových daniach takmer 392 000 eur. Mestskí poslanci na svojom minulotýždňovom rokovaní schvaľovali zmenu aktuálneho rozpočtu.
viac
10.06.2020
Mesto Prievidza pozastavilo investície v sume takmer 280 000 eur
Opatrenie v súvislosti s výpadkom príjmov v nadväznosti na pandémiu nového koronavírusu premietla do prvej úpravy rozpočtu mesta, ktorú na svojom rokovaní v pondelok (8. 6.) schválili tamojší mestskí poslanci.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.24 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.13 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.63 %