Piatok 19.07.2024
Dnes má meniny 
Dušana
°C
12.01.2022 08:40

Požiadavky na čistiarne odpadových vôd by sa mali zmeniť


Ilustračná snímka: (tasr).


Požiadavky na povoľovanie, zriaďovanie, rozvoj a prevádzkovanie čistiarní odpadových vôd by sa mali zmeniť. Precizovať by sa mali aj požiadavky na malé čistiarne odpadových vôd (ČOV) do 50 ekvivalentných obyvateľov (EO).


Vyplýva to z novely nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd. Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR ju zverejnilo v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

Úprava ustanovení, týkajúcich sa aj malých ČOV do 50 obyvateľov, je jednou z požiadaviek Európskej komisie v rámci infringementu (porušenia). Dôvodom je nesplnenie povinnosti niektorých článkov smernice Rady o čistení komunálnych odpadových vôd.

Malé čistiarne odpadových vôd do 50 EO sa majú realizovať, ak nie je možné z technických dôvodov alebo vysokých nákladov pripojenie nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu. Do skupiny malých čistiarní by podľa návrhu mala patriť podskupina domových ČOV. Tie predstavujú individuálny systém čistenia splaškových odpadových vôd do 20 EO, navrhovaný napríklad pre rodinné domy, bytové domy alebo malé penzióny, vysvetľuje envirorezort v materiáli.

Úprava odporúča, aby odtok z malej čistiarne do 50 EO bol odvádzaný prednostne do povrchového toku. "Ak to z rôznych dôvodov nie je možné (napríklad vzdialenosť od povrchového toku, technické prekážky, finančná náročnosť), je možné zrealizovať aj nepriame vypúšťanie vyčistených odpadových vôd do podzemných vôd cez vsakovací objekt," uvádza sa v materiáli. Zabezpečená by však podľa MŽP mala byť možnosť odberu vzoriek na kontrolu.

Stanoviť by sa mali aj limity ukazovateľov znečistenia vypúšťaných splaškových a komunálnych odpadových vôd do povrchových či podzemných vôd. Vlastník malej čistiarne by mal byť povinný robiť pravidelnú kontrolu stavu a funkčnosti, údržbu, pravidelný odvoz kalu, prípadne diaľkový monitoring funkčnosti. Na tieto činnosti si môže zabezpečiť odbornú osobu s osvedčením, revízneho technika, tvrdí ministerstvo životného prostredia v novele.

Autor: (tasr)


komentáre
SHOW ALL
podobné
25.09.2017
Envirorezort predložil návrh na spoločnú ochranu lesov
Minister životného prostredia László Sólymos dnes (25. 9.) na agrorezorte predstavil návrh Národného memoranda o lese.
viac
10.11.2017
Vlastníci nehnuteľností by sa mali povinne pripojiť na kanalizácie
Vlastníci nehnuteľností by sa mali do konca roka 2021 povinne pripojiť na verejnú kanalizáciu, pokiaľ je to technicky možné a je vybudovaná. Malo by sa to týkať aj tých vlastníkov, ktorí mali doteraz povolenie na žumpu.
viac
16.11.2017
MŽP začne budovať nový Informačný systém odpadového hospodárstva
Nový systém odstráni nedostatky súčasného systému nakladania s odpadmi, ako sú napríklad neodsledovateľnosť toku odpadu od jeho vzniku po jeho konečné spracovanie a formálne deklarovanie spracovania odpadu.
viac
31.05.2022
Nové pravidlá s nakladaním so zmesovým komunálnym odpadom od 1. 1. 2023
Téma odpadového hospodárstva v poslednom čase začína byť horúca nielen na úrovni priemyslu, ale aj na úrovni miest a obcí. Jednou z hlavných a nosných tém je tzv. úprava odpadov pred ich zneškodnením na skládkach odpadov.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.24 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.13 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.63 %