Piatok 14.05.2021
Dnes má meniny 
Bonifác
°C
04.12.2020 01:40

Potreba odbornej diskusie k fungovaniu komunitných centier


Banner.


Najvyšší kontrolný úrad SR na základe výsledkov kontroly, ktorá bola realizovaná v samosprávach banskobystrického kraja, upozorňuje, že väčšina komunitných centier môže po skončení eurofondových projektov ukončiť svoju činnosť.


Môže k tomu dôjsť aj napriek tomu, že ich existencia je nevyhnutná na zlepšenie situácie ľudí ohrozených chudobou či sociálnym vylúčením. Národní kontrolóri preto navrhujú organizáciu odbornej diskusie k tejto téme a zároveň považujú za nevyhnutné nielen nové nastavenie udržateľného viaczdrojového financovania centier, ale aj ich metodického riadenia a kontroly zo strany rezortu práce.

Na fungovanie centier, ktoré pomohli viac ako 50-tisíc občanom, išlo takmer 76 miliónov eur a to prioritne z európskej finančnej pomoci. 

Kontrola Najvyššieho kontrolného úradu SR sa zamerala na fungovanie komunitných centier a ich podporu zo strany štátu a miestnej samosprávy v období rokov 2017 až 2019. Kontrolóri upozorňujú, že štát by mal jednoznačne zadefinovať, aký je účel komunitných centier, aké odborné a vecné aktivity majú komunitné centrá vykonávať vo vzťahu k určeným cieľovým skupinám. Kontrola okrem iného poukázala na rozdielne pohľady na danú problematiku. Na jednej strane stojí rezort práce a sociálnych vecí, ako gestor národných politík v sociálnej oblasti, podľa ktorého majú komunitné centrá pomáhať všeobecne ľuďom v núdzi, na druhej strane je postoj Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity, ktorý zdôrazňuje sociálnu inklúziu marginalizovaných rómskych komunít.

Národná autorita pre oblasť externej kontroly upozorňuje poslancov Národnej rady SR, ale aj vedenie ministerstva práce na riziko, ktoré súvisí s vysokou mierou závislosti financovania slovenských komunitných centier len zo zdrojov EÚ.

Na Slovensku boli komunitné centrá zaradené medzi národné priority v oblasti sociálnych služieb a aj preto boli na ich fungovanie vyčlenené európske zdroje, pričom od roku 2014 smerovalo na ich budovanie i prevádzku bezmála 76 miliónov eur.

Jednostranne nastavený model financovania centier je podľa kontrolného úradu neudržateľný. Absencia viaczdrojového financovania prirodzene vyvoláva otázku, čo bude s centrami, ak ich činnosť nebude podporovaná z európskych zdrojov. Sú samosprávy schopné zo svojich rozpočtov aktívne podporiť fungovanie centier, ktoré majú byť jedným z pilierov sociálnej inklúzie na miestnej úrovni? Okrem finančných otázok je nevyhnutné riešiť systém vzdelávania zamestnancov centier, alebo nezávislého hodnotenie kvality poskytovaných sociálnych služieb.

Napriek zisteným nedostatkom kontrolný úrad konštatuje, že komunitné centrá majú svoje opodstatnenie a môžu byť významným nástrojom v rukách miestnej samosprávy v boji so sociálnym vylúčením či chudobou ľudí priamo v mieste ich každodenného života. Snahu zamestnancov jednotlivých centier a ich osobný prístup k vykonávaniu činností pre komunitu hodnotia kontrolóri pozitívne. Je však potrebné nové nastavenie fungovania komunitných centier, ktoré zaručí ich prežitie do budúcnosti. Je tiež dôležité, aby už investované finančné prostriedky boli účinne využité v prospech zlepšenia sociálnej situácie ľudí v chudobe, či mimoriadnej životnej situácií.

Viac informácií sa dočítate TU.

Autor: (NKÚ)


komentáre
SHOW ALL
podobné
04.09.2020
NKÚ budúci rok skontroluje systém duálneho vzdelávania či oddlžovanie nemocníc
Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR v budúcom roku preverí systém duálneho vzdelávania, odmeňovanie učiteľov na základných školách, oddlžovanie zdravotníckych zariadení, fungovanie sociálnych podnikov či efektívnosť opatrení zameraných na zadržiavanie vody v krajine.
viac
05.10.2020
Analýza systému vnútornej kontroly v mestách a obciach
Najvyšší kontrolný úrad vypracoval analýzu systéme vnútornej kontroly zabezpečovanej hlavným kontrolórom. Z analýzy národnej autority pre externú kontrolu vyplýva odporúčanie pre reformu samosprávy, ktorá zabezpečí efektivitu vnútornej kontroly v mestách a obciach.
viac
12.02.2021
NKÚ: Slovensko má nízku zaškolenosť detí do piatich rokov
Slovensko je v počte zaškolených detí predškolského veku na chvoste Európy. Európsky priemer je na úrovni 95 percent a slovenský ukazovateľ návštevnosti materských škôl deťmi od štyroch rokov sa dostáva mierne nad 80 percent, pričom Košický kraj je so 70 percentami na tom najhoršie.
viac
14.05.2021
Vývoj rozpočtu signalizuje riziká, upozorňujú národní kontrolóri
Najvyšší kontrolný úrad pri schvaľovaní štátneho rozpočtu pre rok 2021 upozornil poslancov na riziká, ktoré sa prejavili už v priebehu prvého štvrťroka tohto roka.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.78 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.63 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.60 %