Utorok 18.06.2024
Dnes má meniny 
Vratislav
°C
22.06.2021 03:15

Posledné dni pred ostrým štartom triedenia kuchynských odpadov


Ilustračná snímka.


Od 1. júla sa naostro spúšťa zber a triedenie kuchynského biologického odpadu (KBO). Po vlaňajších mesiacoch príprav slovenských obcí a miest a po polovici tohto roka sú niektoré na tento krok pripravené dobre, ďalšie čiastočne a iné nedostatočne.


Povinnosť zabezpečovať triedený zber kuchynského odpadu z domácností síce platí od januára tohto roka, ale Ministerstvo životného prostredia SR na žiadosť ZMOS akceptovalo fázu jeho ostrého štartu až od júla. Nateraz jediné povolené výnimky zo zberu KBO až do roka 2023 povolil envirorezort iba Bratislave a Košiciam. Tie môžu kuchynské odpady naďalej energeticky zhodnocovať v dvoch existujúcich slovenských spaľovniach.

MŽP SR však naďalej môže priznať výnimku aj ďalším obciam, ktoré preukážu, že všetky ich domácnosti KBO kompostujú. A tiež tým, ktoré odôvodnia, že napríklad v ich historických centrách nie je možné triedenie technicky zaviesť.

Ostatné obce sú povinné pripraviť k júlu potrebnú infraštruktúru, vybrať správne nádoby, ktoré umiestnia na stojiská pred bytovky, alebo pred rodinné domy, ak v nich nemajú možnosť používať kompostér. Rovnako je vhodné vybrať nádoby či kompostovateľné vrecká do domácností tak, aby boli pre ľudí pohodlné, praktické a hygienicky prijateľné.

Cieľom je odčleniť KBO od zmesového odpadu

Niektorí odborníci odhadujú, že slovenský obyvateľ SR vyprodukuje 100 kg KBO ročne, iní, že viac, a objavil sa aj údaj 163 kg. Často sa uvádza, že SR produkuje 40-45 percent kuchynských bioodpadov (s najväčšou pravdepodobnosťou spolu s ostatnými bioodpadmi) zo všetkých vyprodukovaných komunálnych odpadov. Cieľom triedenia zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu je oddeliť ho od odpadu zmesového. Teda od odpadu, ktorý doteraz končil a končí hlavne na skládkach, kde sa rozkladá a vytvára skleníkový plyn, známy ako LFG.

K zavedeniu triedenia KBO sa pritom ponechala aj možnosť domáceho kompostovania, zabehnutá v rodinných domoch. Na to je však potrebné zaobstarať si v domácnosti kompostér a rozšíriť kompostovanie o kuchynský odpad. Kompostovanie je náročnejšie pre ľudí, žijúcich v bytovkách alebo panelákoch.

Od júla sa stane triedený kuchynský bioodpad obchodovateľným tovarom. Podobným, akým sú už päť rokov triedené a recyklované zložky KO – papier, plasty, sklo a kovy. Nemusí sa to zdať pravdepodobné hlavne preto, či sa nájde niekto, kto sa rozhodne financovať jeho spracovanie (napr. z eurofondov alebo z iných zdrojov?) ... uvidíme.

Vedierka, nádobky, kompostovateľné vrecká...

Ako praktický spôsob triedenia KBO sa v domácnostiach osvedčujú ľahko umývateľné plastové vedierka a nádoby. Ich obsah vykladajú občania pred rodinné domy v kompostovateľných vreckách, odkiaľ si ich preberajú zberné spoločnosti.

V prípade bytoviek a panelákov sa osvedčuje zabezpečenie hnedých kontajnerov s objemami od 120 do 660 litrov, umiestnených na štandardných stojiskách. Do nich KBO prinášajú obyvatelia v kompostovateľných vreckách. Samosprávy dostali za povinnosť umožniť občanom triediť najmenej 250 litrov kuchynského odpadu na obyvateľa ročne.

Je dôležitá vôľa ľudí triediť KBO

Už tradične je väčšia chuť a vôľa triediť KBO – vlastne akýkoľvek komunálny odpad – medzi ľuďmi žijúcimi v rodinných domoch ako v prípade panelákových sídlisk či bytoviek. Nejde však len o slovenskú špecialitu.

Popritom skúsenosti z iných krajín hovoria, že chuť triediť KBO v bytových domoch a panelákoch okrem iného klesá už so vzdialenosťou špecializovaných nádob (kontajnerov) od ich vchodových dverí. Rovnako klesá, keď systém nie je od začiatku nastavený správne. Naproti tomu treba rátať aj s vplyvom skupiny ľudí, ktorá nepripravený alebo aj pripravený proces „automaticky“ znechutene ignoruje. A ďalej „principiálne“ sa chystá KBO vyhadzovať do zmesových kontajnerov. Bez ohľadu na to, či samosprávy pripravili serióznu informačnú a vzdelávacia kampaň, alebo nie. Napríklad preto, lebo tento druh odpadu môže veľmi rýchlo začať páchnuť. Alebo pre niečo iné. Tak to chodí.

Mimochodom, v prípade zberu odpadu z kuchýň je skutočne dôležité nepodceniť čistotu a bezpečnosť zberu – zápach kvôli neupravenej nádobe, kvôli jeho oneskoreného odvozu zo stojiska, sprievodne nastupujúcich hnilobných procesov a podobne však skutočne dokáže odradiť aj tých, ktorí majú predpoklady stať sa vlastným príkladom propagátormi triedenia.

Pripomeňme ešte jeden dôvod, ktorý musí spoločnosť zvládnuť čo najpružnejšie, a najmä rýchlo. Koncovky vytriedeného kuchynského biologického odpadu. Podľa odborníkov nateraz SR nie je vybavená dostatočným počtom bioplynových staníc či veľkých kompostární v regiónoch, v ktorých by mohol vyzbieraný a vytriedený KBO v kompostovateľných vreciach končiť. Navyše, ak aj podobné zariadenia (niekde) existujú, treba ich technicky dovybaviť.

Autor: (pš)


komentáre
SHOW ALL
podobné
19.01.2021
Je čas prakticky riešiť kuchynský odpad
Na Slovensku s Novým rokom odštartoval zber kuchynského odpadu. Vo väčšine obcí a miest by sa mal naplno rozbehnúť do šiestich mesiacov.
viac
16.04.2021
Partizánske spúšťa projekt zberu kuchynského odpadu od dverí k dverám
Samospráva Partizánskeho sa pripravuje na zavedenie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (BRKO). Systém chce nastaviť na základe výsledkov pilotného projektu, v rámci ktorého bude tento druh odpadu zbierať od dverí k dverám.
viac
21.04.2021
Zo Sídliska III vyviezli za štvrťrok takmer 40 ton kuchynského odpadu
Pilotný projekt zberu kuchynského odpadu z domácností, ktorý od 1. januára tohto roka zaviedla samospráva mesta Humenné na najväčšom mestskom sídlisku, sa medzi jeho obyvateľmi stretol s pozitívnou odozvou.
viac
20.07.2021
Samosprávy rozhodnú o úspechu či neúspechu triedenia kuchynských odpadov
Júl odštartoval triedenie kuchynských biologických odpadov v slovenských obciach. V niektorých domácnostiach separovaných samostatne, inde spolu s ostatným bioodpadom. Niekde s cieľom pripraviť produkt pre výrobu bioplynu, inde kvalitný kompost pre poľnohospodárov.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.18 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.15 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.67 %