Štvrtok 29.07.2021
Dnes má meniny 
Marta
°C
20.07.2021 12:25

Podľa prieskumu by mala byť civilná ochrana v pôsobnosti štátu


Ilustračná snímka.


Združenie miest a obcí Slovenska sa v nedávnom reprezentatívnom prieskume medzi štatutárnymi predstaviteľmi miest a obcí sústredilo na viaceré aspekty civilnej ochrany. Dáta naznačujú, akým smerom je potrebné orientovať pozornosť na zvýšenie efektivity činnosti civilnej ochrany.


Civilná ochrana predstavuje systém, ktorého úlohou je chrániť zdravie a eliminovať poškodenie majetku. V tejto oblasti má svoje miesto koordinácia, komunikácia, úzka spolupráca medzi miestnou územnou samosprávou a štátnou správou. Aktuálne obdobie odkrylo viacero problémov, ďalšie môžeme vidieť pri živelných pohromách a tiež nepredvídaných situáciách.

V rukách štátu

Štatutárni predstavitelia miest a obcí v prieskume okrem iného odpovedali na otázku: „V koho pôsobnosti by malo byť zabezpečovanie úloh civilnej ochrany na úrovni miest a obcí?“ Až 54,4 % z nich je presvedčených o tom, že zabezpečovanie úloh civilnej ochrany by malo byť predovšetkým v pôsobnosti štátu, no pri podpore miest a obcí. Presne opačný postoj v prieskume vyjadrilo 23,9 % respondentov, ktorí konštatovali, že zabezpečovanie úloh civilnej ochrany by malo byť predovšetkým v pôsobnosti komunálu, avšak pri podpore zo strany štátu. Podľa 15,7 % respondentov by mala táto agenda zostať výhradne v pôsobnosti štátu, pričom výhradne v pôsobnosti miest a obcí by mala byť civilná ochrana podľa 3,5 % štatutárnych predstaviteľov miest a obcí. K otázke sa nevedelo vyjadriť 2,5 % opýtaných.

Jasná legislatíva, ale chýbajú zdroje

Respondenti tiež vyjadrili svoje postoje k otázke: „Je úloha samospráv v otázkach civilnej ochrany v súčasnej legislatíve definovaná dostatočne jasne?“ Celkovo 43,8 % z nich odpovedalo: „Áno, úloha samosprávy je definovaná jasne, avšak týmto požiadavkám nezodpovedajú aj alokované zdroje.“ Iba 6,5 % pri tejto otázke uviedlo: „Áno, úloha samospráv je definovaná jasne, a týmto požiadavkám zodpovedajú aj alokované zdroje.“ Odlišný postoj vyjadrilo 15 % opýtaných, ktorí konštatovali: „Nie, úloha samospráv nie je definovaná jasne a alokované zdroje nie sú dostatočné.“ Iba 1,1 % respondentov si myslí, že úloha samospráv nie je definovaná jasne, avšak alokované zdroje sú dostatočné. Až 33 % opýtaných sa nevedelo vyjadriť k formulovanej otázke, s tým, že zvyšných 0,6 % uviedlo inú odpoveď.

Reprezentatívny prieskum bol realizovaný v období od 17. mája 2021 do 2. júla 2021 na reprezentatívnej vzorke 529 samospráv. Súčasťou formulovaných záverov z prieskumu bude aj tzv. druhostupňové triedenie dát, aby sme poznali postoje starostov a primátorov podľa jednotlivých krajov a veľkostných kategórií obcí. Výsledky prieskumu budú podkladmi na ďalšiu prácu v rámci národného projektu ZMOS s názvom Modernizácia miestnej územnej samosprávy, ktorý je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa. K tvorbe dotazníka prispela Sekcia Krízového riadenia Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a Odbory krízového riadenia a civilnej ochrany, v rámci Iniciatívy pre sieťovanie aktérov pre znižovanie multi-rizík prírodných a technologických katastrof a hrozieb, podporenou EÚ, GR ECHO civilná ochrana a humanitárna pomoc.

 

Autor: (Michal Kaliňák, ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS)


komentáre
SHOW ALL
podobné
17.05.2021
ZMOS sa sústredilo na civilnú ochranu
Združenie miest a obcí Slovenska realizuje prieskum, v ktorom sa sústredilo na problematiku civilnej ochrany. Práve tá sa v ostatnom období ukázala ako zraniteľná s potrebou zásadných zmien.
viac
19.07.2021
Väčšina samospráv má Krízové štáby Civilnej ochrany
Podľa nedávneho prieskumu Združenia miest a obcí Slovenska až takmer 60 % samospráv disponuje Plánom ochrany obyvateľstva (v prípade mimoriadnej udalosti) a Jednotkou civilnej ochrany, resp. Krízovým štábom.
viac
23.07.2021
Medziobecná spolupráca má potenciál aj v rámci civilnej ochrany
Prieskum Združenia miest a obcí Slovenska venovaný civilnej ochrany poukazuje na mimoriadne významný priestor pre medziobecnú spoluprácu v rámci civilnej ochrany. Okrem toho poukazuje na význam komunitnej práce.
viac
26.07.2021
Investície v civilnej ochrane sú pre samosprávy nevyhnutné
Z prieskumu Združenia miest a obcí Slovenska medzi primátormi a starostami vyplýva, že viac ako 75 % samospráv nedisponuje dostatočnými finančnými zdrojmi na to, aby napĺňali všetky povinnosti vyplývajúce zo zákona v oblasti civilnej ochrany.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.72 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.85 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.43 %