Streda 26.01.2022
Dnes má meniny 
Tamara
°C
09.02.2017 10:20

Organizovať lyžiarsky kurz podľa „telocvikari.sk“?


Ilustračná snímka: (int).


Odborníci to neodporúčajú.


Napriek takmer 10 rokov platnej legislatíve, ktorá určuje podmienky organizovania rôznych zotavovacích podujatí, škôl v prírode, či lyžiarskych výcvikov z hľadiska ochrany verejného zdravia mnohí z organizátorov (školy, cestovné kancelárie, ale aj iné inštitúcie) nevedia, akým pravidlám - a to dokonca akým zákonom, organizovanie zotavovacích podujatí pre deti podlieha.

„Organizátori zotavovacích podujatí majú pri ich zabezpečovaní rôzne povinnosti, pričom často zabúdajú na jednu z najdôležitejších povinností, a to zabezpečiť pre deti a ostatných účastníkov všetky podmienky pre ochranu a podporu ich zdravia a bezpečnosti a prevenciu ochorení.

Pri výkone štátneho zdravotného dozoru sa stále stretávame s rôznymi názormi a postupmi, ako zotavovacie podujatie z hľadiska ochrany zdravia a prevencie ochorení organizovať, stretávame sa dokonca s tvrdením, že vyhláška pre organizovanie zimných kurzov pre stredné školy nie je, a tak učitelia improvizujú. Zistili sme, že školy majú k dispozícii rôzne usmernenia ako postupovať, ktoré svojim obsahom odporujú ustanoveniam súčasne platnej legislatívy v tejto oblasti“, zdôrazňuje v tejto súvislosti MUDr. Katarína Slotová, vedúca Oddelenia hygieny detí a mládeže banskobystrického Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ).

Dodáva, že povinnosti organizátorov zotavovacích podujatí, ktoré súvisia s ochranou verejného zdravia, zabránením, či obmedzením možného rizika ohrozenia zdravia a rizika vzniku a šírenia prenosných ochorení upravuje § 25 zákona č. 355/2007 Z. z. s účinnosťou od 1. 9. 2007 a vyhláška MZ SR č. 526/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zotavovacie podujatia s účinnosťou od 1. 12. 2007. Uvedená legislatíva podrobne a jednoznačne určuje podmienky organizácie a priebehu zotavovacích akcií. Organizátori lyžiarskych výcvikových, či snowboardových kurzov, škôl v prírode a ďalších zotavovacích podujatí pre deti a mládež spojených s pobytom v rekreačnom zariadení sú povinní ju rešpektovať a nepostupovať podľa rôznych neodborných usmernení, ktorých obsah je v rozpore s  právnymi ustanoveniami. Ako zdôraznila MUDr. Slotová, takýmto neodborným usmernením je napr. „Ako organizovať lyžiarsky kurz, aby ste sa nedostali do problémov“ uverejnený na stránke www.telocvikari.sk/ako-organizovat-lyziarsky-kurz.

V článku je dosť pochybení, kvôli ktorým sa organizátor hore uvedených podujatí, či výcvikov dostáva do rozporu s platnou legislatívou a tým aj do možných problémov, končiacich pokutu vo výške od 150 do 20 000 eur.

„Prvou nesprávnou informáciou je, že žiadosť napísanú a podpísanú telocvikárom tak, ako sa s takýmto postupom v praxi stretávame, nie je možné akceptovať ani keď riaditeľ školy písomne poverí učiteľa/telocvikára zorganizovaním kurzu, ako je to v predmetnom článku uvedené. Telocvikár totiž nie je podľa zákona č. 355/2007 Z. z. organizátorom lyžiarskeho kurzu. Je ním právnická osoba (napr. škola), alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie“, zdôrazňuje MUDr. Slotová. Chybné informácie uvádza článok aj v súvislosti s povinnosťou zabezpečiť lekára dostupného z miesta konania zotavovacieho podujatia, úlohe zdravotníka na takomto podujatí a jeho zdravotnej spôsobilosti, druhu rekreačného zariadenia, ktoré musí spĺňať požiadavky na ochranu zdravia, či informácie, týkajúce sa dokumentácie. Navyše autor článku síce cituje relevantnú legislatívu, ale nerešpektuje niektoré jej ustanovenia a svojvoľne nesprávne usmerňuje pri organizovaní lyžiarskych kurzov. Okrem toho ignoruje ostatné ustanovenia vyhlášky MZ SR č. 526/2007 Z. z bez rešpektovania ktorých nie je možné zotavovacie podujatie zabezpečiť tak, aby sa znížilo riziko ohrozenia zdravia a riziko vzniku a šírenia prenosných ochorení účastníkov zotavovacieho podujatia.

Podrobnosti k tejto problematike môžete nájsť na úvodnej stránke www.vzbb.sk s identickým titulkom.

 

Autor: (Mária TOLNAYOVÁ, hovorkyňa RÚVZ B. Bystrica)


komentáre
SHOW ALL
podobné
24.01.2017
Stredoškoláci budú rozhodovať o Fiktívnej krajine
Spojiť teóriu s praxou a dať stredoškolákom právomoc i zodpovednosť za rozhodovanie o Fiktívnej krajine. To je ambícia kurzu, ktorý v Moravskom Svätom Jáne organizuje Stredoškolská študentská únia Slovenska.
viac
26.03.2019
Greenpeace: Materiál o transformácii hornej Nitry je v rozpore s legislatívou EÚ
Materiál o transformácii regiónu horná Nitra, ktorý v decembri 2018 schválila vláda, je málo ambiciózny a nie je v súlade s európskou legislatívou. Tvrdí to Greenpeace na základe analýzy, ktorú vypracoval v spolupráci s ekonómom Viliamom Páleníkom.
viac
27.07.2020
Letná škola Teach for Slovakia je súčasťou prípravy nových účastníkov programu
Letná škola Teach for Slovakia, ktorá trvá do 31. júla, je súčasťou šesťtýždňovej prípravy nových účastníkov programu s rovnakým názvom. Podujatia sa tento rok zúčastňuje viac ako sto detí, ktoré sú rozdelené do šiestich tried.
viac
18.08.2021
Lyžiarske výcviky a školy v prírode rezort školstva neodporúča plánovať
Lyžiarske výcviky a školy v prírode v novom školskom roku 2021/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR neodporúča organizovať. Vyplýva to z materiálov zverejnených na webe rezortu školstva.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.60 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.76 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.63 %