Sobota 08.08.2020
Dnes má meniny 
Oskar
°C
18.10.2018 05:25

Na tvorbe Akčného plánu transformácie regiónu horná Nitra pracuje tím expertov


Pohľad na účastníkov stretnutia.


Na pôde Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja v Trenčíne sa v stredu 17. októbra 2018 stretli členovia Pracovnej skupiny pre prípravu a implementáciu Akčného plánu transformácie regiónu horná Nitra, zástupcovia Slovenskej akadémie vied a ďalších zainteresovaných strán.


Cieľom stretnutia bolo nastaviť technické podmienky spolupráce pri tvorbe akčného plánu prechodu od uhlia na hornej Nitre. Stretnutie sa po prvýkrát uskutočnilo za prítomnosti expertov, ktorých vybrala Európska komisia. Ich úlohou bude pomôcť s vysokoodbornými a citlivými otázkami, súvisiacimi so samotným procesom transformácie.

Na príprave efektívnej zmeny priemyselnej orientácie regiónu horná Nitra už od začiatku tohto roka úzko spolupracuje Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky (SR) pre investície a informatizáciu spolu s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, Európskou komisiou, krajskou i miestnou samosprávou a ďalšími zúčastnenými stranami. Vytvorená bola špeciálna pracovná skupina pod gesciou podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, stanovila sa metodika a metodológia, hlavné priority i ciele s využitím potenciálu skupín, ktoré pracujú v regióne. V procese prípravy akčného plánu, ktorý pomôže hornej Nitre k čo najhladšiemu prechodu od uhlia na iný typ hospodárstva, sa urobil ďalší krok vpred. Na scénu vstúpili odborníci zo spoločnosti PricewaterhouseCoopers, ktorých vybrala samotná Európska komisia. „Pomocnú ruku podala Európska komisia prostredníctvom projektu v hodnote 350 tis. eur. Tieto financie boli vyčlenené na zabezpečenie expertov, ktorí budú spolupracovať na vypracovaní Akčného plánu transformácie regiónu hornej Nitry, a to najmä vo vysokoodborných otázkach ako je energetika, ekonomická časť projektu, štátna pomoc, zdroje financovania, zamestnanosť či riešenie environmentálnych dopadov na životné prostredie,“ vysvetlil riaditeľ odboru prierezových priorít Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Ladislav Šimko.

Základný tím, ktorý už začal pracovať na príprave projektu tvoriacom značnú časť akčného plánu pre región hornej Nitry, tvorí 12 odborníkov na kľúčové oblasti. Východiskom ich práce je štúdia, ktorú spracovala Slovenská akadémia vied. Zhodnotené sú v nej silné stánky aj rezervy hornonitrianskeho uhoľného regiónu, demografické ukazovatele i možnosti, akým smerom by sa mal región ďalej uberať. V rámci tohto projektu budú experti vybraní Európskou komisiou spolupracovať aj so svojimi kolegami z iných krajín, ako sú Nemecko, Francúzsko, Belgicko, Holandsko či Grécko. Cieľom je využiť skúsenosti z regiónov, ktoré už majú prechod od uhlia za sebou, prípadne zmenu ekonomiky po útlme ťažby uhlia práve riešia. „Pevne verím, že spoločnými silami sa nám podarí pripraviť taký transformačný plán, ktorý bude šitý na mieru regiónu horná Nitra a zabezpečí, aby sa tento región rozvíjal aj po ukončení ťažby uhlia,“ povedal trenčiansky župan Jaroslav Baška s tým, že celý proces musí byť transparentný a za účasti verejnosti.

Pracovná skupina expertov sa vo svojom projekte zameria najmä na tri oblasti – diverzifikáciu ekonomiky, riešenie otázky náhradného zdroja tepla a problematiku odstránenia ekologických záťaží na životné prostredie. Výsledok štúdie bude tiež zohľadňovať aj možné zdroje financovania, aby bol v čo najväčšej miere realistický a pripravený na aplikáciu v praxi. „Dôležité je odpovedať na otázky, akým spôsobom odstránime následky na životné prostredie po ťažbe uhlia, a tiež aký dopad bude mať ukončenie ťažby na elektroenergetiku či tepelnú energetiku v regióne. S hľadaním odpovedí a najlepšieho riešenia pre hornonitriansky región nám pomôžu práve títo experti,“ doplnil trenčiansky župan a opätovne zdôraznil, že transformácia prechodu od uhlia bude úspešná vtedy, keď sa aj posledný baník bude môcť zamestnať a nájsť si nové pracovné miesto priamo v regióne hornej Nitry.

Analýze súčasného stavu a podkladových materiálov sa odborníci budú venovať v nasledujúcich šiestich týždňoch. V rámci nej sa uskutočnia aj stretnutia so zainteresovanými stranami. Odborníci budú tiež prostredníctvom verejných vypočutí posudzovať viac ako 80 projektov zozbieraných Trenčianskym samosprávnym krajom. Dôraz budú klásť na tie z nich, ktoré bude možné po dopracovaní a nájdení adekvátnych zdrojov financovania zrealizovať. Celé trvanie projektu spoločnosti PricewaterhouseCoopers by nemalo presiahnuť 32 týždňov. Samotný akčný plán by mal byť predstavený začiatkom budúceho roka. Na rokovanie vlády SR by sa tak mohol dostať na jar 2019.

Autor: Mgr. Lenka Kukučková, odd. komunikácie a medzinárodných vzťahov Úradu TSK


komentáre
SHOW ALL
podobné
12.12.2017
Primátorka Macháčková so ZMO HN odštartuje tvorbu akčného plánu pre región
Primátorka mesta Prievidza Katarína Macháčková v spolupráci so Združením miest a obcí hornej Nitry (ZMO HN) plánujú vypracovať akčný plán pre región. Prvé pracovné stretnutie zvolávajú na 10. januára 2018 do Prievidze.
viac
31.12.2017
Na hornej Nitre chcú vytvoriť akčný plán pre región
Prvé pracovné stretnutie zvolali na 10. januára 2018 do Prievidze. Jeho cieľom bude v spolupráci s partnermi vytvoriť akčnú radu, ktorá bude aktívne pracovať na príprave plánu.
viac
29.03.2018
Župa pracuje na Akčnom pláne transformácie pre hornú Nitru
Trenčiansky samosprávny kraj zbiera projektové zámery, ktoré majú napomôcť ekonomický prerod hornej Nitry, pri čom spolupracuje s miestnou samosprávou aj s regionálnym združením miest a obcí, ktoré najlepšie poznajú región a jeho potreby.
viac
29.06.2018
ZMO HN - štyri základné piliere transformácie hornej Nitry
Združenie miest a obcí hornej Nitry (ZMO HN) združuje 52 miest a obcí na území,ktoré je tradične spájané s baníctvom. Začiatkom roka sa otvorila aj na pôde Európskej komisie téma transformácie hornej Nitry – „Prechod od uhlia na hornej Nitre“.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
78.02 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.71 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.28 %