Štvrtok 25.07.2024
Dnes má meniny 
Jakub, Timur
°C
21.09.2020 09:20

Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti


Európska komisia.


Európska komisia predstavila strategické usmernenia pre implementáciu Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.


Usmernenia sú súčasťou ročnej stratégie udržateľného rastu na rok 2021. Termín na predloženie plánov na podporu obnovy a odolnosti je 30. apríl 2021. Členské štáty tak môžu konať už od 15. októbra 2020.

Európska komisia zverejnila svoju pravidelnú ročnú stratégiu udržateľného rastu na rok 2021, ktorá obsahuje aj strategické usmernenia pre implementáciu „Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti“. Tento mechanizmus je kľúčovým nástrojom obnovy a tvorí podstatu nástroja NextGenerationEU, ktorý poskytne hospodárstvu úvery a granty v bezprecedentnej výške 672,5 miliardy EUR  na zotavenie z krízy a zvýšenie odolnosti hospodárstva. Uverejnením ročnej stratégie udržateľného rastu sa začína tohtoročný cyklus európskeho semestra, ktorý bude aj naďalej podporovať štyri rozmery – environmentálnu udržateľnosť, produktivitu, spravodlivosť a makroekonomickú stabilitu.

Aby členské štáty mohli z „Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti“ profitovať, mali by predložiť svoje návrhy plánov na podporu obnovy a odolnosti, v ktorých predstavia svoj národný program reforiem a investícií. Plány členských krajín by mali reflektovať na výzvy, ktoré boli v posledných rokoch – najmä 2019 a 2020 – uvedené v odporúčaniach pre jednotlivé krajiny. Tieto plány by členským štátom mali umožniť aj to, aby zvýšili svoj potenciál hospodárskeho rastu, zlepšili vytváranie pracovných miest a hospodársku a sociálnu odolnosť a aby súčasne realizovali zelenú a digitálnu transformáciu.

Termín na predloženie plánov na podporu obnovy a odolnosti je 30. apríla 2021. Členské štáty sa však vyzývajú, aby svoje predbežné návrhy plánov predkladali už od 15. októbra 2020. Členské štáty by sa mali čo najskôr zapojiť do rozsiahleho politického dialógu, a to aj so všetkými relevantnými zainteresovanými stranami, s cieľom vypracovať plány na podporu obnovy a odolnosti, pričom sa vyzývajú, aby intenzívne komunikovali s pracovnou skupinou Európskej komisie s cieľom prediskutovať svoje návrhy týchto plánov.

Komisia zverejnila aj podrobné usmernenia pre členské krajiny, ako čo najlepšie prezentovať plány na podporu obnovy a odolnosti spolu so štandardným vzorom týchto plánov. Zároveň uvádza príklady projektov, ktoré by mohli napomôcť zelenej a digitálnej transformácií.

Viac informácií:

Otázky a odpovede: Ďalšie kroky Komisie v rámci ročnej stratégie udržateľného rastu 2021 smerom k Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti v hodnote 672,5 miliardy EUR

Oznámenie: Ročná stratégia udržateľného rastu na rok 2021

Pracovný dokument útvarov Komisie: Usmernenie pre členské štáty k plánom podpory obnovy a odolnosti

Pracovný dokument útvarov Komisie: Návrh vzoru plánov na podporu obnovy a odolnosti

Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti – prideľovanie grantov

Európsky semester

Zdroj: Európska komisia

Autor: (ZMOS)


komentáre
SHOW ALL
podobné
21.07.2020
Výzva Európskej komisie na inteligentnú autonómnu mobilitu
Európska komisia vyhlásila výzvu na predkladanie návrhov na pilotný projekt - Inteligentná mestská mobilita zahŕňajúca autonómne vozidlá s termín na predloženie návrhu do 15. septembra 2020.
viac
25.01.2021
Bratislava vyhlásila výzvu na podporu športových a vzdelávacích podujatí
Mesto Bratislava podporí v tomto roku národné a medzinárodné športové a vzdelávacie podujatia organizované na území hlavného mesta. Vyhlasuje preto výzvu pre žiadateľov v grantovom Podprograme 2, ktorí sa majú možnosť prihlásiť do 28. februára.
viac
16.07.2021
Plán obnovy dostal oficiálne zelenú
Plán obnovy a odolnosti SR dostal oficiálne zelenú aj od ostatných členských štátov EÚ na rokovaní Rady pre hospodárske a finančné záležitosti, čím sa ukončil schvaľovací proces.
viac
10.08.2021
Včera sa spustili Letné školy
Letné školy sa budú konať počas nasledujúcich troch augustových týždňov – t. j. od 9. augusta do 27. augusta 2021.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.26 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.13 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.62 %