Streda 06.12.2023
Dnes má meniny 
Mikuláš
°C
08.08.2019 02:45

Informačný systém DCOM budú môcť využiť aj mestá


Logo.


Elektronické služby, jednoduchšie vybavovanie podaní a integrácie na viaceré informačné systémy verejnej správy. To všetko bude vďaka novému projektu pod hlavičkou DCOM prístupné aj pre mestá. A to bez nutnosti meniť svoj aktuálny informačný systém.


Aby bolo DCOM možné ponúknuť aj mestám, je potrebné súčasný projekt upraviť. Pôvodne bol totiž zameraný na menšie obce. Mal im pomôcť, aby bez problémov splnili povinnosti, ktoré im vyplývajú zo zákona o eGovernmente. Prax však ukázala, že vďaka DCOM-u sú malé obce pripravené na elektronizáciu služieb samosprávy lepšie, než mnohé väčšie mestá. Príkladom môže byť implementácia zákona proti byrokracii. Kým obce zapojené v DCOM-e získavajú potrebné výpisy priamo z formulárov podaní, mestá mimo DCOM-u ich musia pracne získavať z portálu oversi.gov.sk.

Užitočné integrácie

Združenie DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS), ktoré DCOM prevádzkuje, preto momentálne intenzívne pracuje na rozšírení DCOM-u. Aktuálne sa pripravuje štúdia uskutočniteľnosti a žiadosť o nenávratný finančný príspevok, ktoré spomínané rozšírenie projektu umožnia.

Vďaka tomu budú aj mestá schopné zabezpečiť obyvateľom a podnikateľom elektronické služby s vyššou pridanou hodnotou. Ide predovšetkým o inteligentné formuláre podaní a informácie o konaniach, ktoré sú na úradoch vedené o danom občanovi. Mesto získa aj prepojenie na centrálne registre a agendové informačné systémy verejnej správy:

• Ústredný portál verejnej správy

• Register fyzických osôb

• Register právnických osôb

• Register adries

• Kataster nehnuteľností

• Národnú evidenciu vozidiel

• Finančnú správu

• Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny

• Sociálnu poisťovňu

Jednotný prístup

DCOM sa tak zmení na otvorenú platformu, ktorá umožní pripojenie a integráciu informačných systémov miest od certifikovaných dodávateľov. Zároveň bude plniť úlohu sprostredkovateľa všetkých integrácií pre samosprávu, bez ohľadu na jej veľkosť.

Z pohľadu obyvateľov a podnikateľov obcí a miest bude k dispozícii spoločný webový portál dcom.sk. a ten bude integrovaný s ústredným portálom slovensko.sk. Vďaka tomu bude fungovať ako zjednocujúci prvok pri prístupe k elektronickým službám samosprávy. Občan a podnikateľ by mal mať prístup ku komplexným elektronickým službám samosprávy v jednotnom používateľskom rozhraní bez ohľadu na to, v akom meste či obci žije. Aby táto filozofia DCOM-u fungovala, je nutné integrovať a certifikovať jednotlivé informačné systémy miest.

Preto DEUS vyzýva samosprávy i dodávateľov informačných systémov, ktorí sa chcú do projektu DCOM+ pre mestá zapojiť, aby o tom dali vedieť. V prípade miest je vítané prejavenie predbežného záujmu, dodávatelia informačných systémov by zas mali dať svoje produkty certifikovať. Takýmto spôsobom dokážeme zabezpečiť, aby sa záujemcovia mohli do DCOM-u zapojiť a občania získali fungujúce služby s vysokou pridanou hodnotou. Preto, ak ste mesto, ktoré sa chce zapojiť sa do nového projektu DCOM+ pre mestá, alebo dodávateľ informačného systému, ktorý má záujem o certifikáciu, kontaktujte združenie DEUS na info@zdruzeniedeus.sk.

Autor: (DEUS)


komentáre
SHOW ALL
podobné
08.04.2020
Zastupiteľstvá obcí i krajov budú môcť rokovať aj cez videokonferencie
Obecné i krajské zastupiteľstvá budú môcť zasadať počas krízovej situácie aj prostredníctvom videokonferencie. Vo výnimočných prípadoch budú môcť zastupiteľstvá obcí hlasovať formou per rollam.
viac
17.04.2020
Občania budú môcť komunikovať s obcami bez elektronického OP
Občania budú môcť v blízkej budúcnosti komunikovať s obcami digitálne aj bez aktivovaného elektronického občianskeho preukazu (OP).
viac
09.06.2020
Povinnosť v oblasti kyberbezpečnosti sa presúva na správcu systému
Združenie miest a obcí Slovenska bolo v súvislosti s kybernetickou bezpečnosťou informované o tom, že Informačný systém Dátové centrum obcí a miest je zaradený do zoznamu základných služieb a DEUS do registrov poskytovateľov základných služieb.
viac
12.03.2022
DCOM sa rozširuje, profitovať z toho budú aj dodávatelia informačných systémov
Líder medzi informačnými systémami obcí a miest – DCOM – bude už onedlho pripájať stovky nových zákazníkov. Umožnia to dva projekty plošného rozšírenia zamerané na rôzne cieľové skupiny.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.10 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.95 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.95 %