Streda 29.11.2023
Dnes má meniny 
Vratko
°C
09.09.2020 01:10

Hľadajú sa partnerské organizácie a samosprávy pre EDUpointy


Ilustračná snímka.


Nadácia Pontis hľadá externých spolupracovníkov – mimovládne neziskové organizácie, šikovných a tvorivých ľudí, zriaďovateľov škôl - na organizáciu EDUpointu z Trnavského, Košického, Trenčianskeho a Prešovského kraja.


Zámerom EDUpointu je vytvoriť aktívnym učiteľom a učiteľkám, riaditeľom a riaditeľkám škôl, ako aj širokej verejnosti prístup k inšpiratívnym prednáškam o vzdelávaní, príkladom dobrej praxe zo škôl a vytvárať im priestor pre formovanie podnetov na zlepšenia vo vzdelávaní.

Nadácia Pontis v rámci programu Generácia 3.0 sprostredkuje finančnú aj nefinančnú pomoc vybraným partnerským organizátorom so záujmom budovať a prepájať komunitu aktívnych učiteľov. Partnerské organizácie hľadá v Trnavskom, Košickom, Trenčianskom a Prešovskom kraji.

Ciele EDUpointu

1. Predstaviť učiteľom a učiteľkám inovatívne metódy, ktoré môžu využívať počas vyučovania

2. Predstaviť účastníkom stretnutí vzdelávacie prístupy, ktoré budujú zručnosti potrebné pre život v 21. storočí

3. Predstaviť fungovanie škôl, ktoré podporujú zavádzanie moderných a funkčných trendov vo vzdelávaní

4. Vytvárať pre učiteľskú verejnosť bezpečné prostredie, v rámci ktorého sa vedia podeliť o skúsenosť pri zavádzaní inovatívnych prvkov do vzdelávania

Koho hľadajú

a, Mimovládne neziskové organizácie so samostatnými a schopnými lídrami, ktorí vedia zastrešiť fungovanie EDUpointu

b, Tímy šikovných a tvorivých ľudí, ktorí chcú prispieť k lepšiemu vzdelávaniu žiakov a študentov a budovať komunitu ľudí so záujmom o vzdelávanie

c, Zriaďovateľov škôl – mestá, VÚC a pod., pre ktorých je vzdelávanie prioritou, chcú poskytovať odbornú podporu školám a prinášať kvalitné vzdelávanie učiteľom a riaditeľom

Dôležité termíny

7. 9. 2020 – 5. 10. 2020 – podávanie žiadostí, priebežné konzultácie

5. 10. 2020 – uzávierka prijímania žiadostí

6. 10. 2020 – 2. 11. 2020 – kontrola žiadostí, stretnutia so žiadateľmi

3. 11. 2020 – 30. 11. 2020 – podpis zmluvy s vybranými organizátormi

December 2020 – úvodné školenie pre budúcich organizátorov EDUpointu

11. 1. 2021 – 28. 2. 2021 – prípravná fáza na organizovanie EDUpointu

1. 3. 2021 – 30. 6. 2021 – aktivity pre učiteľov

31.7. 2021 – podanie záverečnej správy a vyúčtovanie grantu

 

Bližšie informácie sa dočítate TU.

Autor: (ZMOS)


komentáre
SHOW ALL
podobné
18.08.2020
Návratná finančná výpomoc
Ministerstvo financií Slovenskej republiky predkladá na rokovanie vlády Slovenskej republiky materiál „Návrh na poskytnutie návratných finančných výpomocí obciam a vyšším územným celkom na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020“.
viac
12.10.2020
Výzva na modernizáciu zdravotníckej infraštruktúry
Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti.
viac
04.12.2020
Ešte v lete zamrzli výzvy pre materské školy
Združenie miest a obcí Slovenska je znepokojené tým, že už v lete mala byť zverejnená výzva na budovanie a rozširovanie kapacít materských škôl. Napriek novej úlohe v podobe zavedenia povinnej predškolskej dochádzky päťročných detí v materských školách zostávajú samosprávy bez finančnej pomoci.
viac
07.12.2020
EDUpointy aj v Trnave, Snine a Prešove
Nadácia Pontis v rámci programu Generácia 3.0 otvára EDUpointy po celom Slovensku v spolupráci s lokálnymi vzdelávacími organizáciami alebo samosprávami. V januári sa na zoznam miest zaradia aj Prešov, Snina a Trnava a celkový počet EDUpointov tak stúpne na 9.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.06 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.95 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.98 %