Sobota 15.06.2024
Dnes má meniny 
Vít
°C
21.06.2021 11:30

Centrum administrácie rozhodnutí a opravných prostriedkov SPF


Ilustračná snímka.


Združenie miest a obcí Slovenska na základe rokovaní so Slovenským pozemkovým fondom bude priebežne informovať o metodickej pomoci pre samosprávy. Aktuálne dáva ZMOS do pozornosti informáciu k Centru administrácie rozhodnutí a opravných prostriedkov.


Centrum zastupuje fond ako dotknutého účastníka konania a administruje doručené rozhodnutia orgánov verejnej moci hlavne v územných, stavebných a obdobných konaniach, konaniach k zmene druhu pozemku, vyňatia pozemku z PPF, konaniach k návrhu územnoplánovacej dokumentácie – územného plánu, alebo jeho zmeny, vyvlastňovacích konaniach a iných konaniach, ktoré nie sú dané vnútornými predpismi do kompetencie iných organizačných útvarov fondu.

Centrum nezastupuje fond v konaniach a neadministruje súdne rozhodnutia, rozhodnutia vydané podľa reštitučných zákonov, rozhodnutia o oprave chýb v katastrálnom operáte, rozhodnutia vydané v katastrálnom konaní ( vkladové, záznamové a iné konanie ... ), rozhodnutia, kde sa jedná o majetok štátu v zmysle zákona 278/1993 Z.z. a rozhodnutia a konania, ktoré sú dané vnútornými predpismi do kompetencie iných organizačných útvarov fondu.

Pre orgány verejnej moci (stavebné úrady, okresné úrady... ), na konzultáciu alebo poskytnutie informácie od SPF týkajúcej sa konkrétneho konania, kde je fond účastníkom, alebo iným spôsobom dotknutý, slúži nasledovná e-mailová adresa: rozhodnutie@pozfond.sk 

Na uvedenú adresu je možné zaslať aj požiadavku na vzdanie sa práva podať odvolanie v prípade, že sú splnené všetky podmienky uvedené v stanovisku fondu, resp. požadované fondom v rámci príslušného konania a zároveň bolo rozhodnutie orgánu verejnej moci doručené do centrálnej podateľne SPF alebo do elektronickej schránky SPF. 

Autor: (ZMOS)


komentáre
SHOW ALL
podobné
22.07.2020
V Dudinciach sa konalo podujatie venované kúpeľníctvu
Kúpeľné mesto Dudince hostilo celodenné podujatie venované aktuálnym problémom kúpeľníctva a smart riešeniam. Ďalšie sa uskutoční koncom augusta v Piešťanoch.
viac
18.01.2022
ZMOS upozorňuje na vážne problémy SPF a predstavil mimoriadne naliehavú výzvu
Združenie miest a obcí Slovenska upozorňuje, že Rada Slovenského pozemkového fondu je paralyzovaná, čo spôsobuje vážne problémy riadneho fungovania Slovenského pozemkového fondu, ktoré majú výrazne negatívne dopady na potreby miest a obcí.
viac
10.05.2022
ZMOS apeluje na SPF aby zvýšil personálne kapacity
Združenie miest a obcí Slovenska apeluje na vedenie Slovenského pozemkového fondu. Nielenže pri vybavovaní žiadostí nemá zákonom stanovené lehoty, ale tiež chýbajú personálne kapacity.
viac
18.05.2024
Slovenský pozemkový fond pripravil manuály pre územnú samosprávu
Manuály slúžia ako pomôcka k podaniu žiadostí o prenájom pozemkov v správe a nakladaní Slovenského pozemkového fondu.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.17 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.15 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.69 %