Štvrtok 28.01.2021
Dnes má meniny 
Alfonz
°C
04.12.2020 08:20

Ešte v lete zamrzli výzvy pre materské školy


Ilustračná snímka.


Združenie miest a obcí Slovenska je znepokojené tým, že už v lete mala byť zverejnená výzva na budovanie a rozširovanie kapacít materských škôl. Napriek novej úlohe v podobe zavedenia povinnej predškolskej dochádzky päťročných detí v materských školách zostávajú samosprávy bez finančnej pomoci.


Združenie miest a obcí Slovenska dlhodobo upozorňovalo na problémy s povinným predprimárnym vzdelávaním. Jedným z mnohých problémov sú financie na budovanie a rozširovanie kapacít všade tam, kde samosprávy potrebujú vytvoriť podmienky pre splnenie tejto zákonnej povinnosti.

V tejto súvislosti sa ZMOS obrátil na sekciu Programov regionálneho rozvoja rezortu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. Združenie v liste upozornilo na to, že riešenie tohto problému je síce výsostne regionálne a miestne, avšak mimoriadne akútne. Vo výraznej miere je však limitované chýbajúcimi kapacitami materských škôl a absentujúcimi výzvami pre samosprávy na financovanie rozširovania kapacít ako aj budovania nových kapacít.

Samotný problém znásobuje platná legislatíva v oblasti zavedenia povinného predprimárneho vzdelávania, ktorá vstupuje do účinnosti v roku 2021. Zavedenie povinného predprimárneho vzdelávania naráža na problém chýbajúcich kapacít. Nevyriešenie tohto problému v niektorých regiónoch a obciach ohrozuje predprimárne vzdelávanie detí mladších ako 5 rokov, nakoľko budú musieť byť prednostne prijímané deti do povinného predprimárneho vzdelávania.

V súvislosti s uvedeným ZMOS požiadal o informáciu, v akom časovom horizonte by samosprávy mohli očakávať zverejnenie výziev určených na budovanie a rozširovanie kapacít materských škôl z prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu. Zároveň by sme ocenili aj záväzný časový harmonogram výziev, ktorý by rovnako pomohol samosprávam, aby sa bez časového stresu dokázali dôkladne pripraviť úspešnými projektami do ďalších výziev. Pre samotné materské školy bolo pôvodne vyčlenených takmer 30 miliónov eur.

Autor: (Michal Kaliňák, ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS)


komentáre
SHOW ALL
podobné
21.12.2017
Rezort vnútra zvýši v škôlkach vzdelanostnú úroveň rómskych detí
V škôlkach pribudne počet detí z prostredia marginalizovaných rómskych komunít (MRK), čím sa zvýši ich vzdelanostná úroveň. Vytvorené bude inkluzívne prostredie, a to prostredníctvom zapojenia asistentov učiteľa a odborných zamestnancov.
viac
07.10.2020
Žilina zrekonštruovala tri materské školy za 1,5 milióna eur z eurofondov
Mesto Žilina zrekonštruovalo materské školy (MŠ) Čajakova, Trnavská a Petzvalova za viac ako 1,5 milióna eur. Podľa hovorcu mesta Vladimíra Miškovčíka získalo financie z eurofondov v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP).
viac
02.11.2020
ZMOS je skôr za to, aby druhé kolo celoplošného testovania nebolo
Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) je skôr za to, aby sa na Slovensku druhé kolo celoplošného testovania ľudí na ochorenie COVID-19 už nerealizovalo.
viac
09.12.2020
Výzva na Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni
Výzva na predkladanie žiadostí o NFP na energetický audit a prípravu projektu garantovanej energetickej služby.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.89 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.74 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.37 %