Nedeľa 15.12.2019
Dnes má meniny 
Ivica
°C
10.05.2018 09:00

Granty pre samosprávu - dnes v Banskej Bystrici


Pozvánka


Dnes sa koná prvý zo série štyroch spojených infodní Granty pre samosprávu v regiónoch Slovenska, v rámci ktorých sa predstaví až dvanásť finančných mechanizmov. Dejiskom toho dnešného je banskobystrické Vzdelávacie stredisko Mateja Bela na Tajovského ulici 51.


Organizátormi sú Európsky kontaktný bod a Medzinárodný vyšehradský fond a aktívnu súčinnosť na tomto projekte poskytlo aj Združenie miest a obcí Slovenska (ďalej len ZMOS) a informačná sieť Europe Direct v regiónoch koordinovaná Zastúpením Európskej komisie na Slovensku.

Hlavným cieľom spojených infodní je pomôcť mestám o obciam získať komplexnejší prehlaď o európskych grantoch na podporu medzinárodnej spolupráce a to na jednom miesto a v rámci jedného dňa. „Sme veľmi radi, že sa nám podarilo prepojiť až dvanásť finančných mechanizmov. O tom, že na Slovensku niečo podobné ako sú spojené infodni chýbalo nám potvrdila reakcia predstaviteľov oslovených mechanizmov pôsobiacich na Slovensku. Navyše, keď sme zverejnili pozvánky, ohlásili sa nám ďalšie tri programy so záujmom o prezentáciu,“ hovorí na margo spolupráce Želmíra Gerová, vedúca kancelárie Európskeho kontaktného bodu na Slovensku (ďalej len EKB). Vďaka nim si môžu mestá a obce navýšiť svoje rozpočty a poskytovať tak kvalitnejšie služby svojim obyvateľom.

V rámci spojených infodní sa predstavia Vyšehradské granty, Granty Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len EHP) a Nórska, komunitárne programy EÚ: Európa pre občanov, Erasmus+ a programy nadnárodnej spolupráce: INTERREG Stredná Európa, INTERREG Dunajský nadnárodný program a programy cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Maďarsko, Fond mikroprojektov INTERREG V-A Poľsko-Slovensko, ENI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina, INTERREG V-A Slovenská republika - Česká republika, Fond malých projektov INTERREG V-A Slovenská republika - Česká republika, ale aj spoločná európska iniciatíva Európsky rok kultúrneho dedičstva 2018 a Informačno-poradenské centrum pre európske štrukturálne a investičné fondy.

Spojené infodni sú organizované po vzore Českej republiky, kde bežia úspešne už niekoľko rokov a pravidelne sa ich zúčastňuje aj Medzinárodný vyšehradský fond. „Logicky preto, iniciatíva vzišla od nás,“ vysvetľuje na margo zrodu projektu Michal Pavlík, manažér pre vzťahy s verejnosťou tejto inštitúcie a pokračuje „Hlavným organizátorom podujatia Česku je tamojší Úrad vlády, ktorého súčasťou je aj kontaktný bod pre program Európa pre občanov. Preto moje prvé kroky viedli do slovenského Európskeho kontaktného bodu, ktoré sa organizácie spojených infodní nadšene chopilo.“

Európsky kontaktný bod ďalej oslovil ZMOS, ktorý podporil infodni nielen komunikačne, ale odporučil ďalšie finančné mechanizmy, ktoré by z ich pohľadu mohli byť pre mestá a obce relevantné pri plnení si dlhodobých cieľov a zúčastnil sa na rokovaniach s nimi. Druhým spoluorganizátorom spojených infodní je informačná sieť Europe Direct, ktorá pomohla so zabezpečením priestorov spolu s premietacou technikou a občerstvenia pre účastníkov v regiónoch. Konkrétne sa jedná o Európske dokumentačné centrum Univerzitnej knižnice Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Europe Direct Prešov, Europe Direct Košice a Europe Direct Trenčín.

V Banskej Bystrici sa predstavujú: granty EHP a Nórska, vyšehradské granty, Európa pre občanov, Erasmus+, Európsky rok kultúrneho dedičstva 2018 a programy nadnárodnej spolupráce Dunaj a Stredná Európa. Medzi prezentujúcimi budú napr. aj JE František Kašický – osobitý veľvyslanec pre granty finančného mechanizmu EHP, nórskeho finančného mechanizmu a švajčiarskeho finančného mechanizmu a Zuzana Ondrejková, riaditeľka odboru ochrany pamiatkového fondu na sekcii kultúrneho dedičstva Ministerstva kultúry SR.

Európsky kontaktný bod (EKB) je informačno-konzultačným miestom pre  program Európa pre občanov. Konzultuje budúce projekty so žiadateľmi o grant. Funkciu kontaktného bodu pre program na Slovensku plní okrem iných úloh Národné osvetové centrum. Európsky kontaktný bod je súčasťou siete 33 podobných kancelárií v 29 krajinách Európy.

Od roku 2014 do súčasnosti zorganizovalo EKB 76 informačných stretnutí o programe, ktorých sa zúčastnilo 1993 zamestnancov obcí, miest, neziskových organizácií, slovenských univerzít a ministerstiev, ako aj agentúr a živnostníkov, ktorí sa živia písaním projektov.

Program Európa pre občanov podporuje projekty medzinárodných stretnutí družobných miest a obcí, budovanie sietí medzi takýmito mestami, či obcami, projekty občianskej spoločnosti a projekty zachytávajúce pamäť žijúcich na udalosti 20. a 21. storočia. Je najmenším programom tzv. komunitárnych programov EÚ akými sú známejšie Erasmus+ a Kreatívna Európa. Program je riadený Európskou komisiou prostredníctvom jej výkonnej agentúry EACEA. Podané projekty sa hodnotia priamo z „Bruselu“ . Financovanie prebieha na základe tzv. paušálov jednotných pre celú Európu.

Medzinárodný vyšehradský fond je jedinou inštitucionalizovanou formou vzájomnej spolupráce krajín V4, ktorého zriadenie schválili predsedovia vlád krajín vyšehradskej skupiny na summite 14. mája 1999 v Bratislave. Hlavným poslaním a cieľom fondu je podporovať spoluprácu medzi obyvateľmi regiónu a prispievať k rozvoju občianskej spoločnosti. Z prostriedkov fondu sú financované spoločné projekty v oblasti kultúry, vedy, výskumu, vzdelávania, výmeny umelcov a mladých ľudí, či projekty na podporu cezhraničnej spolupráce a rozvoja cestovného ruchu, ako aj individuálne štipendiá a umelecké rezidencie. Okrem členských príspevkov fond disponuje od roku 2012 aj príspevkami od externých donorov, ku ktorým patrí Holandsko, Švédsko, Švajčiarsko, Taiwan či USA.

Viac informácií:

Granty pre samosprávu

Želmíra Gerová, e-mail: zelmira.gerova@nocka.sk; Tel.: 0903 450 401, Adresa: Národné osvetové centrum, Nám. SNP 12, 81234 Bratislava

Michal Pavlík, e-mail: pavlik@visegradfund.org, Tel.: 0948 270 926, Adresa: Hviezdoslavovo nám. 9, 811 02 Bratislava

Autor: (ts-noc-visegradfund-zmos)


komentáre
SHOW ALL
podobné
19.05.2017
Výzva na predkladanie žiadostí o grant Fondu pre azyl, migráciu a integráciu
Ministerstvo vnútra SR ako zodpovedný orgán fondov pre oblasť vnútorných záležitostí vyhlásilo dňa 4. apríla 2017 otvorenú výzvu na predkladanie žiadostí o grant Fondu pre azyl, migráciu a integráciu.
viac
06.03.2018
V Bánovciach pripravujú nový projekt s medzinárodnou účasťou
V stredu 21. februára sa v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Bánovciach nad Bebravou uskutočnilo prípravné stretnutie k plánovanému medzinárodnému projektu „Európa pre občanov – Týždeň živej kultúry občanov mladej Európy.“
viac
18.02.2019
ÚPVII spustil webovú stránku na podporu Smart Cities
Špeciálna webová stránka www.smartcity.gov.sk ponúka pre samosprávy, organizácie, ale aj občanov a podnikateľov prehľadný súhrn všetkých projektov a výziev z eurofondov, ktoré slúžia na rozvoj slovenských miest a obcí.
viac
15.05.2019
Oznámenie: Granty pre samosprávu
V piatok 7. júna sa od 08.30 h v posluchárni P27 na prízemí B-traktu budovy TUKE v budove Slovenskej technickej univerzity na Letnej 9 v Košiciach uskutoční v poradí 3. podujatie Granty pre samosprávu.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
78.13 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.81 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.05 %