Piatok 19.07.2024
Dnes má meniny 
Dušana
°C
30.01.2021 05:00

Finále projektu ELoGE Slovensko 2020


Snímky zdroj: (OZ Dobrý úradník).


Päť slovenských miest získalo Európsku značku excelentnosti dobrej správy vecí verejných.


OZ Dobrý úradník ako akreditovaný partner Rady Európy a Ministerstva vnútra SR slávnostne vyhodnotil pilotný ročník projektu ELoGE Slovensko 2020 – Zabezpečenie dobrej správy vecí verejných. Označenie pre vynikajúce samosprávy podľa referenčných kritérií tohto európskeho programu v rámci pilotného ročníka realizovaného v uplynulom roku získali tieto samosprávy: Bratislava Hlavné mesto, Bratislava – MČ Staré Mesto, Hlohovec, Topoľčany a Dubnica nad Váhom.

Program ELoGE (European Label of Governance Excellence) vedie Rada Európy a jej Centrum expertízy pre dobre spravovanú spoločnosť vo viacerých európskych krajinách. Na Slovensku je implementovaný občianskym združením Dobrý úradník po prvýkrát v rámci projektu Ministerstva vnútra SR. V pilotnom ročníku projektu realizovanom za sťažených okolností protipandemických opatrení sa zúčastnilo 9 samospráv, z  toho 6 program absolvovalo a označenie ELoGE bolo vo finále udelené 5 víťazným samosprávam.

 

Final event foto 4.jpg

Program má ambíciu podporovať dlhodobé vzdelávanie a rozvoj kapacít samospráv. Je postavený na vyhodnocovaní ich fungovania a identifikácii silných stránok i priestorov na zlepšenie. Obsahovo vychádza z definovaných 12 princípov dobrého demokratického vládnutia, ktorými sú:

1. Participácia, reprezentácia a spravodlivý priebeh volieb

2. Schopnosť reagovať

3. Efektívnosť a účinnosť

4. Otvorenosť a transparentnosť

5. Právny štát

6. Etické správanie

7. Kompetentnosť a kapacita

8. Inovatívnosť a otvorenosť k zmene

9. Udržateľnosť a orientácia na dlhodobé výstupy

10. Správne riadenie financií

11. Ľudské práva, kultúrna rôznorodosť a sociálna kohézia

12. Zodpovednosť

 

Final event foto 5.jpg

 

Stratégiou projektu je byť praktickým nástrojom na zlepšenie vládnutia na lokálnej úrovni a následné zlepšenie kvality života miestnych komunít. Definovaných 12 princípov dobrého vládnutia vychádza zo základných hodnôt európskej demokratickej spoločnosti a reprezentuje súbor atribútov, ktoré sa musia plniť v  demokratickej a dobre spravovanej spoločnosti.

Samosprávy, ktoré sa uchádzajú o značku ELoGE, sú v programe vedené medzinárodným tímom expertov organizácie ISIG (nezávislý výskumný inštitút akreditovaný talianskym Ministerstvom vzdelávania a výskumu so štatútom špeciálneho poradcu Rady Európy) a  vyškolenými slovenskými expertmi. Odborným garantom projektu je Platforma národných odborníkov zložená zo zástupcov Ministerstva vnútra SR, Ministerstva financií SR, Najvyššieho kontrolného úradu SR, združení ZMOS, ZOMOS, Únie miest Slovenska a Ústavu verejnej politiky Univerzity Komenského v Bratislave.

 

Final event foto 6.jpg

 

Slávnostné vyhodnotenie výsledkov programu sa konalo online formou za účasti zástupcov Európskej komisie, Rady Európy, Ministerstva vnútra SR, zástupcov Platformy národných odborníkov, projektových expertov, participujúcich samospráv a odbornej verejnosti. Po oficiálnom otvorení podujatia Markétou Tomaga, štatutárkou OZ Dobrý úradník, prítomných pozdravili vo video príhovore minister vnútra SR Roman Mikulec a Mario Nava, generálny riaditeľ sekcie reforiem Európskej komisie. Opodstatnenosť a dôležitosť projektu ELoGE v slovenských podmienkach hodnotila Naďa Kurilová z odboru miestnej štátnej správy, samosprávy a zahraničných vzťahov Ministerstva vnútra SR. Benefity programu a dôležitosť tejto cesty edukácie a zlepšovania v rámci európskeho kontextu sumarizovali za Radu Európy Alina Tatarenko a Daniele Del Bianco.

Za Platformu národných odborníkov vystúpila Jana Červenáková, riaditeľka Únie miest Slovenska. Vo svojom príhovore ocenila pridanú hodnotu projektu ako aj jeho úspešnú realizáciu zvlášť za mimoriadnych okolností uplynulého roka. Na margo obsahu programu zvýraznila nevyhnutnosť rozvíjania schopnosti vnímania kritiky, čo je globálne jediná cesta ako nezačínať v každom procese vždy odznovu.

Hodnotenie výkonu samospráv pri absolvovaní programu ELoGE predstavila za tím projektových expertov Eva Uhliariková, ktorá detailnejšie opísala jednotlivé míľniky celého procesu a individuálne okomentovala vybrané samosprávy z hľadiska referenčných kritérií. Experti, ktorí previedli samosprávy programom, zosumarizovali svoje výstupy do záverečnej správy, ktorá sa stala po odobrení zástupcami Platformy národných odborníkov východiskom pre záverečné hodnotenie. Na základe neho bola Európska značka excelentnosti dobrej správy vecí verejných, reprezentovaná kryštálom vo forme dvanásťstenu s vygravírovanými 12 princípmi dobrého vládnutia, udelená v pilotnom ročníku ELoGE Slovensko 2020 samosprávam: Bratislava Hlavné mesto, Bratislava - MČ Staré mesto, Hlohovec, Topoľčany a Dubnica nad Váhom.

V závere podujatia vyjadril projektový manažér Centra expertízy pre dobrú správu vecí verejných pri Rade Európy Boris Lazov presvedčenie, že úspešné samosprávy budú pokračovať vo svojom napredovaní a stanú sa zároveň aj ambasádormi pre ďalšie slovenské mestá a obce s potenciálom zlepšovať sa.

✵✵✵✵✵

OZ Dobrý úradník

Občianske združenie Dobrý úradník vzniklo v roku 2018 s cieľom vytvoriť komunitu dobrých, profesionálnych a etických štátnych úradníkov, budovať kultúru hrdej a profesionálnej štátnej a verejnej správy. Ako záujmové združenie sa vyjadruje k odborným a spoločenským témam v snahe podporiť kvalitné a  transparentné fungovanie štátu.

Kľúčovými piliermi fungovania OZ Dobrý úradník sú hlavne: organizácia stretnutí a otvorených diskusií úradníkov, organizácia vzdelávacích podujatí, spolupráca na aktivitách s relevantnými partnermi, šírenie príkladov dobrej praxe a poskytovanie priestoru pre diskusiu o pracovných problémoch a pod. Dôležitou misiou je tiež budovať spolupatričnosť medzi úradníkmi,  poukazovať na nové riešenia vo vnútri systému verejnej správy, ako aj zlepšiť vnímanie povolania úradníka verejnosťou. 

www.dobryuradnik.sk

dobryuradnik@dobryuradnik.sk

FB Dobrý úradník

Du logo.jpg                     Malta

Autor: (OZ Dobrý úradník)


komentáre
SHOW ALL
podobné
03.10.2020
Pilotný ročník projektu ELoGE otvorený
Dobrý úradník, akreditovaný partner Rady Európy, v rámci realizácie projektu Zabezpečenie dobrej správy vecí verejných zorganizoval v dňoch 10. a 11. septembra v Bratislave úvodné zasadnutia s členmi Platformy národných partnerov ako aj participujúcimi samosprávami.
viac
12.07.2021
Mesto Šaľa sa vydalo na cestu za zlepšovaním na princípoch modelu CAF
Šalianska radnica už niekoľko rokov pracuje na skvalitňovaní služieb pre občanov. Terajšie vedenie mesta, od svojho nástupu, nastavuje filozofiu fungovania úradu v zmysle služby občanovi, lebo verejná služba má znamenať, že úrad je tu pre občana s cieľom vybaviť jeho požiadavku čo najústretovejšie.
viac
14.10.2021
Druhý ročník projektu ELoGE Slovensko
Registrácia samospráv na získanie Európskej značky excelentnosti dobrej správy vecí verejných pre rok 2021 spustená.
viac
21.12.2021
Už desať rokov pomáhame obciam zvládať výzvy digitalizácie
„Kým v minulosti brali obce elektronizáciu často ako nutné zlo, dnes sa už situácia mení. Aj zamestnanci samospráv si uvedomujú, že digitalizácia im šetrí aj peniaze,“ hovorí výkonná riaditeľka združenia DEUS Katarína Lešková.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.24 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.13 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.63 %