Štvrtok 25.07.2024
Dnes má meniny 
Jakub, Timur
°C
27.05.2024 07:50

Dvojdňové rokovanie 36. snemu ZMOS sa začína v utorok 28. mája 2024


Ilustračná snímka (Zdroj ZMOS)


Zástupcovia členských miest a obcí Združenia miest a obcí Slovenska sa stretnú na výročnom sneme ZMOS 28. - 29. mája 2024 v priestoroch Incheba Expo Bratislava.


Za účasti viac ako tisícky členských miest a obcí a pozvaných hostí zhodnotia ročné plnenie jedenástich strategických priorít, prediskutujú aktuálne potreby a požiadavky územia, a tie nepálčivejšie pretavia do uznesenia  36. snemu ZMOS.

Združenie miest a o obcí Slovenska zhodnotí priebeh prvého roka štvorročného volebného obdobia počas dvoch dní rokovania najvyššieho orgánu ZMOS, ktorým je snem. V poradí 36. snem ZMOS sa bude niesť v duchu motta „Mestá a obce spoločne za rozvoj Slovenska.“

Snem sa uskutoční za účasti pozvaných predstaviteľov vlády, ministerstiev a ostatných ústredných predstaviteľov štátnej správy, pozvaných partnerov a významných hostí z odbornej obce. Oficiálna časť snemu je naplánovaná od 13.00 do 15.00 hod,  následne snem bude pokračovať pracovnou časťou programu do 18.00 hod. 

Významnou časťou prvého dňa bude správa o činnosti združenia, ktorú prednesie predseda ZMOS Jozef Božik. Zhodnotí nielen činnosť združenia za uplynulý rok, ale aj ročné plnenie jedenástich strategických priorít združenia. Oficiálna časť snemu bude pokračovať vystúpením predstaviteľov vlády a ministerstiev, ako aj významných domácich i zahraničných hostí.

Dôležitou časťou snemu bude diskusia, počas ktorej prítomní členovia z jednotlivých 62 regionálnych združení ZMOS prediskutujú aktuálne požiadavky a výzvy, ale poskytnú aj spätnú väzbu na aktivity združenia.

Záver prvého dňa bude venovaný kultúrno-spoločenskému programu počas ktorého partner ZMOS VÚB banka ocení tri samosprávy Slovenska v kategóriách SMART – inteligentné a inovatívne riešenia v samosprávach, GREEN – podpora a ochrana životného prostredia a COMMUNITY – ocenenie v oblasti podpory a rozvoja miestnej komunity v sociálnej oblasti či charitatívnej činnosti.

Formát priebehu druhého dňa bude v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi netradičný. Počas druhého dňa snemu vytvoríme priestor pre delegátov a pozorovateľov snemu na diskusiu o aktuálnych témach za účasti druhej strany, ktorá je potrebná pre spoločne obojstranný a efektívny dialóg, ktorého výstupom budú kvalitné služby a ich rozvoj pre obyvateľov našich miest a obcí.

Druhý deň snemu bude teda prebiehať prostredníctvom dvoch súsledných odborných moderovaných diskusií od 9.00 hod do 12.30 hod, počas ktorých bude pre zúčastnených členov ZMOS možnosť položiť otázky pozvaným hosťom priamo alebo prostredníctvom SLIDO:

I. panel: „Rozvoj a modernizácia miestnej územnej samosprávy“ za účasti: Michala Kaliňáka, štátneho tajomníka Ministerstva investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR,  Patrika Krauspeho, štátneho tajomníka Ministerstva vnútra SR, Radovana Majerského, štátneho tajomníka Ministerstva financií SR, Miloty Sidorovej, podpredsedníčky Úradu pre územné plánovanie a výstavbu.

Uvedomujeme si, že rozvoj a efektívny výkon poskytovania verejných služieb na miestnej úrovni nie je záležitosťou jedného, či dvoch rezortov, ale viacerých a preto medzirezortnú spoluprácu v prospech zvyšovania kvality a efektívnosti pri poskytovaní verejných služieb v mestách a obciach pre našich obyvateľov považujeme za nevyhnutnú.

Rozvoj a modernizácia, či optimalizácia miestnej územnej samosprávy je predovšetkým o kompetenciách a financovaní miest a obcí, je o ich hospodársko-sociálnom rozvoji v medziach kompetenčného zázemia a dostupnosti vlastných a externých zdrojov financovania.

Pri tom celom musíme prihliadať na charakter krajiny a štruktúru územnej samosprávy, ktorá je fragmentovaná, na rozdielnu regionálnu výkonnosť ekonomiky a prirodzený potenciál regiónov Slovenska. 

II. panel: „Bezpečná samospráva pre život“ za účasti: Lucie Kurilovskej, štátnej tajomníčky Ministerstva vnútra SR, Slavomíra Partilu, štátneho tajomníka Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR,  Branislava Ondruša, štátneho tajomníka  Ministerstva sociálnych vecí a rodiny SR  Stanislava Hromadku, riaditeľa odboru poriadkovej polície Prezídia policajného zboru SR.

Za posledné roky prešli samosprávy miest a obcí obrovskými zmenami. Tie sa týkali aj vytvárania bezpečnosti pre obyvateľov ich území. Od vytvárania obecných polícií, ktoré majú svoje nenahraditeľné miesto pri zabezpečovaní verejného poriadku, ako aj budovania kamerových systémov v samosprávach. Osobitná pozornosť sa tiež venuje bezpečnosti detí a mladých ľudí vo výchovnovzdelávacích inštitúciách, či seniorom v sociálnych zariadeniach.

Dnešná doba tiež prináša aj iné úlohy pre samosprávy s ktorými sa musia vysporiadať a je výhodné, pokiaľ si môžu vytvárať autonómny bezpečnostný systém pre svojich občanov, ktorý v prípade potreby ohrozenia v sociálnej sfére, prírodnými katastrofami alebo ohrozenia občanov inými skutočnosťami dokážu efektívne a včas využiť. Toto všetko však vyžaduje vzájomnú prepojenosť a spoluprácu naprieč viacerými rezortmi.

Druhý deň snemu bude ukončený schvaľovaním uznesení 36. snemu ZMOS, ktoré vzídu z diskusií prvého dňa a moderovaných panelových diskusií druhého dňa a prítomní zástupcovia členských miest a obcí sa nich zhodnú formou schválených uznesení.

Po rokovaní 36. snemu ZMOS o 13.00 hod sa uskutoční tlačová beseda v priestoroch Incheba Expo Bratislava za účasti predsedu ZMOS Jozefa Božika a podpredsedov ZMOS.

Z dvojdňového snemu ZMOS zabezpečený live stream. Link na live stream bude zverejnený ráno v prvý deň rokovania snemu na našej Facebookovej stránke. 

Autor: (Zdroj: ZMOS)


komentáre
SHOW ALL
podobné
18.05.2017
Prvý deň rokovania 28. snemu ZMOS
V bratislavskej Inchebe sa v stredu 17. mája popoludní začalo rokovanie 28. snemu Združenia miest a obcí Slovenska. Ústredné heslo rokovania tentoraz znie: Obhajujeme decentralizáciu, podporujeme modernizáciu.
viac
18.05.2017
Druhý deň rokovania 28. snemu ZMOS
Druhý deň rokovania 28. snemu 18. mája otvoril podpredseda ZMOS a predseda Komory obcí, starosta Santovky Ľubomír Lörincz. Zo zdravotných dôvodov v úvodnej časti rokovania nebol prítomný predseda ZMOS Michal Sýkora.
viac
21.05.2019
ZMOS požaduje modernú samosprávu a zodpovedné riešenia
Takmer 1 300 starostov a primátorov sa zíde na rokovaní v poradí 30. snemu Združenia miest a obcí Slovenska. Dvojdňové rokovanie najvyššieho orgánu ZMOS bude zároveň prvým snemom od jesenných komunálnych volieb. Preto jeho súčasťou bude aj voľba predsedu združenia.
viac
19.01.2024
ZMOS rokoval o spolupráci s Inchebou
S výkonným riaditeľom Incheba a.s., Alexandrom Rozinom mladším, rokovali predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Jozef Božik a ústredná riaditeľka Kancelárie ZMOS Zuzana Špačeková.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.26 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.13 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.62 %