Štvrtok 27.01.2022
Dnes má meniny 
Bohuš
°C
18.05.2017 03:52

Druhý deň rokovania 28. snemu ZMOS


Pohľad do sály na delegátov a hostí 28. snemu ZMOS. Snímka zdroj: (red - st).


Druhý deň rokovania 28. snemu 18. mája otvoril podpredseda ZMOS a predseda Komory obcí, starosta Santovky Ľubomír Lörincz. Zo zdravotných dôvodov v úvodnej časti rokovania nebol prítomný predseda ZMOS Michal Sýkora.


Ľubomír Lörincz delegátov a hostí snemu oboznámil s programom rokovania druhého dňa snemu. Následne uviedol tému zahraničnej spolupráce Združenia miest a obcí Slovenska, o ktorej podrobnejší výklad delegátom poskytol predseda sekcie medzinárodných vzťahov Rady ZMOS, starosta MČ Košice-Juh Jaroslav Hlinka. ZMOS, ako uviedol, aktívne pôsobí v Kongrese miestnych a regionálnych samospráv pri Rade Európy, ako aj v Európskom výbore regiónov. Súčasne účastníkom snemu priblížil aktuálne témy, o ktorých sa diskutuje na týchto európskych fórach, ako je o. i. budúcnosť kohéznej politiky, úvahy a scenáre k vývoju po odchode Veľkej Británie z EÚ a súčasne upozornil na možnosti zapojenia sa do aktuálnych projektov.

Do diskusie sa prihlásil aj starosta Bešeňovej Martin Baran, ktorý za prioritnú tému označil vysporiadanie pozemkov pod stavbami vo vlastníctve obcí, pričom pozornosť upriamil na problémy malých obcí pod 2000 obyvateľov. Ďalšími témami jeho vystúpenia boli problémy, s ktorými sa obce stretávajú v súvislosti s výberom dane z nehnuteľnosti a v prípade jeho obce aj odvádzania dane z ubytovania, ktorej výška závisí na ľubovôli podnikateľských subjektov – podľa neho aj tieto témy treba dostať do legislatívneho procesu.

Diskusný príspevok Vladimíra Plžika, starostu Sučian, sa týkal činnosti stavebných úradov, čo je prenesený a ako zdôraznil, nedofinancovaný výkon štátnej správy. Štát by mal podľa neho reálnejšie zhodnotiť činnosť stavebných úradov a dofinancovať ich.

Slova sa potom ujal podpredseda ZMOS, primátor Spišskej Belej Štefan Bieľak, ktorý sa vyjadril k viacerým diskutovaným témam: zákonu o obecnom zriadení a jeho novelizácii; doriešeniu situácie v obciach, v ktorých nie sú zvolené orgány samosprávy; problematike rokovania a vedenia obecných/mestských zastupiteľstiev, no aj prijímania VZN bez toho, aby ich spochybňovala prokuratúra. Čo sa týka vysporiadania pozemkov pod stavbami vo vlastníctve obcí, treba podľa neho doriešiť malé obce, pre ktoré bezplatný prevod neplatí, keďže je tu požiadavka mať územný plán. Ako uviedol, riešiť by to mala novela zákona. Súčasne zdôraznil potrebu riešenia aj štátnych pozemkov vo vlastníctve štátnych podnikov – v tejto súvislosti pripomenul slová premiéra R. Fica na sneme, ktorý potvrdil politickú vôľu riešiť tento problém. Ďalej Š. Bieľak otvoril tému zdravotníctva, konkrétne vytvárania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti.

Ján Blcháč, primátor Liptovského Mikuláša sa v diskusnom príspevku venoval najmä dvom témam: dobrovoľnej požiarnej ochrane, ktorej funkčnosť a pripravenosť sa potvrdila aj pri nedávnych udalostiach v regióne, ďalšou bola téma budovania Smart Citys, pričom navrhol zmenu názvu projektu na inteligentné, resp. múdre mestá.

Starosta obce Hybe Martin Piovarči sa kriticky zmienil o praxi, ktorú používa Envirofond, keď samosprávy neinformuje o výsledku vyhodnotenia projektov. Kriticky sa tiež vyjadril o pretrvávajúcej praxi, keď sa v obci vybuduje síce kanalizácia, ale už nie čistiareň odpadových vôd a naopak. ČOV a kanalizáciu treba v obciach podľa neho budovať komplexne, radšej dať peniaze menšiemu počtu obcí, ale neriešiť vec polovičato. Navrhol tiež, aby sa MAS spojili do celoštátnej siete.

Peter Švaral, starosta Rohožníka, konštatoval, že je zlou vizitkou pre združenie a v podstate výrazom rezignácie jeho členov, keď nik nechce diskutovať. Vyjadril sa k dvom témam – MAS, kde v poradí už treťou verziou výzvy podľa neho dostáva štát samosprávy do stresových situácií a za nezmyselné označil aj nastavenie koeficientov.

Starosta Ružindola Vladimír Púčik reagoval, že starostom je už 27 rokov, ale nerezignoval a rezignovať nebude. ZMOS, ako zdôraznil je najsilnejší segment, aký v SR existuje – veď zastupuje takmer tri tisícky obcí a päť miliónov obyvateľov. V súčasnosti, ako uviedol, „je tu historická príležitosť žiadať vládu, aby splnila to, čo požadujeme“. Kriticky sa vyjadril na adresu projektov na riešenie nezamestnanosti, ktoré „sa šijú na mieru Rómov“, čo je podľa neho chyba, ako aj o obmedzeniach, týkajúcich sa verejnoprospešných prác Čo sa týka MAS, položil V. Púčik otázku, či si môže štát dovoliť nehospodárne nakladať s peniazmi samosprávy. Aj podľa neho je potrebné otvoriť otázku koeficientov, aby sa nastavili spravodlivo. Na záver vyzval účastníkov snemu, aby v rámci stavovskej cti zostali jednotní - „tak dosiahneme veľké veci“, povedal.

Voľný priestor opäť využil podpredseda ZMOS Štefan Bieľak, ktorý ho využil na odpovede na nadhodené otázky, čo sa týka pozemkových úprav – komasácií (je ich veľmi veľa treba na ne nájsť peniaze), sociálneho statusu starostov a primátorov, no aj činnosti Komory miest, ktorej je predsedom. Vyjadril sa aj k výroku P. Švarala: „Nechceme diskutovať, lebo sme rezignovali.“ V tejto súvislosti pripomenul úspechy, ktoré sa podarilo dosiahnuť. „Viac sa bičujeme, ako je nutné,“ podotkol a dodal, že kritika síce posúva veci ďalej, ale treba prísť aj s riešením. Úlohou ZMOS je podľa neho vyjednávať a hľadať riešenia. Možno niektoré veci treba zmeniť, ale nejde to naraz, povedal. „Iste je čo zlepšovať, ale treba aj uznať, čo sa podarilo. Jednotnosť a silu treba nie zneužívať, ale využívať,“ konštatoval na záver.

Následne Ľ. Lörincz pozval k mikrofónu predsedníčku mandátovej komisie Vieru Krakovskú, ktorá informovala, že v snemovej sále je prítomných 442 delegátov s hlasom rozhodujúcim (z počtu 666 prihlásených), z toho 50 primátorov a starostov mestských častí Bratislavy a Košíc a 392 starostov – to znamená, že snem je uznášaniaschopný.

Predsedajúci Ľ. Lörincz potom diskusiu ukončil.

 

Výhercovia súťaže WEBY GROUP

Ďalším bodom snemového rokovania bolo vyhlásenie výsledkov žrebovacej súťaže spoločnosti WEBY GROUP o realizáciu webového sídla. Výhercov vyžreboval podpredseda ZMOS Štefan Bieľak, ceny výhercom odovzdali predseda ZMOS Michal Sýkora a obchodná riaditeľka WEBY GROUP Miriam Surová.

Prvú cenu - bezplatné zriadenie webového sídla mesta/obce v hodnote 1500 eur si odniesol starosta obce Petrovce Pavel Tomčo, druhú cenu – obecný hlásnik získal starosta obce Sučian Vladimír Pižik a tretiu cenu– značkové náramkové hodinky starosta obce Španie Pole Vladimír Bien.

 

Schválenie priorít a uznesenia snemu

Záverečnú časť rokovania 28. snemu ZMOS viedol jeho podpredseda Štefan Bieľak.

So záverečnými dokumentmi snemu – Prioritami po 28. sneme ZMOS a Uznesením 28. snemu ZMOS delegátov oboznámila predsedníčka návrhovej komisie Božena Kováčová. Delegáti snemu následne obidva dokumenty jednomyseľne schválili.

 

Záverečné slovo Michala Sýkoru

Na záver 28. snemu ZMOS sa k jeho účastníkom prihovoril jeho predseda Michal Sýkora, ktorý ocenil priebeh a výsledky rokovania a vyjadril sa aj k niektorým diskusným príspevkom, pričom zdôraznil, že ZMOS sa musí správať skôr diplomaticky a aj dosiahnuť výsledok, než sa niečoho vehementne dožadovať. „Bojujme za niečo, nie proti sebe,“ povedal a ocenil pokojný a dôstojný priebeh snemu. „Vieme, čo chceme, urobme si lepšie podmienky do budúcnosti,“ zdôraznil a účastníkom snemu zaželal do ďalšej práce veľa optimizmu.

 

Autor: (red - tl)


komentáre
SHOW ALL
podobné
16.05.2016
Snem ZMOS je sviatkom spoločnej nádeje
V poradí 27. snem ZMOS nebude len bilanciou toho, čo sa podarilo a úvahou o tom, čo sme ešte mohli urobiť. Dvojdňové rokovanie musíme vnímať ako našu schopnosť jasne formulovať tézy, ktoré dokážeme presadiť a naplniť.
viac
19.05.2016
Úloha ZMOS sa nemení: dôsledne presadzovať a chrániť záujmy miest a obcí
Druhý deň 27. snemu ZMOS pokračoval vo štvrtok 19. mája vystúpeniami hostí a diskusnými príspevkami primátorov miest a starostov obcí, ktoré sa týkali predovšetkým problematiky financovania samosprávy, eurofondov, ale napríklad aj komunálnej reformy, životného prostredia či školstva.
viac
18.05.2017
Prvý deň rokovania 28. snemu ZMOS
V bratislavskej Inchebe sa v stredu 17. mája popoludní začalo rokovanie 28. snemu Združenia miest a obcí Slovenska. Ústredné heslo rokovania tentoraz znie: Obhajujeme decentralizáciu, podporujeme modernizáciu.
viac
22.09.2017
Systém informatizácie by mal na celom Slovensku fungovať do piatich rokov
Princíp jedenkrát a dosť v oblasti informatizácie na úradoch by mal v súčasnosti platiť v Slovenskej republike už v 2100 mestách a obciach. V priebehu ďalších piatich rokov by to malo byť na území celého Slovenska. Uviedol to na tlačovej konferencii ZMOS výkonný podpredseda Milan Muška.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.60 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.76 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.63 %