Utorok 11.05.2021
Dnes má meniny 
Blažena
°C
30.04.2021 07:45

Deinštitucionalizácia sociálnych služieb v BSK sa stáva realitou


Snímka z kontrolneho dňa na stavbe v Domove sociálnych služieb v Rači. Snímka zdroj: (BSK).


Prechod od veľkokapacitných zariadení sociálnych služieb k menším domovom rodinného typu. To je cieľom deinštitucionalizácie sociálnych služieb. Výstavba nových zariadení pod taktovkou Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) je už v plnom prúde.


„Deinštitucionalizácia je mimoriadne ambiciózny projekt, vďaka ktorému sa zariadenia sociálnych služieb zmenia na zariadenia rodinného typu. Pre klientov to bude znamenať osobnejší kontakt a kvalitnejší život v menších komunitách. Je to síce finančne, časovo, personálne a kapacitne náročné, ale plánujeme v tomto procese pokračovať aj pri ďalších župných zariadeniach,“ vyhlásil na kontrolnom dni na stavbe v Domove sociálnych služieb v Rači Juraj Droba, predseda BSK. Podľa neho ide o významný krok v oblasti poskytovania služieb sociálnej starostlivosti. Bratislavský samosprávny kraj ako významný zriaďovateľ zariadení sociálnych služieb v regióne sa na tento proces dlhodobo pripravoval. Aj vďaka tomu sú viaceré zariadenia sociálnych služieb už vo výstavbe.

„Je preukázané, že rodinné prostredie je z hľadiska aktivizácie klienta zariadenia najvhodnejšie. Pre tých, ktorých zdravotný stav si vyžaduje neustálu asistenciu, prinášame zmenu v princípoch poskytovania starostlivosti. Odborná sociálna služba bude k dispozícii v prostredí s domáckym charakterom. Klienti získajú viac životného súkromia, budú môcť o svojom živote a činnostiach viac rozhodovať, dostanú viac flexibility v trávení voľného času. Klienti sa sami budú rozhodovať akých aktivít komunity sa zúčastnia, alebo oni sami budú autormi komunitných aktivít. Vytvorí sa tým priestor pre vznik nových sociálnych väzieb. Ďalším pozitívom je podpora aj rozvoj inklúzie, nediskriminácia, vyššia miera dôstojnosti a rešpektovania inakosti,“ vysvetlila Marica Šiková, riaditeľka odboru sociálnych vecí BSK.

Deinštitucionalizácia nemení len sociálne služby ako také, ale znamená aj obrovskú zmenu v samotnom pohľade na tieto služby a ich klientov. Podpora inklúzie v poskytovaní sociálnych služieb znamená umožniť systémovo napĺňať individuálne potreby jednotlivých klientov, teda vnímať rôznorodosť, identifikovať a odstraňovať bariéry, a tým skvalitňovať nie len poskytovanú službu ale predovšetkým život prijímateľov tejto služby.

„V súčasnosti sú už dve zariadenia sociálnych služieb v najvyššom stupni pripravenosti, pričom sa do deinštitucionalizácie zapojilo ďalších šesť zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja. Aktuálne prebieha rekonštrukcia dvojpodlažného objektu na Strelkovej ulici a výstavba dvojdomu na Račianskej ulici,“ uviedla Barbora Lukáčová, riaditeľka odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov BSK.

Náklady na transformáciu objektov zariadenia Domova sociálnych služieb a Zariadenia pre seniorov Rača sú 2,5 milióna eur. Z toho až 95 % je financovaných prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Obrovským prínosom tohto projektu je poskytovanie starostlivosti ambulantnou (dennou) formou pre klientov s duševnými poruchami.

Pre Domov sociálnych služieb a Zariadenie podporovaného bývania MEREMA v Modre sa stavajú rodinné domy v obciach Častá a Dubová. V dohľadnej dobe začne župa s rekonštrukciou zázemia zariadenia v Modre-Kráľovej. V objektoch sa budú nachádzať dve domácnosti, každá pre 6 prijímateľov sociálnej služby. Tieto priestory budú bezbariérové a v súlade s najnovšími štandardami sociálnej starostlivosti.

„V uplynulom období sa v poskytovaní sociálnych služieb zmenil predovšetkým postoj ku klientom. V inštitucionalizovanom prostredí nie je priestor na individuálnu prácu s klientom. Ich zdravotný stav a prístup z nich vytvára pasívnych prijímateľov sociálnych služieb. V súčasnosti vnímame klienta ako aktívny subjekt, s ktorým spolupracujeme ako s partnerom v rámci ich možností. Snažíme sa priblížiť klientom a ich príbuzným, že vďaka procesu deinštitucionalizácie budú môcť viesť slobodný, nezávislý a podľa svojich možností plnohodnotný život. Z reakcií zo strany klientov ako i príbuzných je táto predstava prijímaná veľmi pozitívne,“ uzavrela Miroslava Tatarkovičová z Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov v Rači.

Autor: (Lucia FORMAN, hovorkyňa BSK)


komentáre
SHOW ALL
podobné
31.05.2016
Zariadenia sociálnych služieb v TSK si tento rok prilepšia takmer o 1,2 milióna
Zariadenia sociálnych služieb v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) si vďaka efektívnemu hospodáreniu kraja v minulom roku tento rok prilepšia takmer o 1,2 milióna eur. TSK v minulom roku hospodáril s prebytkom 14,6 milióna eur.
viac
06.08.2018
Kraj začne na jeseň s deinštitucionalizáciou sociálnych služieb
Bratislavský samosprávny kraj (BSK) začne na jeseň 2018 realizovať eurofondový projekt deinštitucionalizácie sociálnych služieb. Súčasťou projektu je aj zriadenie novej služby – denného stacionára pre seniorov.
viac
16.11.2019
Zariadenia sociálnych služieb - príležitosť zapojiť sa do deinštitucionalizácie
Zariadenia sociálnych služieb majú opäť možnosť zapojiť sa do procesu deinštitucionalizácie, teda do prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť.
viac
29.10.2020
Územný spolok SČK spustil Kurz opatrovateľského minima
Poskytnúť zariadeniam pre seniorov, zdravotníckym zariadeniam a zariadeniam sociálnych služieb náhradu v prípade výpadku odborného personálu je cieľom programu Kurz opatrovateľského minima.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.76 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.63 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.62 %