Streda 19.01.2022
Dnes má meniny 
Drahomíra, Mário
°C
16.11.2019 02:00

Zariadenia sociálnych služieb - príležitosť zapojiť sa do deinštitucionalizácie


IA MPSVR SR - logo


Zariadenia sociálnych služieb majú opäť možnosť zapojiť sa do procesu deinštitucionalizácie, teda do prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť.


Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR totiž zverejnila v začiatkom októbra Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov (NP DI PTT).

V roku 2018 začala Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v spolupráci s partnermi: Radou pre poradenstvo v sociálnej práci, Slovenskou úniou podporovaného zamestnávania a Fakultou architektúry STU – Výskumným a školiacim centrom bezbariérového navrhovania – CEDA realizovať národný projekt Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov. „Cieľom projektu je intenzívna podpora zamestnancov a zriaďovateľov zariadení sociálnych služieb v ich príprave na proces transformácie týchto zariadení. Výsledkom budú kvalitne pripravené transformačné plány pre všetky zapojené zariadenia,“ priblížila národný projekt Zuzana Borgulová, generálna riaditeľka Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. V rámci národného projektu budú zapojeným subjektom poskytované odborné konzultácie, supervízie a certifikované vzdelávanie, informačné semináre a tematické workshopy. Vzdelávanie bude zamerané na rôzne oblasti, napríklad na riadenie zmien počas procesu transformácie zariadenia, prípravu pracovníkov zariadení na zmenu prístupu k prijímateľom sociálnych služieb s dôrazom na individuálny prístup či oboznámenie sa s princípmi univerzálneho (tzn. bezbariérového) navrhovania v architektúre. Zároveň sa dozvedia viac aj o nových formách práce, ktoré sú zamerané na aktivizáciu a rozvoj pracovných zručností s cieľom začleniť ľudí umiestnených v zariadeniach sociálnych služieb do pracovného procesu. Projekt ráta aj s dôkladným hodnotením pripravenosti jednotlivých zariadení na proces transformácie a aktívnym zapojením komunít pomocou rôznych aktivít. Neoddeliteľnou súčasťou deinštitucionalizácie je totiž aj poskytovanie adekvátnej podpory zo strany spoločnosti.

Možnosť zapojiť sa do druhej etapy projektu v plnom prúde

Ide už o druhý cyklus zapojenia sa do projektu. V prvom cykle je zapojených 25 zariadení na celom Slovensku, ktorým je v rámci projektu poskytované akreditované vzdelávanie, supervízie a metodická a odborná podpora v ich snahe o transformáciu a prípravu transformačných plánov. Do druhého cyklu projektu sa môžu zariadenia verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb zapojiť do 25. 11. 2019. Podmienkou je, aby mali celkovú kapacitu viac ako 40 miest a zároveň poskytovali pobytovú formu sociálnej služby, teda ubytovanie. Z prihlásených uchádzačov, ktorí splnia požadované kritériá bude podľa počtu bodov vybraných 24 zariadení, po 3 z každého samosprávneho kraja. Medzi základné kritéria hodnotenia patrí napríklad nebyť dlžníkom na daniach, nebyť dlžníkom poistného na zdravotnom poistení, nebyť dlžníkom na sociálnom poistení. V prípade rovnakého počtu bodov bude braná do úvahy napríklad aj kapacita zariadenia. Do projektu sa postupne v štyroch cykloch zapojí 96 zariadení sociálnych služieb po celom Slovensku, pričom ich zapojenie bude trvať 23 mesiacov. Realizácia a implementácia projektu je plánovaná na všetky územné kraje Slovenskej republiky. Viac informácií o tom, čo je deinštitucionalizácia a ako sa do projektu zapojiť nájdete na www.npdi.gov.sk.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Ľudské zdroje.

Autor: (ts-ia mpsvr sr)


komentáre
SHOW ALL
podobné
09.05.2017
Sociálna politika v trendoch a súvislostiach
Združenie miest a obcí Slovenska sa v rámci Centra sociálneho dialógu II. orientuje aj na sociálnu politiku.
viac
29.10.2020
Územný spolok SČK spustil Kurz opatrovateľského minima
Poskytnúť zariadeniam pre seniorov, zdravotníckym zariadeniam a zariadeniam sociálnych služieb náhradu v prípade výpadku odborného personálu je cieľom programu Kurz opatrovateľského minima.
viac
30.04.2021
Deinštitucionalizácia sociálnych služieb v BSK sa stáva realitou
Prechod od veľkokapacitných zariadení sociálnych služieb k menším domovom rodinného typu. To je cieľom deinštitucionalizácie sociálnych služieb. Výstavba nových zariadení pod taktovkou Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) je už v plnom prúde.
viac
15.07.2021
Rodinné poradne pre rodiny a jednotlivcov
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pripravuje národný projekt „Rodinné poradne – poradensko-psychologické služby pre jednotlivcov, páry a rodiny“.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.63 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.77 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.59 %