Sobota 15.06.2024
Dnes má meniny 
Vít
°C
22.10.2020 02:15

Budúca spoločná poľnohospodárska politika vstupuje do fázy rokovaní


Ilustračná snímka.


Európska komisia víta dohodu ministrov členských krajín zodpovedných za poľnohospodárstvo (Rady EÚ), ktorí a dohodli na takzvanom všeobecnom prístupe k návrhom na reformu spoločnej poľnohospodárskej politiky. Vstupuje do fázy rokovaní a dosiahnutia kompromisu medzi orgánmi EÚ.


V piatok bude predmetom rokovania Európskeho parlamentu.

Rada Európskej únie sa dohodla na svojej rokovacej pozícii, takzvanom všeobecnom prístupe, k návrhom na reformu spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP). Komisia víta túto dohodu, ktorá je rozhodujúcim krokom k vstupu do fázy rokovania s ostatnými inštitúciami. V piatok, 23. októbra bude o návrhoch SPP hlasovať Európsky parlament na plenárnom zasadnutí. Ak sa Európsky parlament dohodne na pozícii pre všetky tri správy o SPP, zákonodarcovia budú môcť vstúpiť do fázy rokovaní s cieľom dosiahnuť celkovú dohodu. Komisia predstavila svoje reformné návrhy pre SPP v júni 2018. Ich cieľom je pružnejší prístup založený na výkonnosti a výsledkoch, a stanovenie vyšších ambícií v oblasti životného prostredia a klímy. Reforma SPP by sa tak mala priamo pričiniť k napĺňaniu ambícií stanovených v európskej zelenej dohode.

Zasadnutie Rady EÚ pre poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo (AGRIFISH), t. j. zasadnutie ministrov členských krajín zodpovedných za poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo sa uskutočnilo 20.10.2020. Hlavnými bodmi programu boli predovšetkým balík reforiem Spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2020 a Stratégia „Z farmy na stôl“. Ministri sa dohodli na spoločnej pozícii pre Spoločnú poľnohospodársku politiku, na  tzv. Všeobecnom smerovaní.

Podľa rezortu poľnohospodárstva, Slovenská republika môže súhlasiť s týmto kompromisom, pretože vychádza v ústrety životnému prostrediu, krajinotvorbe aj poľnohospodárom, berúc do úvahy potrebu zabezpečenia potravinovej sebestačnosti.

Spoločná poľnohospodárska politika 2014-2020 okrem podpory poľnohospodárov formou podpory príjmu a trhových opatrení (1. pilier) podporuje dynamický rozvoj a hospodársku životaschopnosť vidieckych komunít prostredníctvom opatrení na rozvoj vidieka (2. pilier). Opatreniami na rozvoj vidieka sa posilňujú trhové opatrenia a podpora príjmov SPP. Patria sem stratégie a finančné prostriedky na posilnenie únijných sektorov agropotravinárstva a lesného hospodárstva, environmentálnej udržateľnosti a dobrého stavu vidieckych oblastí vo všeobecnosti. V záujme riešenia týchto priorít vykonávajú členské štáty EÚ programy rozvoja vidieka prispôsobené tak, aby zodpovedali ich konkrétnej situácii a možnostiam. Programy sú financované z fondu Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka. Minimálne 30 % finančných prostriedkov pre každý program rozvoja vidieka sa musí vyčleniť na opatrenia týkajúce sa životného prostredia a zmeny klímy. Minimálne 5 % finančných prostriedkov každého programu rozvoja vidieka musí ísť na opatrenia vychádzajúce z metódy LEADER. LEADER je prístup „zdola nahor“, ktorý spája poľnohospodárov, vidiecke podniky, miestne organizácie, verejné orgány a jednotlivcov z rôznych sektorov a vytvára z nich miestne akčné skupiny (MAS). MAS si pripravujú vlastné stratégie miestneho rozvoja, na základe ktorých riadia svoje vlastné rozpočty. Programy rozvoja vidieka sa môžu použiť aj na podporu inteligentných obcí. Viac informácií TU.

Autor: (EK, MŽP SR)


komentáre
SHOW ALL
podobné
10.01.2019
Minister čaká na definitívne rozhodnutie únie o obmedzení jednorazových plastov
Minister životného prostredia László Sólymos informoval, že Slovensko si počká na definitívne schválenie smernice o obmedzení jednorazových plastov v Európskom parlamente a Rade EÚ. Stane sa tak v prvých mesiacoch tohto roka.
viac
22.01.2021
Z programu cezhraničnej spolupráce smerujú na východ SR 3 milióny eur
Podpora kultúry, vedeckej spolupráce v oblasti životného prostredia či výstavba cyklotrás. Práve na takéto projekty budú smerovať 3 milióny eur cez Nástroj európskeho susedstva medzi Maďarskom, Slovenskom, Rumunskom a Ukrajinou (ENI CBC HU-SK-RO-UA).
viac
21.04.2021
Nové programové vyhlásenie vlády podporí budovanie zelenšej ekonomiky
Nové programové vyhlásenie vlády podporí budovanie zelenšej a odolnejšej ekonomiky voči zmene klímy. Uviedol to minister životného prostredia Ján Budaj po prvom zasadnutí Rady vlády SR pre Európsku zelenú dohodu.
viac
16.07.2021
Plán obnovy dostal oficiálne zelenú
Plán obnovy a odolnosti SR dostal oficiálne zelenú aj od ostatných členských štátov EÚ na rokovaní Rady pre hospodárske a finančné záležitosti, čím sa ukončil schvaľovací proces.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.17 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.15 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.69 %