Nedeľa 31.05.2020
Dnes má meniny 
Petrana, Petronela
°C
24.06.2019 12:40

Na zlepšenie prístupu obyvateľov MRK k občianskej vybavenosti


Iluatračná snímka (mvsr)


Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje, vyhlási v najbližších dňoch výzvu zameranú na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry, ktorá bude spolufinancovaná zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.


Oprávnenými žiadateľmi vo výzve budú obce z Atlasu rómskych komunít. Cieľom výzvy bude zlepšenie dostupnosti služieb pre obyvateľov MRK (marginalizovaných rómskych komunít) v segregovaných a separovaných rómskych osídleniach. Vyčlenená výška finančných prostriedkov zo zdrojov Európskej Únie na výzvu je 11 miliónov EUR. Žiadatelia sa na projekte budú podieľať 5 percentnou spoluúčasťou.

Výzva je zameraná na výstavbu a rekonštrukciu miestnych ciest, chodníkov, mostov, ako aj lávok pre peších, vrátane osvetlenia s cieľom zlepšenia dostupnosti služieb pre obyvateľov MRK v segregovaných a separovaných rómskych osídleniach. Výsledkom budú projekty, ktoré zabezpečia spojenie osídlenia s inštitúciami a službami v oblasti vzdelávania (napr. škola, škôlka), ambulantnej formy sociálnej služby (napr. komunitné centrum, centrum hygieny, nízkoprahové denné centrum), zdravia, dopravy, obecných služieb ako aj zamestnanosti (obecný/mestský úrad, obecný/mestský podnik, sociálny podnik, pošta, zdravotnícke zariadenie a zastávka/stanica hromadnej dopravy). Inštitúcie resp. služby, s ktorými budú osídlenia spojené, musia byť využívané aj obyvateľmi z MRK.

Oprava a údržba pozemných komunikácii nie je pre plánovanú výzvu oprávnená. Podporené budú projekty s aktivitami, ktoré bezprostredne spadajú do rozsahu úkonov súvisiacich so správou obce a jej majetku, tzn. do samosprávnej pôsobnosti. Podporené budú projekty, ktoré spĺňajú 3D princípy desegregácie, degetoizácie a destigmatizácie.

Uplatňovanie princípov 3D je považované za jeden z nástrojov dosiahnutia sociálno-ekonomickej integrácie MRK.

„Projekty zamerané na miestne komunikácie, ako súčasť podpory budovania základnej technickej infraštruktúry, pomôžu obyvateľom z MRK k lepšiemu prístupu k vzdelaniu, sociálnym službám, službám obce, zdravotnej starostlivosti, ako aj k lepšej dostupnosti pracovných príležitostí, čo napomôže k vytvoreniu podmienok pre ich plnohodnotnú participáciu v spoločnosti“ vysvetlila generálna riaditeľka sekcie európskych programov ministerstva vnútra Adela Danišková.

Autor: MV SR


komentáre
SHOW ALL
podobné
11.11.2016
Blíži sa lll. uzávierka výzvy na materské školy. Zapojte svoje mesto alebo obec
Do vyhlásených výziev zameraných na výstavbu, rekonštrukciu a prestavbu materských škôl sa doposiaľ zapojili desiatky miest a obcí. Po dvoch uzávierkach je pre tento typ projektových žiadostí k dispozícii ešte 32,74 miliónov eur.
viac
27.08.2017
Ministerstvo zjednodušilo podmienky výzvy na prístup k pitnej vode
Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje zjednodušilo podmienky výzvy na podporu prístupu k pitnej vode.
viac
22.11.2018
Ministerstvo vnútra SR pomôže obciam s bývaním rómskych komunít
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť Operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ), vyhlásilo dňa 19. novembra 2018 výzvu zameranú na zlepšené formy bývania.
viac
26.07.2019
Rómsky vzdelávací fond pomáha zmenšiť rozdiely vo vzdelávaní Rómov a Nerómov
Projekt Rómskeho vzdelávacieho fondu sa prostredníctvom troch samostatných projektov s názvom Mentorská a tútorská podpora pre rómskych žiakov snaží prispieť k zmenšeniu rozdielov vo vzdelávacích výsledkoch Rómov a Nerómov.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.87 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.78 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.35 %