Nedeľa 26.01.2020
Dnes má meniny 
Tamara
°C
22.11.2018 10:00

Ministerstvo vnútra SR pomôže obciam s bývaním rómskych komunít


Ilustračná snímka TASR


Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť Operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ), vyhlásilo dňa 19. novembra 2018 výzvu zameranú na zlepšené formy bývania.


Výzva je pre obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít s prvkami prestupného bývania a je spolufinancovaná zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Na výzvu, ktorá je zameraná na zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít je vyčlenených viac ako 50 miliónov eur. Obce a mestá sa na projekte budú podieľať s 5 percentnou spoluúčasťou. Do výzvy sa môžu zapojiť okrem obcí z Atlasu rómskych komunít aj neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, cirkev a náboženské spoločnosti, združenia a Slovenský Červený kríž, pričom projekt musí byť realizovaný na území týchto obcí.

Podporené budú projekty rekonštrukcie a výstavby bytových budov, ktoré budú zapojené do viacstupňovej sústavy sociálneho bývania formou nájomného bývania s prvkami prestupného bývania, pričom jednotlivé stupne tohto systému musia byť sprevádzané prácou asistentov bývania. Navrhnutý systém bývania musí zahŕňať minimálne dva stupne, pričom žiadateľ je povinný v rámci projektu stavebne realizovať minimálne jeden stupeň bývania. V každom stupni bývania musí byť minimálne 30 percent podporených bytových jednotiek z nenávratných finančných prostriedkov určených pre obyvateľov MRK. Podpora bude smerovať aj na úpravu bezbariérových úprav budov, do zvyšovania energetickej hospodárnosti budov, ako aj na realizáciu zlepšenia tepelno-izolačných vlastností konštrukcií ako je obnova obvodového plášťa budov, oprava a výmena striech, oprava technického a energetického vybavenia objektov.

„Problematike sociálneho bývania patrí popredné miesto v sociálnej a bytovej politike. Na Slovensku ide o problematiku, ktorá je dlhodobo potláčaná do úzadia. Sociálne bývanie pritom predstavuje neoddeliteľnú a integrálnu súčasť sociálnej politiky štátu v oblasti podpory rodín marginalizovaných rómskych komunitách. Preto výzva, ktorá je z dielne Ministerstva vnútra, zachytáva problematiku sociálneho bývania pre rodiny marginalizovaných rómskych komunít. Bývanie je jedným zo sociálnych práv a základnou ľudskou potrebou, pričom jeho kvalita a dostupnosť je jedným z hodnotiacich ukazovateľov životnej úrovne obyvateľstva“vysvetlila generálna riaditeľka sekcie európskych programov ministerstva vnútra Adela Danišková.

Cieľom tejto výzvy je podpora projektov na zlepšenie životnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít, ich sociálneho postavenia. Projekty sociálneho bývania s prvkami prestupného bývania prispejú k vytváraniu optimálnych podmienok pre zlepšenie integrácie. Bezprostrednou súčasťou prestupného bývania je systematická sociálna práca – práca asistentov bývania, ktorí budú poskytovať poradenstvo a pomoc pri riešení problémov ohrozených skupín obyvateľstva.

Autor: Zdroj: MV SR, TASR


komentáre
SHOW ALL
podobné
04.04.2017
Prístup k pitnej vode
Ministerstvo vnútra ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) otvorilo druhé hodnotiace kolo v rámci výzvy, ktorá je zameraná na podporu prístupu k pitnej vode.
viac
15.05.2017
Samospráva Fiľakova zamestnala 36 ľudí cez projekty rezortu práce
Spolu 36 ľudí zamestnala samospráva Fiľakova v Lučeneckom okrese cez projekty Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Ako informoval primátor Attila Agócs, mesto zareagovalo na výzvu určenú pre najmenej rozvinuté okresy, ktorej cieľom je uplatnenie dlhodobo nezamestnaných na trhu práce.
viac
27.08.2017
Ministerstvo zjednodušilo podmienky výzvy na prístup k pitnej vode
Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje zjednodušilo podmienky výzvy na podporu prístupu k pitnej vode.
viac
24.06.2019
Na zlepšenie prístupu obyvateľov MRK k občianskej vybavenosti
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje, vyhlási v najbližších dňoch výzvu zameranú na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry, ktorá bude spolufinancovaná zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
78.45 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.83 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
18.72 %