Nedeľa 21.07.2024
Dnes má meniny 
Daniel
°C
19.10.2020 01:40

ZMOS začína s prípravou analýzy odpadového hospodárstva


Ilustračná snímka.


Združenie miest a obcí Slovenska začína s tvorbou analýzy, ktorá bude zameraná na problematiku odpadového hospodárstva. Ide o mimoriadne dôležitú oblasť činnosti miest a obcí, ktorá sa stále viac stretáva s problémami v aplikačnej praxi a pomerne často je vystavená novým legislatívnym zmenám.


Analýza bude obsahovať možnosti podpory a návrhy nástrojov na zvýšenie miery separácie triedených zložiek odpadu v obciach, zvýšenie informovanosti obyvateľov obcí v oblasti odpadového hospodárstva, zníženie miery skládkovania odpadu na skládkach odpadov a kompetencií samospráv a orgánov verejnej správy na úseku odpadového hospodárstva, vrátane znižovania nezákonne umiestňovaného odpadu. Zároveň cieľom projektovej aktivity je zanalyzovanie kompetencií samospráv a orgánov verejnej správy na úseku odpadového hospodárstva a príprava návrhov ich prepojenia v rámci systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov a dovozcov. Súčasťou dokumentu bude tiež analýza nástrojov a podmienok na zabezpečenie efektívnejšieho systému zberu odpadu.

Využitie analýzy  bude podkladom pre sociálny dialóg a následné návrhy na  realizáciu nevyhnutných zmien v pôsobností miest a obcí a orgánov štátnej správy s cieľom zvýšenia ochrany života, zdravia občanov a tiež zvýšenia ochrany životného prostredia. ZMOS vidí využitie analýzy aj pri realizácii následných vzdelávacích aktivít pre predstaviteľov miest, obcí a štátnej správy, pri postupoch, kde bude jasne pomenovaná úloha štátu, obcí a výrobcov v rámci ich rozšírenej zodpovednosti.

Tím expertov začína pracovať v tomto období, pričom spracovanie analýzy potrvá pol roka. Pripravovaná analýza je súčasťou projektu Podpora kvality sociálneho dialógu, ktorý ZMOS realizuje vďaka finančnej podpore z Európskeho sociálneho fondu. Združenie v priebehu tohto roka, v rámci uvedeného projektu, už vypracovalo analýzy k využitiu potenciálu obecných lesov – viac chrániť alebo viac hospodáriť, tiež analýzu k alternatívnemu financovaniu municipálneho rozvoja a tiež dopadovú štúdiu k dostupnosti potravín na vidieku. Všetky vypracované štúdie sú verejne prístupné na web stránke ZMOS. V priebehu jesene budú ešte rozšírené o analýzu venovanú posudkovej lekárskej a sociálnej činnosti a následne analýze majetku a investíciám v samospráve.

Autor: (Michal KALIŇÁK, ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS)


komentáre
SHOW ALL
podobné
02.12.2020
Analýza odpadového hospodárstva v krajských mestách
V oblasti životného prostredia patrí zabezpečenie funkčného systému odpadového hospodárstva v mestách a obciach medzi jednu z najdôležitejších a najrozsiahlejších kompetencií samospráv.
viac
22.02.2021
ZMOS bude analyzovať potenciál cestovného ruchu
Združenie miest a obcí Slovenska pokračuje v spracovávaní analýz. Aktuálne vytvorilo tím expertov pre analýzu cestovného ruchu, ktorá sa orientuje na predpoklady a možnosti využitia potenciálu cestovného ruchu v podmienkach miest, obcí a regiónov Slovenska.
viac
29.03.2021
Problematika odpadov dominuje v každej samospráve
Ako nastaviť logistiku na zber kuchynských odpadov? Ktoré samosprávy ponúkajú inšpiráciu pre ostatné? V čom máme spoločné problémy so samosprávami v Čechách? Aj na tieto otázky zazneli na piatkovom workshope, ktorý organizoval ZMOS, konkrétne odpovede.
viac
07.04.2021
Odporúčania ZMOS pre podporu lokálnej ekonomiky a zamestnanosti
Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) formulovalo odporúčania pre podporu lokálnej ekonomiky a zamestnávania príslušníkov marginalizovaných komunít.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.24 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.13 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.63 %