Utorok 09.08.2022
Dnes má meniny 
Ľubomíra
°C
18.02.2022 02:30

ZMOS upozorňuje rezort školstva, že nejasnosti spôsobujú komplikácie


Ilustračná snímka.


Združenie miest a obcí Slovenska požiadalo v druhej polovici januára rezort školstva o usmernenie v súvislosti s novelou Zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, ktorú parlament schválil tesne pred koncom minulého roka.


Združenie miest a obcí Slovenska spomínanú poslanecké novelu kritizovalo. Neúspešne požiadalo prezidentku republiky o jej nepodpísanie a po nadobudnutí platnosti zákona adresovalo generálnemu prokurátorovi list s požiadavkou o napadnutie tejto legislatívy na Ústavnom súde Slovenskej republiky.

Združenie miest a obcí Slovenska malo pomerne veľa principiálnych výhrad, ktoré smerovali k obsahu novely, jej nesúladu s legislatívnymi pravidlami počas procesu schvaľovania a tiež z hľadiska negatívnych dopadov na rozpočty miest a obcí.

Združenie miest a obcí Slovenska v súvislosti s preklopením novely do praxe požiadalo rezort školstva o usmernenie, ktoré sa týka technickej stránky zákona. Samosprávy potrebujú vedieť, akým spôsobom sa novela zákona týka obcí, ktoré nemajú na svojom území zriadené centrum voľného času, avšak ich deti navštevujú centrum voľného času v inej obci. Neverejní zriaďovatelia vyzývajú k úhrade finančných prostriedkov aj obce, na území ktorých nepôsobia a zo zákona nie je zrejmé, akým spôsobom majú postupovať. Rovnako tiež nie je zrejmé, či obce, v ktorých je zriadené centrum voľného času majú posielať finančné príspevky len na žiakov s trvalým pobytom v ich obci alebo na všetkých žiakov. Nejasnosť sa týka aj toho, aký je spôsob financovania v prípade, že dieťa navštevuje viac ako jedno centrum voľného času.

Mnohým samosprávam je tiež nejasné, či má obec povinnosť zasielať finančné prostriedky neverejnému poskytovateľovi v zmysle § 6 ods. 12 písm. b) aj v prípade, že zriaďovateľ odmietne podpísať zmluvu podľa § 9aa, ktorá je plne v súlade so zákonom. Obce sme usmerňovali tak, že musia splniť všetky zákonné povinnosti – zmluva musí byť v súlade so zákonom, musí byť zverejnená, musí prebehnúť pripomienkové konanie a jeho vyhodnotenie a musí riadne vyzvať zriaďovateľa na podpis. Mnohí zriaďovatelia odmietajú podpísať zmluvy aj keď obsahujú všetky zákonné náležitosti. Nakoľko zmluva nadobúda účinnosť dňom zverejnenia máme za to, že v prípade ak do 31. januára 2022 nebude zmluva podpísaná a bude podpísaná neskôr, zriaďovateľ nemá nárok na príspevok za mesiac, v ktorom zmluva nebola účinná. Poukazujeme na to, že zákonná povinnosť platiť aj bez zmluvy vzniká iba vtedy ak k podpisu nepríde z dôvodov na strane obce. Rovnako máme za to, že v prípade nepodpísania neexistuje zákonný, zmluvný ani iný (napríklad všeobecne záväzné nariadenie) nárok, na základe ktorého obci vzniká táto povinnosť.

Aj na základe týchto problémov a doterajšej nekomunikácie rezortu školstva považujeme uvedenú novelu za šitú horúcou ihlou, bez náležitého zapojenia samosprávy do procesu jej prípravy. V procese aplikácie sa objavujú mnohé ďalšie problémy a je pravdepodobné, že táto naša žiadosť o usmernenie nezostane jedinou. Preto už takmer mesiac ZMOS čaká na stanovisko ministerstva školstva, ktoré gestoruje školskú legislatívu a zdôrazňuje, že nejasností tejto nekvalitnej legislatívy spôsobujú v praxi komplikácie. Napriek uvedenému Ministerstvo ani mesiac po žiadosti a následnej urgencií neposkytlo obciam a mestám usmernenie a tieto sú vystavené často až atakom zriaďovateľov a nevedia ako aplikovať zákon ktorý je nejasný a neurčitý.

 

Autor: (Michal Kaliňák, ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS)


komentáre
SHOW ALL
podobné
25.05.2016
Málotriedky, nespĺňajúce podmienku minimálneho počtu, nezaniknú
Zabezpečí to rýchla novela školského zákona, ktorú dnes (25. 5.) schválila vláda SR.
viac
29.10.2020
Aktuálne usmernenie k oznamovaniu neprítomných detí a žiakov Sociálnej poisťovni
Usmernenie k oznamovaniu údajov o neprítomných deťoch a žiakoch Sociálnej poisťovni (aktualizované 27. 10. 2020).
viac
22.01.2021
Usmernenie k výpočtu tzv. európskeho úroku z omeškania
Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti informáciu Úradu pre reguláciu hazardných hier. Ide o usmernenie týkajúce sa výpočtu tzv. európskeho úroku z omeškania.
viac
17.05.2021
ZMOS požaduje od štátu, aby financoval objednané
Združenie miest a obcí Slovenska adresovalo ministrovi dopravy a výstavby požiadavku na dofinancovanie preneseného výkonu štátnej správy. Štát namiesto toho, aby doplatil objednané ešte krátil objem peňazí. Mestá a obce sú preto nútené porušovať zákon.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.10 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.80 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
20.10 %