Štvrtok 04.03.2021
Dnes má meniny 
Kazimír
°C
21.01.2021 11:40

ZMOS upozorňuje na riziká pri avizovaných zmenách pri vodovodoch


Ilustračná snímka.


Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) nesúhlasí s tým, aby akcie obcí vo vodárenských spoločnostiach boli prevádzané na štát, samosprávny kraj alebo na prevádzkovateľov verejných vodovodov a kanalizácií.


Reaguje tak na návrh novely zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách z dielne koaličných parlamentných poslancov.

ZMOS akceptuje zámer obmedziť či zastaviť prevody vlastníctva akcií (majetkovej účasti) miest a obcí mimo verejný sektor. Podotýka, že ide o kľúčovú a strategickú infraštruktúru, ktorá musí zostať v rukách samospráv ako akcionárov vodárenských spoločností. Združenie si však myslí, že naformulovaný a predložený poslanecký návrh zákona by tento zámer naplnil len čiastočne. „V prípade akceptovania stanoviska rezortu životného prostredia predloženého v predkladacej správe k návrhu zákona by sa zámer nemusel naplniť vôbec,” upozornil ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS Michal Kaliňák.

ZMOS sa nestotožňuje so stanoviskom ministerstva životného prostredia, ktoré navrhuje možnosť prevodu majetkovej účasti aj na prevádzkovateľa verejného vodovodu či verejnej kanalizácie vo vlastníctve obce. „Týmto riešením by sa mohol vytvoriť model, ktorým by sa, naopak, prevod akcií mohol dostať mimo verejný sektor,” skonštatoval Kaliňák. Združenie upozorňuje, že aktuálne viac ako 500 miest a obcí je vlastníkom majetku, ktorý nie je "v správe" vodárenských spoločností a prevádzkujú ho obce či nimi určení prevádzkovatelia. Je však stále v rukách samospráv.

Predkladatelia návrhu novely podľa ZMOS počítajú, že majetková účasť (akcie) štátu, samosprávneho kraja a obcí na podnikaní vlastníka verejného vodovodu, verejnej kanalizácie, prevádzkovateľa verejného vodovodu a prevádzkovateľa verejnej kanalizácie by mohla byť prevedená na štát, samosprávny kraj či obec. Tým by sa podľa predkladateľov potvrdil verejný záujem a zastavili prevody vlastníctva akcií mimo verejný sektor.

ZMOS pripomína, že transformáciou vodárenských spoločností prešla majetková účasť štátu vodárenských spoločností len na mestá a obce. Samosprávne kraje ani štát neboli súčasťou transformačného procesu. „ZMOS disponuje informáciami o tom, že štát alebo samosprávne kraje môžu okrajovo vlastniť majetok vodárenských sústav. Nedisponujeme však údajmi o tom, že by štát alebo samosprávne kraje vlastnili akcie vodárenských alebo prevádzkových spoločností,” poznamenal Kaliňák.

Majetková účasť tých obcí, ktoré na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva nechcú vlastniť majetkovú účasť, by podľa ZMOS mali prejsť v súlade s obchodným zákonníkom len na obec, v rámci územnej pôsobnosti existujúcich (materských) vodárenských spoločností alebo samotnú materskú vodárenskú spoločnosť, na ktorej podnikaní sa majetkovou účasťou podieľajú obce alebo združenia obcí. „Takto zachováme funkčný systém s kľúčovou infraštruktúrou s priamym dosahom, vlastníctvom a zodpovedností miest a obcí,” skonštatoval Kaliňák.

Autor: (tasr)


komentáre
SHOW ALL
podobné
08.10.2020
ZMOS požaduje prevod pozemkov pre samosprávy
Združenie miest a obcí Slovenska požaduje pri novele zákona o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách, aby bolo samosprávam umožnené získať pozemky štátu pre konkrétnu investičnú výstavbu.
viac
03.11.2020
Je predčasné sa vyjadrovať k požiadavke ZMOS súvisiacej s pôžičkami
Požiadavka Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) na zmenu návratnej finančnej výpomoci v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu na dotáciu je pre Ministerstvo financií (MF) SR novinkou.
viac
29.01.2021
Novela zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
Prevod majetkovej účasti štátu, samosprávneho kraja alebo obce na prevádzke verejných vodovodov či kanalizácií sa obmedzí. Zamedziť sa má jej prevodu do súkromných rúk, ostať by tak mala vo verejnom záujme.
viac
25.02.2021
Vyhlásenie ÚMS k podpredsedovi vlády SR Š. Holému a k novele stavebného zákona
Únia miest Slovenska (ÚMS) dôrazne žiada podpredsedu vlády SR Štefana Holého, aby zvážil a zmenil svoj slovník voči voleným predstaviteľom samosprávy.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.70 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.70 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.61 %