Sobota 23.01.2021
Dnes má meniny 
Miloš
°C
28.11.2020 04:45

ZMOS skúma postoje samospráv k cestovnému ruchu a eurofondom


Ilustračná snímka


Združenie miest a obcí Slovenska realizuje prieskum, v ktorom sa sústredí na postoje štatutárnych predstaviteľov miest a obcí k cestovnému ruchu. Tiež sa bude zaujímať o spoluprácu komunálu so samosprávnymi krajmi pri nastavovaní pravidiel pre spoločné čerpanie eurofondov.


Cestovný ruch má potenciál v mnohých regiónoch

Cestovný ruch je najdynamickejšia oblasť hospodárstva, ktorá je v tomto období vystavená mimoriadnym ekonomickým rizikám. V prostredí typicky vidieckej krajiny, akou Slovensko je, by sme mali vnímať cestovný ruch z hľadiska jeho prínosu vo vzťahu k mnohým sociálno-ekonomickým ukazovateľom za predpokladu využitia prírodného potenciálu a jedinečného kultúrneho bohatstva.

Realizovaný prieskum má ambíciu kvantifikovať postoje štatutárnych predstaviteľov miestnej územnej samosprávy k rôznym aspektom rozvoja cestovného ruchu, ako aj samotné vnímanie tohto odvetvia na úrovni miest a obcí.

Nakoľko v tomto období sa podpisujú Memorandá/ Zmluvy o spolupráci na príprave a implementácii Integrovanej územnej stratégie Strategicko-plánovacieho na úrovni samosprávnych krajov, ZMOS bude tiež zaujímať spôsob ich kreovania, nakoľko partnerstvo zohráva mimoriadne dôležitú úlohu pri systematickom rozvoji cestovného ruchu a využívaní finančných prostriedkov v nadchádzajúcom programovom období Európskych investičných a štrukturálnych fondov.

Vďaka aktuálnemu prieskumu tak Združenie miest a obcí Slovenska bude poznať postoje starostov a primátorov napríklad k tomu, či si myslia, že cestovný ruch dokáže podporiť miestnu ekonomiku, prípadne, či práve cestovný ruch dokáže pomôcť aj v iných oblastiach regionálneho rozvoja. Ďalšie otázky budú smerovať k tomu, v ktorých ďalších oblastiach vidia štatutárni predstavitelia miest a obcí prínos a koho považujú za kľúčového aktéra cestovného ruchu. ZMOS bude tiež zaujímať aj to, či samosprávy považujú súčasné opatrenia vlády na záchranu cestovného ruchu (rekreačné poukážky, novela zákona o podpore cestovného ruchu v súvislosti s poskytovaním dotácií podľa údajov za rok 2019 pre oblastné organizácie cestovného ruchu, schéma štátnej pomoci na podporu v súvislosti s nákazou Covid 19 pre podnikateľské subjekty v cestovnom ruchu) za dostatočné.

Eurofondová spolupráca komunálu so samosprávnymi krajmi

Ďalšia časť otázok sa sústredí na hodnotenie stavu spolupráce s VÚC ohľadom prípravy a implementácie Integrovanej územnej stratégie. Respondenti budú tiež odpovedať na to, ako hodnotia úroveň komunikácie s VÚC v otázkach tvorby, spôsobu fungovania a komunikácie koordinačných rád SPR, respektíve rady partnerstva kraja, prípadne, ako boli úspešní s tvorbou zásobníka projektov.

Prieskum zameraný na tieto oblasti bude Združenie miest a obcí Slovenska realizovať v čase od 27. novembra 2020 do 8. januára 2021 na vzorke 600 respondentov. Časť otázok, ktorá sa venuje eurofondovej spolupráci so samosprávnymi krajmi, bude adresovaná predsedom 61 regionálnych združení ZMOS. Výsledky prieskumu sú podkladmi na ďalšiu prácu v rámci národného projektu ZMOS s názvom Modernizácia miestnej územnej samosprávy, ktorý je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa. Súčasťou formulovaných záverov z prieskumu je aj tzv. druhostupňové triedenie dát, aby sme poznali postoje k tejto problematike s prihliadnutím na veľkostné kategórie obcí a tiež jednotlivé regióny.

Autor: Michal KALIŇÁK, ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS


komentáre
SHOW ALL
podobné
10.09.2018
VÚC očami komunálu
Združenie miest a obcí Slovenska dnes spúšťa prieskum zameraný na vnímanie vyšších územných celkov primátormi miest a starostami obcí.
viac
03.04.2019
Kto sa podieľa na rozvoji samosprávy
Starostovia a primátori, ktorí boli v jesenných komunálnych voľbách zvolení minimálne tretí krát sa v prieskume Združenia miest a obcí Slovenska vyjadrili k tomu, kto sa podľa nich najvýraznejšie podieľa na rozvoji samospráv. Tiež odpovedali na to, či by išli opätovne do komunálnych volieb.
viac
06.05.2020
Rozpočet je nástroj riadenia miest a obcí
Združenie miest a obcí Slovenska sa v nedávnom prieskume sústredilo na vnímanie rozpočtov komunálu. Z prieskumu okrem iného vyplýva, že rozpočet mesta či obce nie je iba základný ekonomický zákon každej samosprávy. Pre veľkú skupinu starostov a primátorov predstavuje aj nástroj finančného riadenia.
viac
29.12.2020
J. Hlinka: Čerpáme skúsenosti iných samospráv z EÚ
Jeden z najväčších míľnikov pre samosprávu na Slovensku bolo prijatie ustanovení Európskej charty miestnej samosprávy, hovorí jeden z najdlhšie slúžiacich starostov na Slovensku, Jaroslav Hlinka.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.98 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.74 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.28 %