Sobota 05.12.2020
Dnes má meniny 
Oto
°C
10.10.2019 02:25

ZMOS realizuje prieskum dostupnosti potravín na vidieku


Ilustračná snímka zdroj: Trnavský hlas. Foto: Darina Kvetanová


Združenie miest a obcí Slovenska začalo z prieskumom, ktorý sa venuje zmapovaniu prístupu ľudí v obciach k potravinám v maloobchodných predajniach.


Ako (ne)funguje maloobchod v obciach

Prístup k základným potravinám v predajniach na vidieku je v prípade malých obcí problém, ktorý súvisí so znižovaním kvality života, a zvyšovaním odkázanosti obyvateľov od alternatívneho zabezpečenia potravín. Ukazuje sa, že ide o faktor znásobujúci sociálno-ekonomické aspekty života na vidieku vzdialenom od miest a dotýka sa aj kvality verejných služieb. Cieľom prieskumu je preto zmapovať fungovanie maloobchodných predajní na vidieku a na základe získaných dát kvantifikovať prístup obyvateľov v malých obciach k základným potravinám a formulovať alternatívne riešenia tejto situácie.

Prierez kľúčovými otázkami

V prieskume odpovedajú starostovia tvoriaci reprezentatívnu vzorku 320, pričom do nej boli zaradené obce z dvoch veľkostných kategórií a to obce do 250 a do 500 obyvateľov. Otázky sa týkajú kvantifikácie počtu obcí s maloobchodnou predajňou potravín, pričom zisťujeme aj to, kto je jej prevádzkovateľom. Okrem toho mapujeme aj formy prístupu obyvateľov k potravinám v obciach, v ktorých nie je maloobchodná predajňa. Napríklad či obyvateľom vozia potraviny príbuzní, či sa ich nákup zabezpečuje spoločne podľa dohody s obyvateľmi, prípadne nákupom základných potravín obyvateľom a následnou distribúciou. Zároveň nás zaujímajú otváracie hodiny, prípadne, či do obce jazdí pojazdná predajňa. Rovnako nás zaujíma aj názor starostov na možné riešenia problému s nedostupnosťou prístupu k potravinám, teda či by obec mala záujem participovať na prevádzkovaní maloobchodnej predajne a akým spôsobom, či by obce mali záujem realizovať dovoz objednaných potravín z veľkoobchodov, respektíve a či by uvítali riešenie formou pojazdnej maloobchodnej predajne. Ďalšia časť prieskumu sa sústreďuje na sortiment základného potravinového a základného drogistického tovaru a venujeme sa aj tomu, čo by podľa starostov pomohlo zlepšiť alebo úplne vyriešiť dostupnosť základných potravín v obciach.

Výsledky pomôžu v ďalších aktivitách

Výsledky prieskumu budú podkladmi na ďalšiu prácu v rámci národného projektu ZMOS s názvom Modernizácia miestnej územnej samosprávy, ktorý je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa. Súčasťou formulovaných záverov z prieskumu bude aj tzv. druhotriedenie dát, aby sme poznali postoje starostov a primátorov podľa jednotlivých krajov a veľkostných kategórií obcí.

Autor: Michal Kaliňák, hovorca a tajomník Rady expertov ZMOS


komentáre
SHOW ALL
podobné
18.04.2017
Aj v malej obci potrebujú jesť
V Čechách sa skloňujú dotácie pre vidiecke predajne. Podľa ich prevádzkovateľov nejde o biznis, ale o službu. Dokonca argumentujú hranicou zárobkovosti, ktorá sa viaže na minimálny počet obyvateľov. S riešením prichádza vicepremiér, ale bokom nestojí ani samospráva.
viac
14.12.2019
Dostupnosť potravín by mala byť službou vo verejnom záujme
Združenie miest a obcí Slovenska pozná výsledky prieskumu zameraného na dostupnosť potravín na vidieku. Z prieskumu je zrejmé, že ani polovica malých obcí nemá predajňu potravín. Ľudia sú odkázaní na nákupy v susednej obci, alebo pomoc od príbuzných.
viac
28.08.2020
Slovensko má viac ako sto potravinových púšti. ZMOS predstavil riešenia problému
Združenie miest a obcí Slovenska upozorňuje na potravinové púšte a obmedzený prístup obyvateľov na vidieku k základným potravinám. Riešenia preto naformulovalo v dopadovej štúdii, ktorá by mala byť východiskom pre rezort pôdohospodárstva a inšpiráciou pre samosprávne kraje.
viac
12.11.2020
Sociálne služby musia reagovať na demografický vývoj aj odkázanosť ľudí
Združenie miest a obcí Slovenska pozná výsledky prieskumu, v ktorom sa mestá a obce vyjadrili k otázkam týkajúcich sa výkonu posudkovej činnosti. Ich postoje potvrdili, že posudková činnosť je etablovaná originálna kompetencia v rukách samosprávy.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
78.02 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.80 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.18 %