Sobota 08.08.2020
Dnes má meniny 
Oskar
°C
14.12.2019 08:50

Dostupnosť potravín by mala byť službou vo verejnom záujme


Zľava Michal Kaliňák, hovorca a tajomník Rady expertov ZMOS a Radomír Brtáň, prvý podpredseda ZMOS, starosta obce Košeca


Združenie miest a obcí Slovenska pozná výsledky prieskumu zameraného na dostupnosť potravín na vidieku. Z prieskumu je zrejmé, že ani polovica malých obcí nemá predajňu potravín. Ľudia sú odkázaní na nákupy v susednej obci, alebo pomoc od príbuzných.


Kamenná predajňa nie je samozrejmosť

Prístup k základným potravinám v predajniach na vidieku je v prípade malých obcí problém, ktorý súvisí so znižovaním kvality života, a zvyšovaním odkázanosti obyvateľov od alternatívneho zabezpečenia prístupu k potravinám.

Z prieskumu Združenia miest a obcí Slovenska je zrejmé, že 46% obcí do 250 obyvateľov má kamennú predajňu a v prípade obcí do 500 obyvateľov sú kamenné predajne samozrejmosť pre 82 % samospráv. Služby pojazdnej predajne pritom v oboch veľkostných kategóriách využíva 7% obcí. Z prieskumu tiež vyplýva, že 2,6 % obcí prevádzkuje predajňu potravín ako vlastnú. Pričom signifikantne vyššie je zastúpenie obecných kamenných predajní v najmenších obciach do 250 obyvateľov (6,9%) oproti množstvu kamenných predajní v obciach od 251 do 500 obyvateľov (0,8%). Je zjavné, že tlak na zabezpečenie potravín v najmenších obciach ich výraznejšie než väčšie obce motivuje k prevádzkovaniu vlastných obecných predajní. Súkromné potraviny v týchto skupinách obcí prevádzkuje 74,2 % prevádzkovateľov a 28,9 % potravinových predajní pôsobiacich v najmenších skupinách obcí patrí do väčšej maloobchodnej siete.

Starostovia sú realisti

Potenciál v budovaní vlastných obecných predajní je však v obciach bez predajní podľa starostov týchto obcí značne obmedzený. Dokazuje to jedna z prieskumných otázok ktorá sa týkala toho, či si starostovia vzhľadom k veľmi nízkemu počtu obyvateľov myslia, že je ekonomicky možné udržať obecnú predajňu potravín. Podľa 55,3 % respondentov nie je možné ekonomicky zabezpečiť činnosť potravinovej predajne. Dokonca 64,2 % starostov obcí s počtom obyvateľov do 250 si myslí, že to nie je možné, v prípade obcí do 500 obyvateľov je o tejto nemožnosti presvedčených 33 % respondentov. Na túto otázku pritom odpovedali iba starostovia, ktorí vo svojej obci nemajú predajňu potravín.

Služba vo verejnom záujme

Všetci respondenti v prieskume tiež odpovedali na otázku: „Myslíte si, že dostupnosť základných potravín na vidieku by mala byť definovaná ako služba vo verejnom záujme?“ Podľa 65,2 % starostov by dostupnosť potravín na vidieku mala byť takto definovaná. Okrem toho sme sa tiež pýtali na postoj vo vzťahu k tomu, čo by pomohlo výrazne zlepšiť alebo úplne vyriešiť dostupnosť základných potravín v malých obciach. Celkovo 29,4 % opýtaných si myslí, že tento problém by dokázala riešiť dotácia, prípadne iný finančný mechanizmus na prevádzku predajne potravín a nepotravinového tovaru ak by prevádzkovateľom bola obec. Podľa 25,5 % by situáciu pomohla riešiť dotácia, prípadne iný finančný mechanizmus na prevádzku predajne potravín a nepotravinového tovaru, ak by prevádzkovateľom predajne bol súkromný podnikateľ. Dotácia na takúto prevádzku, bez ohľadu na prevádzkovateľa by bola riešením podľa 8,2 % respondentov. Inými slovami, finančná pomoc pre predajňu potravín by bola riešením pre celkovo 63,1 % opýtaných starostov dotknutých obcí.

Jasný prehľad o sortimente

Celkovo 92,6 % starostov obcí bez kamennej predajne konštatovalo, že ak by v ich obci mohla byť predajňa potravín, v rámci sortimentu by preferovali bežné pekárenské výrobky, ďalších 72,3 % by preferovalo mäsiarske výrobky a 48,9 % uviedlo, že by medzi tovarom nemalo chýbať ovocie a zelenina. Čo sa týka drogistického tovaru, základnú osobnú drogériu by v predajniach uvítalo 22,3 % a základnú čistiacu drogériu by preferovalo 17 % respondentov.

Výsledky pomôžu v ďalších aktivitách

Výsledky prieskumu budú podkladmi na ďalšiu prácu v rámci národného projektu ZMOS s názvom Modernizácia miestnej územnej samosprávy, ktorý je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa. Súčasťou formulovaných záverov z prieskumu bude aj tzv. druhostupňové triedenie dát, aby sme poznali postoje starostov a primátorov podľa jednotlivých krajov a veľkostných kategórií obcí.

Prieskum bol realizovaný v čase od 10. októbra 2019 do 25. októbra 2019 na reprezentatívnej vzorke 287 samospráv, ktoré tvorili najmenšie obce s počtom obyvateľov do 250 a s počtom obyvateľov do 500.

Na Slovensku máme 1133 obcí, ktoré patria do veľkostných kategórií v ktorých žije do 250, prípadne do 500 obyvateľov. Presnejšie, obcí s počtom obyvateľov do 250 máme 541 a žije v nich 80 527 obyvateľov a obcí s počtom obyvateľov od 251 do 500 máme 592 a žije v nich 222 579 obyvateľov. Inými slovami, v dvoch najmenších kategóriách obcí žije viac ako 300 000 obyvateľov.

Autor: (ZMOS - Michal Kaliňák, hovorca a tajomník Rady expertov ZMOS)


komentáre
SHOW ALL
podobné
24.07.2018
Východiská pre ďalší rozvoj miest a obcí treba hľadať v spolupráci
Vnímať mestá a obce cez volebné obdobie a hranice chotára je nepostačujúce. Na konci dňa to nemusí nikomu pomôcť. Hlavne, keď požadujeme rozvoj namiesto prežívania. Preto sa treba sústrediť na oblasti, v ktorých môžu samosprávy spolupracovať, lebo spoločne sa im môže dariť viac
viac
10.10.2019
ZMOS realizuje prieskum dostupnosti potravín na vidieku
Združenie miest a obcí Slovenska začalo z prieskumom, ktorý sa venuje zmapovaniu prístupu ľudí v obciach k potravinám v maloobchodných predajniach.
viac
26.11.2019
ZMOS skúma viaceré aspekty verejného osvetlenia v mestách a obciach
Združenie miest a obcí Slovenska začína s ďalším prieskumom. Aktuálny sa sústredil na postoje primátorov a starostov k verejnému osvetleniu a bezpečnosti priechodov pre chodcov.
viac
17.01.2020
ZMOS si posvietil na verejne osvetlenie
Združenie miest a obcí Slovenska na prelome rokov skúmalo problematiku verejného osvetlenia v mestách a obciach. V prieskume odpovedalo 518 primátorov a starostov reprezentujúcich všetky veľkostné kategórie obcí.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
78.02 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.71 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.28 %