Sobota 09.12.2023
Dnes má meniny 
Izabela
°C
30.11.2020 11:40

ZMOS pripravuje analýzu zameranú na bezpečnú samosprávu


Ilustračná snímka.


Združenie miest a obcí Slovenska pripravuje analýzu zameranú na pomerne širokú problematiku bezpečnej samosprávy.


Od dokumentu k návrhom riešení 

Zabezpečovanie verejného poriadku spolu s ochranou zdravia a majetku patria do originálnych pôsobností miestnej územnej samosprávy. Nakoľko zriadenie aj prevádzka obecnej polície sú pomerne finančne náročné a kamerové monitorovacie systémy v samosprávach tiež nie sú samozrejmosť, hlavným cieľom dokumentu bude návrh riešení na to, ako konkrétnymi systémovými opatreniami pomôcť miestnej územnej samospráve zvýšiť aktivity na úseku zabezpečovania verejného poriadku, ochrany zdravia a majetku a tiež v oblasti prevencie. Dokument bude svojím zameraním reagovať na potrebu systematickej podpory medziobecnej spolupráce, zakomponovanie Smart agendy v danej oblasti a tiež bude reflektovať na dodržiavanie nariadení súvisiacich s ochranou osobných údajov.  Zároveň bude reflektovať na možnosti zavedenia opatrení eliminujúcich nástrahy drobnej kriminality.

Štúdia bude strategickým materiálom, ktorého závery a odporúčania bude Združenie miest a obcí Slovenska presadzovať na úrovni príslušných poradných a expertných tímov a vo vzťahu k ústredným orgánom štátnej správy. Napríklad vo vzťahu k Ministerstvu vnútra SR, Ministerstvu spravodlivosti SR, ale aj smerom k poradným orgánom ako je Rada vlády pre prevenciu kriminality a pod.

Očakávaná výpovedná hodnota dokumentu

Od vstupu do problematiky a charakteristiky jednotlivých povinností v rámci zabezpečovania verejného poriadku vyplývajúceho z pomerne širokej legislatívnej palety, sformulujeme východiská medziobecnej spolupráce a Smart agendy ako podporných nástrojov v danej oblasti. Zverejníme analýzu výsledkov reprezentatívneho prieskumu ZMOS „Bezpečná samospráva“, aj analýzu možností s formulovaním alternatívnych návrhov na riešenie problému tak z hľadiska legislatívnych zmien, ako aj s prihliadnutím na technologickú podporu. K formuláciám prioritných a vedľajších prínosov súvisiacich s návrhom riešení na zvýšenie bezpečnosti v mestách a obciach pridáme odporúčania pre sociálnych partnerov a exekutívne subjekty v štruktúre konkrétnych riešení. 

Združenie miest a obcí Slovenska bude túto analýzu realizovať cez národný projekt Podpora kvality sociálneho dialógu vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Autor: (Michal Kaliňák, ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS)


komentáre
SHOW ALL
podobné
09.05.2017
Sociálna politika v trendoch a súvislostiach
Združenie miest a obcí Slovenska sa v rámci Centra sociálneho dialógu II. orientuje aj na sociálnu politiku.
viac
28.06.2018
Samosprávy potrebujú viac informácií o agende SMART
Združenie miest a obcí Slovenska na prelome mája a júna zrealizovalo prieskum, ktorý sa venoval agende SMART. Získané dáta ukazujú, že táto agenda je perspektívna, avšak samosprávy o nej nedisponujú dostatočnými informáciami.
viac
15.10.2019
Smart ako nástroj modernizácie miestnej územnej samosprávy
Združenie miest a obcí Slovenska vás pozýva na informačný workshop Smart ako nástroj modernizácie miestnej územnej samosprávy s tematickým podtitulom Smart riešenia v turistickej infraštruktúre a cezhraničná spolupráca
viac
19.11.2021
ZMOS požaduje zriadenie záchytiek aj zmeny pre kamerové systémy
Združenie miest a obcí Slovenska predstavilo analýzu s názvom „Bezpečná samospráva“. Poukázala na hrozbu „ostrovov chudoby“ a formuluje kľúčové požiadavky.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.10 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.95 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.95 %