Streda 29.05.2024
Dnes má meniny 
Vilma
°C
03.04.2020 05:07

ZMOS navrhuje mobilizovanie eurofondov


Ilustračná snímka.


Združenie miest a obcí Slovenska navrhuje urýchlene mobilizovať eurofondové zdroje na zmiernenie dopadov COVID 19. Podľa názoru združenia je to jediná možnosť ako spomaliť tempo poklesu ekonomiky, rastu nezamestnanosti a podpory verejných investícií.


ZMOS preto navrhuje dopady aktuálnej krízy na ekonomiku štátu ale aj samotných miest a obcí riešiť konkrétnymi opatreniami na podporu miestneho a regionálneho rozvoja a miestnej ekonomiky.

Podľa výkonného podpredseda ZMOS Milana Mušku: „Je viacero možností ako mobilizovať eurofondy na pomoc ekonomike aj komunálu. Súvisia s presunom financií medzi operačnými programami, ale aj s odstránením byrokracie, či vyriešením problémov s DPH.“

Ide napríklad o realokáciu finančných prostriedkov v rámci programov aj medzi nimi a zameranie nových rýchlych výziev na investičné projekty v tých opatreniach, ktoré sú už aktuálne dobre čerpané, ale potreba prevyšuje ich možnosti – materské školy, sociálne zariadenia, zatepľovanie verejných budov, opatrenia na zvyšovanie energetickej efektívnosti, vodovody, kanalizácie a čistiarne odpadových vôd, zásobovanie pitnou vodou v rómskych osadách, výstavba ciest a ďalšie.

Je potrebné nastaviť nové výzvy bez nadbytočných a často limitujúcich a diskvalifikačných kritérií. Bude vhodné presadiť DPH ako oprávnený výdavok u všetkých investičných projektov, vrátane vodovodov a kanalizácií a dopravných projektov.

ZMOS vidí cestu aj v aktivovaní a zazmluvnení projektov zo zásobníkov projektov, ktoré neboli zazmluvnené pre nedostatok finančných prostriedkov.

Vyriešenie problému absolútne nedostatočných kapacít na hodnotenie projektov v rámci výziev Miestnych akčných skupín z Integrovaného regionálneho operačného programu urýchli realizáciu malých investičných projektov v celom území Slovenska.

Ďalšie z riešení vidíme v zaradení samospráv medzi oprávnené subjekty v rámci projektu ESF na riešenie rizík nezamestnanosti a to najmä v okruhu pracovníkov zabezpečujúcich sociálne, školské, kultúrne a ďalšie verejné služby.

Cestu vidíme aj v podpore zamestnávania množstva opatrovateliek v oblasti sociálnych služieb, ktoré sa vrátili zo zahraničia a môžu pomôcť pri riešení potrieb občanov nad 65 rokov, zabezpečením ich podpory v čase nútenej izolácie.

ZMOS zároveň zdôrazňuje, že prínos využitia eurofondov je aj v prijatí mechanizmu v rámci ESF na úhradu výdavkov na rúška, dezinfekciu a ďalšie prostriedky pre mestá a obce - najmä v sociálnej a školskej oblasti a na dodávky vody pre rómske osady. S touto oblasťou súvisí aj príprava finančných nástrojov na úhradu výdavkov samospráv na rozsiahlejšiu dezinfekciu v lokalitách, kde je to potrebné a ukazuje sa, že aj nevyhnutné.

Podľa Združenia miest a obcí Slovenska očakávané výpadky v príjmoch samospráv možno zmierniť aj v eurofondovej oblasti, napr. dočasným zrušením spolufinancovania projektov samospráv v aktuálnom programovom období, čím by samosprávy šetrili 5 % výdavkov na každom z nich.

ZMOS preto navrhuje veľmi operatívne zjednodušiť procesy v systéme riadenia, zjednotiť uplatňovanie Zákona o verejnom obstarávaní. Zabezpečiť, aby v zmysle usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie SR ale aj Usmernenia Európskej komisie k využívaniu rámca pre verejné obstarávanie počas núdzovej situácie súvisiacej s krízou spôsobenou ochorením COVID-19 z 1. apríla 2020 jednotne postupovali všetky riadiace orgány a aby v čase krízy plne akceptovali zjednodušené a zrýchlené, ale pritom transparentné postupy verejného obstarávania. Domnievame sa, že zrýchliť možno aj kontrolné a hodnotiace procesy projektov, lebo práve byrokracia neraz asistuje pri spomalení využívania tohto finančného nástroja.

Autor: (Michal KALIŇÁK, ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS)


komentáre
SHOW ALL
podobné
27.06.2020
Skúsenosti európskych miest a obcí
Skúsenosti európskych miest a obcí v boji proti COVID-19.
viac
28.09.2020
ZMOS: Štúdia k možnostiam alternatívneho financovania municipálneho rozvoja
Združenie miest a obcí Slovenska vypracovalo analytickú štúdiu zameranú na alternatívne financovanie municipálneho rozvoja.
viac
06.10.2020
ZMOS spracoval newsletter k PPP v samospráve
Združenie miest a obcí Slovenska sa v rámci analytickej štúdie venovanej alternatívnemu financovaniu municipálneho rozvoja zameralo na rôzne formy získania financií pre mestá a obce.
viac
16.10.2020
Projekty samospráv na zmiernenie dopadov pandémie sú už vyhodnotené
Rezort informatizácie, regionálneho rozvoja a inovácií vyhodnotil výzvu za viac ako 1,1 milióna eur, prostredníctvom ktorej rezort podporil 50 projektov samospráv na zmiernenie dopadov pandémie na Slovensku.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.13 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.15 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.71 %