Štvrtok 28.05.2020
Dnes má meniny 
Viliam
°C
03.04.2020 05:07

ZMOS navrhuje mobilizovanie eurofondov


Ilustračná snímka.


Združenie miest a obcí Slovenska navrhuje urýchlene mobilizovať eurofondové zdroje na zmiernenie dopadov COVID 19. Podľa názoru združenia je to jediná možnosť ako spomaliť tempo poklesu ekonomiky, rastu nezamestnanosti a podpory verejných investícií.


ZMOS preto navrhuje dopady aktuálnej krízy na ekonomiku štátu ale aj samotných miest a obcí riešiť konkrétnymi opatreniami na podporu miestneho a regionálneho rozvoja a miestnej ekonomiky.

Podľa výkonného podpredseda ZMOS Milana Mušku: „Je viacero možností ako mobilizovať eurofondy na pomoc ekonomike aj komunálu. Súvisia s presunom financií medzi operačnými programami, ale aj s odstránením byrokracie, či vyriešením problémov s DPH.“

Ide napríklad o realokáciu finančných prostriedkov v rámci programov aj medzi nimi a zameranie nových rýchlych výziev na investičné projekty v tých opatreniach, ktoré sú už aktuálne dobre čerpané, ale potreba prevyšuje ich možnosti – materské školy, sociálne zariadenia, zatepľovanie verejných budov, opatrenia na zvyšovanie energetickej efektívnosti, vodovody, kanalizácie a čistiarne odpadových vôd, zásobovanie pitnou vodou v rómskych osadách, výstavba ciest a ďalšie.

Je potrebné nastaviť nové výzvy bez nadbytočných a často limitujúcich a diskvalifikačných kritérií. Bude vhodné presadiť DPH ako oprávnený výdavok u všetkých investičných projektov, vrátane vodovodov a kanalizácií a dopravných projektov.

ZMOS vidí cestu aj v aktivovaní a zazmluvnení projektov zo zásobníkov projektov, ktoré neboli zazmluvnené pre nedostatok finančných prostriedkov.

Vyriešenie problému absolútne nedostatočných kapacít na hodnotenie projektov v rámci výziev Miestnych akčných skupín z Integrovaného regionálneho operačného programu urýchli realizáciu malých investičných projektov v celom území Slovenska.

Ďalšie z riešení vidíme v zaradení samospráv medzi oprávnené subjekty v rámci projektu ESF na riešenie rizík nezamestnanosti a to najmä v okruhu pracovníkov zabezpečujúcich sociálne, školské, kultúrne a ďalšie verejné služby.

Cestu vidíme aj v podpore zamestnávania množstva opatrovateliek v oblasti sociálnych služieb, ktoré sa vrátili zo zahraničia a môžu pomôcť pri riešení potrieb občanov nad 65 rokov, zabezpečením ich podpory v čase nútenej izolácie.

ZMOS zároveň zdôrazňuje, že prínos využitia eurofondov je aj v prijatí mechanizmu v rámci ESF na úhradu výdavkov na rúška, dezinfekciu a ďalšie prostriedky pre mestá a obce - najmä v sociálnej a školskej oblasti a na dodávky vody pre rómske osady. S touto oblasťou súvisí aj príprava finančných nástrojov na úhradu výdavkov samospráv na rozsiahlejšiu dezinfekciu v lokalitách, kde je to potrebné a ukazuje sa, že aj nevyhnutné.

Podľa Združenia miest a obcí Slovenska očakávané výpadky v príjmoch samospráv možno zmierniť aj v eurofondovej oblasti, napr. dočasným zrušením spolufinancovania projektov samospráv v aktuálnom programovom období, čím by samosprávy šetrili 5 % výdavkov na každom z nich.

ZMOS preto navrhuje veľmi operatívne zjednodušiť procesy v systéme riadenia, zjednotiť uplatňovanie Zákona o verejnom obstarávaní. Zabezpečiť, aby v zmysle usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie SR ale aj Usmernenia Európskej komisie k využívaniu rámca pre verejné obstarávanie počas núdzovej situácie súvisiacej s krízou spôsobenou ochorením COVID-19 z 1. apríla 2020 jednotne postupovali všetky riadiace orgány a aby v čase krízy plne akceptovali zjednodušené a zrýchlené, ale pritom transparentné postupy verejného obstarávania. Domnievame sa, že zrýchliť možno aj kontrolné a hodnotiace procesy projektov, lebo práve byrokracia neraz asistuje pri spomalení využívania tohto finančného nástroja.

Autor: (Michal KALIŇÁK, ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS)


komentáre
SHOW ALL
podobné
27.06.2016
Kraj podporí 24 projektov miest a obcí
Bratislavský samosprávny kraj (BSK) finančne podporí 24 projektov miest a obcí v bratislavskom regióne a jednej bratislavskej časti v celkovej výške 100 000 eur.
viac
20.11.2017
Fiškálna decentralizácia nie je prekážkou pri budovaní sociálneho štátu
„Naplnenie princípov fiškálnej decentralizácie, ktorá bola pokračovaním procesu decentralizácie verejnej správy, nepovažujeme za prekážkou pri budovaní sociálneho štátu, naopak v mnohých oblastiach tomuto procesu pomáha,“ myslí si podpredseda ZMOS Jozef Turčány.
viac
24.03.2020
Branislav Tréger: ZMOS v zložitej situácii ponúka súčinnosť
Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Branislav Tréger listom zablahoželal novému predsedovi vlády SR Igorovi Matovičovi k vymenovaniu jeho vlády pani prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou a zároveň novej vláde ponúkol súčinnosť pri riešení neľahkej situácie, do ktorej sa Slovensko dostáva.
viac
17.04.2020
ZMOS žiada ministra hospodárstva o podporu komunálnych firiem
Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Branislav Tréger dnes požiadal ministra hospodárstva Richarda Sulíka o pomoc pre obchodné spoločnosti zriadené samosprávami.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.87 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.78 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.35 %