Pondelok 04.03.2024
Dnes má meniny 
Kazimír
°C
04.05.2020 10:50

Zmena pracovného času na Mestskom úrade Handlová


Mesto začína roznášať rozhodnutia o výške platieb miestnych daní a poplatkov za prísnych hygienických opatrení.


Z dôvodu mimoriadnej situácie súvisiacej s pandémiou COVID-19 budú zamestnanci Mestského úradu Handlová (ďalej MsÚ) pracovať v termíne od 1. mája 2020 v skrátenom pracovnom týždni, t.j. od pondelka do štvrtka, pričom sa menia aj stránkové hodiny MsÚ.


Doručovatelia od 1. mája začnú roznášať rozhodnutia o platbách za miestne dane a poplatky. Mesto odporúča bezhotovostné platby, pripravilo sa aj na platby v hotovosti, ktoré je možné realizovať v rozšírenom počte pokladní. Roznášanie rozhodnutí a platby do pokladní budú realizované za prísnych hygienických opatrení.

Stránkové hodiny MsÚ od 1. mája 2020 do odvolania:

Pondelok – štvrtok 7.00 h - 15.00 h.

Stránkové hodiny pokladní mesta od 1. mája 2020 do odvolania:

Pondelok - štvrtok 7.00 h – 14.00 h (Pokladne mesta sa uzatvárajú o hodinu skôr ako sú stránkové hodiny MsÚ z dôvodu spracovania finančnej hotovosti)

Stránkové hodiny Spoločného stavebného úradu Handlová od 1. mája 2020 do odvolania:

Pondelok a streda 7.00 h – 15.00 h

Utorok a štvrtok - šetrenia v teréne. (Z dôvodu povinnosti dodržovania lehôt na vybavenie žiadostí sa určujú dva dni na šetrenia v teréne.)

Overovanie listín

Pondelok a štvrtok od 7.00 h do 15.00 h

Evidencia obyvateľstva

Utorok a streda 7.00 h – 15.00 h

Spôsob vybavovania stránok na MsÚ

Vstup na MsÚ je možný za prísnych hygienických opatrení. Pri osobnej návšteve bude obyvateľom zmeraná telesná teplota, občania si musia dezinfikovať ruky, mať na tvári rúško, dodržovať sociálny odstup pred budovou MsÚ aj v budove MsÚ. Bezbariérový (zadný) vstup ostáva uzavretý. Informátor na mieste prvého kontaktu MsÚ má právo v rámci opatrení proti šíreniu COVID-19:

Zapísať návštevu občana do knihy návštev.

Zmerať občanovi telesnú teplotu.

Regulovať počet osôb v budove MsÚ.

Povoliť vstup na jednotlivé odd. MsÚ v jednom čase iba jednému občanovi.

Mesto žiada občanov, aby pri vybavovaní neodkladných záležitostí prednostne kontaktovali pre vybavenie agendy oddelenia počas pracovnej doby od 1. mája 2020 do odvolania v čase pondelok – štvrtok od 7.00 h do 15.00 h telefonicky alebo emailom. Zamestnanec posúdi formu a čas vybavenia úradnej záležitosti. Hotovostné platby daní a poplatkov nie je potrebné nahlasovať telefonicky, vstup na MsÚ budú regulovať dvaja zamestnanci mesta.

Organizácia sobášov a obradov

Matričný úrad v Handlovej začal prijímať termíny na vykonanie sobášov. Organizáciu sobášov a obradov za prísnych hygienických opatrení je potrebné vždy dohodnúť na matričnom úrade, na tel. č. 046 519 25 24 alebo na email: matrika@handlova.sk. Verejnosti sa zakazuje do času trvania zákazu zhromažďovania, zúčastňovať sa obradov. Vopred dohodnuté sobášne obrady sa vykonajú v sobášnej sieni MsÚ výlučne s osobami, ktorých účasť je nutná z dôvodu vykonaniu obradu v zmysle platnej legislatívy. (ženích, nevesta, svedkovia). Svadobným hosťom sa nepovoľuje vstup na MsÚ.

Naďalej platí zákaz organizácie slávnostného uvítania detí do života.

V prípade organizácie smútočných obradov matričný úrad prijme oznámenie o úmrtí, vystaví doklady v zmysle platnej legislatívy a spíše rozlúčku. Maximálny počet občanov pri vybavovaní smútočného obradu na matričnom úrade sú 2 osoby v jednom čase. Výkon smútočného obradu na mestskom cintoríne sa bude konať v prípade smútočného obradu, pochovávanie do zeme, nad hrobovým miestom. V prípade obradu kremácia, sa celý obrad vykoná v obradnej sieni na mestskom cintoríne za účasti maximálne 10 osôb.

Dane a poplatky odporúča mesto platiť bezhotovostne. Ak to nie je možné, je potrebné mať rozhodnutie so sebou a pripravenú primeranú výšku hotovosti.

Všetci sedemnásti doručovatelia/doručovateľky mesta začínajú s roznášaním rozhodnutí o výške daní za nehnuteľnosti (DzN), dane za psa (DzP) a poplatkov za komunálny odpad a drobný stavebný odpad (KO a DSO) v Handlovej od 1. mája 2020 za prísnych hygienických opatrení, boli preventívne testovaní na COVID-19 s negatívnym výsledkom. Sú vybavení ochrannými protiepidemiologickými prostriedkami, jednorazovými perami a boli preškolení v súvislosti s prijatými opatreniami proti šíreniu COVID-19.

Občania, ktorí nemôžu uskutočniť bezhotovostnú platbu za miestne dane a poplatky v meste Handlová, môžu využiť rozšírený počet pokladní. Mesto pripravilo pre platby v hotovosti spolu šesť pracovísk pokladní (pôvodne boli dve) na prízemí MsÚ, Námestie baníkov 7, pričom pracoviská pokladní sú vybavené sklenenou bariérou. Pokladne sú otvorené v čase pondelok - štvrtok od 7.00 h do 14.00 h, t.j. pokladne mesta majú pracovnú dobu končiacu o hodinu skôr, ako je pracovná doba MsÚ z dôvodu spracovania finančnej hotovosti.

Je nevyhnutné, aby sa občania, ktorí prídu zaplatiť v hotovosti na MsÚ preukázali rozhodnutím o výške platby DzN, DzP, KO a DSO a z dôvodu skrátenia času na vybavenie mesto odporúča, aby obyvatelia disponovali primeranou výškou finančnej hotovosti k výške platby. Pri osobnej návšteve bude obyvateľom zmeraná telesná teplota, musia si dezinfikovať ruky, mať na tvári rúško, dodržovať sociálny odstup pred budovou MsÚ aj v budove MsÚ.

Autor: (Jana PAULÍNYOVÁ, vedúca kancelárie primátorky mesta)


komentáre
SHOW ALL
podobné
30.03.2020
Od 1. apríla docháza k ďalším úpravám v úradných hodinách pracovísk MV SR
Úradné hodiny klientskych centier, oddelení dokladov a dopravných inšpektorátov sú od 16. marca skrátené na čas od 8. h do 11. hodiny každý pracovný deň. Od 1. apríla dôjde k zmene úradných hodín v stredu.
viac
21.04.2020
Mesto Liptovský Mikuláš vyzýva na elektronickú úhradu daní
Liptovskomikulášska radnica vyzýva obyvateľov, aby úhrady daní a poplatkov vybavili elektronickou formou. Pred pokladnicou v klientskom centre mestského úradu sa v pondelok vytvorili zástupy ľudí, ktoré podľa vedenia mesta v čase pandémie nového koronavírusu nie sú vhodné.
viac
28.04.2020
Mesto Snina otvorilo trhovisko i pokladnicu mestského úradu
Mesto Snina v rámci prvej vlny uvoľňovania opatrení zamedzujúcich šíreniu nového koronavírusu otvorilo v pondelok mestské trhovisko i pokladnicu mestského úradu (MsÚ). Informovala o tom Michaela Šalachová z oddelenia strategického rozvoja MsÚ.
viac
27.05.2020
Klientske centrum a pokladnica mestského úradu budú otvorené dlhšie
Klientske centrum a pokladnica Mestského úradu (MsÚ) v Trnave budú otvorené každý pracovný deň od 8.00 do 16.00 h. Informovala o tom hovorkyňa mesta Veronika Majtánová.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.00 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.08 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.93 %