Piatok 21.02.2020
Dnes má meniny 
Eleonóra
°C
18.11.2016 09:20

Zákon neumožňuje obecnému zastupiteľstvu určiť starostovi jeho zástupcu


Ilustračná snímka: (int.).


Užitočné rady a informácie - právna poradňa v Obecných novinách. Odpovedá JUDr. Daniela Franzenová z Kancelárie ZMOS.


Otázka:

Zástupca starostu našej neveľkej obce sa vzdal mandátu poslanca. Na uprázdnené miesto poslanca nastúpil náhradník. Očakávali sme, že následne starosta určí spomedzi nás - poslancov svojho nového zástupcu. On však tvrdí, že zástupcu momentálne nepotrebuje, lebo všetko zvláda sám a že ak bude chcieť a potrebovať, tak si zástupcu kedykoľvek určí. My sa však domnievame, že by bolo pre fungovanie orgánov obce potrebné, aby zástupca starostu určený bol. Keď zástupcu starostu nechce určiť samotný starosta obce, môže tak spraviť namiesto neho obecné zastupiteľstvo?

Odpoveď:

- Zmyslom právneho inštitútu zastupovania starostu obce (budem používať pojem zástupca starostu, ktorý používa zákon o obecnom zriadení) je zabezpečiť bezporuchovú správu obce predovšetkým počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti starostu vykonávať svoju funkciu. Funkcia zástupcu starostu je obligatórnou funkciou. Znamená to, že musí byť obsadená v každej obci a zákon neponecháva na ľubovôli starostu, či takúto funkciu vytvorí alebo nevytvorí. Svedčí o tom aj dikcia § 13b ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), ktorým sa starostovi ukladá povinnosť poveriť niekoho z poslancov svojím zastupovaním. Keby zákonodarca chcel dať starostovi možnosť rozhodnúť sa, či chce alebo nechce mať svojho zástupcu, určite by použil v predmetnom ustanovení slovné spojenie „môže poveriť“ namiesto slova „poverí“.

Musím podotknúť, že v štruktúre obecných orgánov zástupca starostu netvorí samostatný orgán, ako sa niektorí poslanci, ale aj starostovia, domnievajú. Zástupca starostu zostáva stále poslancom, avšak s osobitným statusom, pretože okrem výkonu poslaneckého mandátu má aj ďalšie oprávnenia a povinnosti.

Do 1. apríla 2010 volilo zástupcu starostu obecné zastupiteľstvo na návrh starostu, čo v praxi vyvolávalo množstvo problémov. Obecné zastupiteľstvá totiž dosť často neakceptovali návrhy starostov a odmietali zvoliť nimi navrhovaných kandidátov. Nadobudnutím účinnosti zákona č. 102/2010 Z. z. si vyberá a určuje svojho zástupcu výhradne sám starosta, ktorého následne písomne poverí svojím zastupovaním.

Zástupca starostu sa poverením stáva zo zákona súčasne členom obecnej rady (ak je zriadená) a v čase, keď zastupuje starostu, zvoláva a vedie jej zasadnutia.

Zákon rozoznáva dve situácie, v ktorých zástupca starostu vykonáva svoju funkciu.

Čítajte v Obecných novinách č. 45-46/2016 na str.19.

 

Autor: JUDr. Daniela FRANZENOVÁ, Kancelária ZMOS


komentáre
SHOW ALL
podobné
31.05.2016
Ohováranie starostu. Užitočné rady a informácie - právna poradňa
Právna poradňa v Obecných novinách. Odpovedá JUDr. Daniela Franzenová z Kancelárie ZMOS.
viac
16.08.2016
Inštitút nútenej správy a ozdravný režim
Užitočné rady a informácie - právna poradňa v Obecných novinách. Odpovedá JUDr. Daniela Franzenová z Kancelárie ZMOS.
viac
17.10.2017
Starosta – poslanci – obecné zastupiteľstvo
Právna poradňa v Obecných novinách. Odpovedá JUDr. Daniela Franzenová z Kancelárie ZMOS.
viac
25.01.2019
Vypratanie ako posledná bodka za problematickým nájomným vzťahom (2. časť)
Napriek všetkým možnostiam prenajímateľa ako uspokojiť svoj nárok na dlžné nájomné, často krát môže dôjsť k len ťažko riešiteľným problémom. (Právna poradňa v Obecných novinách)
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
78.36 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.78 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
18.86 %