Utorok 26.09.2023
Dnes má meniny 
Edita
°C
23.09.2022 04:15

Z Belgicka sa postupne stáva recyklačné centrum Európy


Ilustračná snímka: (Shutterstock).


Stratégia triedenia robí z Belgicka šampióna v rámci Európy. Zároveň aj dobrý príklad či inšpiráciu pre ostatné krajiny, Slovensko nevynímajúc.


Zavedený systém spoločného zberu PMD (plast, kov a VKM - viacvrstvové kombinované materiály) takmer všetkých druhov plastov prináša na trh asi 100 000 ton dodatočného materiálu a nové investície do miestnych spracovateľských kapacít.

Nová stratégia organizácie Fost Plus, zodpovednej za triedenie a recykláciu odpadov z obalov v Belgicku, dala obehovému hospodárstvu výrazný impulz. “Systém spoločného zberu PMD (plast, kov, VKM) takmer všetkých druhov plastov prináša na trh asi 100 000 ton dodatočného obalového materiálu a priťahuje investície do miestnych spracovateľských kapacít. S piatimi novými triediacimi centrami a piatimi novými recyklačnými závodmi sa Belgicko postupne prepracováva na pozíciu európskeho recyklačného centra,” uvádza medzinárodná nezisková aliancia EXPRA (Extended Producer Responsibility Alliance), ktorá zastrešuje významné systémy zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov.

“Nová modrá taška”

Moderný systém triedenia plastového odpadu New Blue Bag (nová modrá taška) zavádzali v Belgicku postupne od roku 2019. “Belgičanom umožňuje prístup k rozsiahlemu zberu PMD s jednotným scenárom zberu v celej krajine. To zaisťuje, že zloženie a kvalita materiálov sú všade rovnaké, čo umožňuje efektívnejšie procesy v triediacich centrách a uľahčuje komunikáciu o pravidlách triedenia,” vysvetľuje EXPRA.

Štyri nové recyklačné centrá

Spoločnosť Fost Plus vydala v roku 2019 prvé žiadosti o cenové ponuky pre päť nových triediacich stredísk, ktoré budú počas nasledujúcich deviatich rokov triediť obaly z New Blue Bag. High-tech triediace centrá dokážu úhľadne oddeliť všetky tieto plastové obaly podľa typu. Dnes sú už štyri z piatich centier plne funkčné. “Výstavba posledného triediaceho centra Sitel v Liège, ktoré bude funkčné do konca roka 2022, sa začala v novembri minulého roka. Približne 90 % obalov, vyzbieraných prostredníctvom New Blue Bag, sa už spracováva v nových triediacich centrách,” uvádza aliancia. “Triediace centrá tak vrátane bubnových sít, veterných meničov a infračervených kamier, vytriedia obaly PMD do 14 homogénnych frakcií pripravených na ďalšiu recykláciu,” spresnila EXPRA.

Recykluje sa nielen na belgickom území

Vyzbierané obaly sa recyklujú primárne v Belgicku, prípadne v susedných krajinách (Nemecko, Francúzsko, Holandsko). Pri plastových obaloch bol však podľa aliancie podiel recyklácie na belgickom území pomerne obmedzený. Zatiaľ čo v roku 2020 sa tam recyklovalo len 9 % plastových obalov, v nasledujúcich rokoch by sa to s plánovanými projektmi malo zvýšiť na viac ako 75 %.

Slovensko je v recyklácii plastov nad priemerom EÚ

Slovensko patrí v rámci krajín Únie ku krajinám, ktorým sa v recyklácii plastových obalov darí veľmi dobre. Podľa údajov Eurostatu z roku 2019 sme recyklovali 53 % plastových obalov. V súvislosti s hlavnými cieľmi odpadového hospodárstva sa Slovensko zameriava na opätovné použitie, podporu triedenia odpadu pri zdroji a recykláciu, lepšie využívanie bioplastov a tiež zavedenie povinnosti triediť textilný odpad (od roku 2025). Okrem toho sa zameriava na lepšiu recykláciu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov (BRKO), ktoré tvoria až 46 % zmesového komunálneho odpadu končiaceho na skládkach. “Okrem predchádzania samotného vzniku odpadu je dôležité správne naložiť s tým, ktorý sme vytvorili. Neodmysliteľnou súčasťou systému je dôkladné vytriedenie jednotlivých zložiek, aby sa v čo najväčšej miere vrátili naspäť do obehu a mohli byť zrecyklované alebo prípadne energeticky zhodnotené,” uviedla Katarína Kretter, riaditeľka oddelenia komunikácie OZV ENVI - PAK, jednej zo zakladajúcich členov EXPRA.

 

Autor: (js)


komentáre
SHOW ALL
podobné
09.03.2017
O zálohovaní plastových fliaš a plechoviek envirorezort neuvažuje
Veľká Británia, podobne ako pred ňou aj jednotlivé štáty EÚ, vášnivo diskutuje o zálohovaní plastových fliaš a plechoviek. Ako túto diskusiu vníma Ministerstvo životného prostredia SR?
viac
29.03.2021
Správa o výsledku kontroly NKÚ - plastový odpad
Kontrolóri najvyššieho kontrolného úradu vykonali v oblasti odpadového hospodárstva ďalšiu z dôležitých kontrol, ktorou nadviazali na kontroly dodržiavania zákonných povinností vyplývajúcich z legislatívy v odpadovom hospodárstve v predchádzajúcich obdobiach.
viac
23.05.2022
OZV sa pripravujú na triedenie textilného odpadu
Od roku 2024 plánuje envirorezort zaviesť rozšírenú zodpovednosť výrobcov (RZV) aj na triedenie a zber textilného odpadu. Zatiaľ „doslúžený“ textil spracúvajú dve slovenské firmy.
viac
15.06.2022
Najväčšiu odpadovú položku v slovenských domácnostiach tvorí plast
Najväčšiu odpadovú položku v slovenských domácnostiach tvorí plast, napriek tomu ho mnoho ľudí nevie triediť. Vyplýva to z prieskumu Organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV) Envi-Pak. OZV Envi-Pak v tejto súvislosti vyzvala na zodpovednejšie triedenie.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.10 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.93 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.97 %