Streda 17.07.2024
Dnes má meniny 
Bohuslav
°C
13.04.2019 10:20

Vzdelávanie pre budúcnosť - konferencia na pôde PF UMB


Ilustračná snímka


Pri príležitosti 70-tich rokov vysokoškolského učiteľského vzdelávania v Banskej Bystrici a 65. výročia vzniku Pedagogickej fakulty sa na pôde Pedagogickej fakulty UMB konala 10. 4. 2019 vedecká konferencia bohatá na prednášky, diskusie a tvorivé prezentácie.


Zámerom konferencie bolo vytvoriť priestor na výmenu skúseností, vzájomnú inšpiráciu a diskusiu o perspektívach učiteľského vzdelávania na Slovensku v kontexte výziev 21. storočia a prezentovať príklady dobrej praxe rozvíjajúce rôznorodé kompetencie súčasných i budúcich učiteľov a učiteliek a ostatných pomáhajúcich profesií vo vysokoškolskom prostredí i mimo neho.

V doobednom programe vystúpila s hlavnou prednáškou pani Dr. h. c. prof. PhDr. Beata Kosová, PhD., ktorá položila niekoľko otázok o budúcnosti vzdelávania pod vplyvom prudko sa meniaceho sveta a zdôraznila potrebu nových pohľadov na výstavbu učiteľského vzdelávania. Panelová diskusia s odborníkmi a odborníčkami z neakademického prostredia nielen poskytla priestor na diskusiu medzi akademickým a neakademickým prostredím, ale panelisti a panelistky sa v diskusii podelili o svoje skúsenosti v práci s učiteľmi a učiteľkami a o ich pohľad na to, na čo a ako by mali byť budúci učitelia a učiteľky pripravované. Poobedný program bol odrazom pestrosti tém, ktoré na PF UMB jednotlivé pracoviská riešia, a účastníci a účastníčky sa v nich mohli dozvedieť o inovatívnych prístupoch vo vysokoškolskej príprave študentov a študentiek, histórii katedry pedagogiky, výtvarnej edukácií, podpore učiteľstva i diakonii. Zaujímavou bola aj sekcia určená doktorandom a doktorandkám, na ktorej zábavnou a netradičnou formou prezentovali svoje výskumy.

Stručný súhrn z panelovej diskusie slovami pána dekana PF UMB prof. PaedDr. Štefana Porubského, PhD. je pre nás výzvou i kompasom, akým smerom sa vydať v ďalšej práci:

„Základom úspechu vzdelávania učiteľov nie sú digitálne technológie, ale ľudský faktor, ľudský prístup k tomu ako vedieme našich študentov, lebo to ako ich vedieme tu na vysokej škole sa reprodukuje do pedagogických vzorcov správania, keď prídu potom učiť na materské, základné a stredné školy. Toto je veľmi dôležitý fakt. Čaká nás niekoľko výziev a určite sa tu opäť stretneme a budeme sa baviť o tom, ako urobiť tie kroky, ktoré by mali viesť k zmene alebo skvalitneniu vzdelávania učiteľov, lebo systémové zmeny sú mimoriadne dôležité a sú základom toho všetkého, ale druhá stránka veci je tá, že každý by sme sa o zmeny mali usilovať na tej úrovni, na ktorej o nich môžeme rozhodnúť".

Konferencia bola súčasťou projektov: Award Goes to Universities, „Diakonia“ tvorba vysokoškolskej učebnice a webovej platformy pre I. a II. Stupeň vysokoškolského štúdia, Tvorba modelu doktorandskej školy s akcentom na inovatívne metódy podpory vedecko-výskumných kompetencií, Vplyv inovatívnej stratégie vzdelávania service learning na rozvoj kľúčových kompetencií a občianskej angažovanosti študentov a študentiek vysokej školy, Výskum a rozvoj čitateľstva žiakov mladšieho školského veku a Výskum identifikátorov výtvarného nadania a talentu detí a mládeže.

Autor: doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD. prodekanka pre medzinárodnú spoluprácu, vzťahy s verejnosťou a tretie poslanie PF UMB


komentáre
SHOW ALL
podobné
18.10.2018
Univerzitný deň kariéry 2018 (UDK)
Deviaty ročník veľtrhu pracovných príležitostí a kariérového poradenstva Univerzitný deň kariéry, ktorý je určený všetkým študentom a absolventom UMB v Banskej Bystrici.
viac
28.05.2019
Zrekonštruovaný internát ŠD na Tajovského ulici v Banskej Bystrici je otvorený
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici patrí medzi vzorové univerzity v oblasti čerpania účelovej dotácie a plne využila finančné prostriedky vlády na rekonštrukciu internátov.
viac
29.05.2019
Katedra už 55 rokov formuje budúcnosť cestovného ruchu
Katedra cestovného ruchu na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici už 55 rokov vzdeláva mladých ľudí, ktorí sa podieľajú na rozvoji cestovného ruchu na Slovensku aj v zahraničí. Je najstaršou a najprestížnejšou univerzitnou školou so zameraním na cestovný ruch na Slovensku.
viac
04.03.2023
Dvadsať zamestnávateľov, neobmedzené množstvo príležitostí
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a Kariérne centrum UMB organizuje pod záštitou rektora doc. Ing. Vladimíra Hiadlovského, PhD. veľtrh pracovných príležitostí a kariérového poradenstva - 10. ročník Univerzitného dňa kariéry (UDK UMB).
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.24 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.13 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.63 %