Utorok 25.06.2024
Dnes má meniny 
Olívia, Tadeáš
°C
09.08.2021 02:00

Vo Fiľakove rozbiehajú projekt Spoločné kroky ku digitalizácii


Snímka zdroj: (MSÚ).


Podniky z Novohradu a župy Nógrád rozbiehajú spoločnými krokmi svoje aktivity smerujúce ku digitalizácii v rámci Akčného plánu zamestnanosti programu Interreg SKHU (TAPE – BETWEEN R2 and M3).


Na základe Partnerskej dohody cezhraničnej spolupráce uzatvorenej medzi FILLECK, s.r.o., TOOTH TOOLS s.r.o. / SR a FORT-BAU Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság / HU vznikol projekt Spoločné kroky ku digitalizácii SKHU/1802/3.1/054 „DIGI” zameraný na zvýšenie digitalizácie prostredníctvom spoločného úsilia partnerov v prihraničnej oblasti – ako súčasť akčného plánu zamestnanosti „Po osi R2 a M3”.

Akčný plán zamestnanosti (TAPE) s názvom „Po osi R2 and M3” bol predložený a schválený v prvom kole výzvy Programu Interreg SKHU/1703. Tento plán je severo-južnou iniciatívou hospodárskeho rozvoja územia, cieľom ktorej je zosúladená realizácia hospodárskych programov a opatrení podporujúce zamestnanosť po osi Hatvan - Lučenec v záujme rozvoja regiónu. Koordináciu realizácie Akčného plánu zamestnanosti (TAPE) na slovenskej strane zastrešuje Mesto Fiľakovo.

Partnerstvo projektu DIGI vzniklo v rámci vyššie spomenutého akčného plánu zamestnanosti medzi vedúcim partnerom FORT-BAU Zrt, výrobným závodom v Salgótarjáne, a partnermi zo SR - TOOTH TOOLS s.r.o. a FILLECK s.r.o., ktorí pôsobia vo Fiľakove. Príjemcovia sa zaväzujú spolupracovať nielen medzi sebou, ale aj s Prijímateľmi ostatných projektov v rámci TAPE - BETWEEN R2 AND M3 s cieľom zlepšiť situáciu v oblasti zamestnanosti v regióne. FORT-BAU Zrt. v rámci projektu zakúpi automatizovanú linku na výrobu dverí a okien za účelom zvýšenia efektívnosti výroby. Počas realizácie projektu vytvorí 6 pracovných miest.

Partner projektu zo SR spoločnosť TOOTH TOOLS s.r.o. sa zamerieva hlavne na výrobu súčiastok, CNC frézovania, sústruženie, drôtový EDM, brúsenie, tvarovanie plechov, kalibrovanie, rezanie, výroba nástrojov, podávačov a montážnych zariadení. Za účelom splnenia kvantitatívnych a kvalitatívnych požiadaviek spoločnosť TOOTH TOOLS s.r.o zakúpi obrábacie centrum - 1 frézovanie a 1 CNC sústruh - na výrobu komponentov pre spoločnosti vyrábajúce zariadenia pre automobilový priemysel.

Frézovacie centrum pre počítačom riadené frézovacie a vŕtacie práce, tiež pre obrábanie kovov, frézovanie a vŕtanie bude schopné vyrábať trojrozmerne ťahaný diel CAM systému CAD pomocou CAD CAM. Stroj vykonáva pracovné procesy nezávisle a ním dosiahnutá presnosť výroby skracuje výrobný proces a zvyšuje produkciu. Je vhodný aj na CNC riadenie pre sériovú výrobu. Systém CAD CAM sa používa na obrábanie rotujúcich telies (obrábanie kovov). Pomocou stroja tiež vykonáva rezné operácie v iných osiach v smeroch X, Y a Z. Pomocou oboch strojov sa dosiahne kvaltnejší výrobný proces, presnosť a eliminácia chybovosti. Nákupom obrábacieho centra CNC spoločnosť bude schopná navrhnúť a vyrobiť presné výrobné nástroje na mieru v extrémne krátkom čase, čo umožní eliminovať nedostatky výrobného procesu, a dosiahnuť rast a kvalitu výroby.

Druhý slovenský partner projektu FILLECK, s.r.o. poskytuje telekomunikačné služby už takmer dve desaťročia v okrese Lučenec. Tento trh je dynamický, technológia napreduje veľmi rýchlo, pre prežitie v konkurenčnom prostredí je nevyhnutná pravidelná obnova technologického vybavenia. Spoločnosť plánuje rozšíriť svoje optické pokrytie v navrhovaných lokalitách 7 samospráv (Trebeľovce, Muľka, Rapovce, Kalonda, Mučín, Lipovany, a Pleš ), ktoré zatiaľ nepokrývajú veľkí operátori, preto je ťažké sa v týchto lokalitách dostať k mobilnej sieti. V týchto obciach FILLECK, s.r.o. poskytuje svoje služby len v obmedzenom rozsahu, internetové pripojenie sa zabezpečuje bezdrôtovou technológiou WiFi, nie sú dostupné služby ako IPTV ani VoIP. Budovanie optickej siete podporí aj zakúpením techniky: diskové pole (NAS Server) s príslušenstvom, 40 Gbit portami a s možnosťou rozšírenia kapacity aj v ďalšom období minimálne 5 rokov. Táto technológia zabezpečuje rozšírenie kapacity, aj kvality služby archívu pre IPTV.

Realizáciou projektu podniky získajú technológie potrebné na udržanie svojho rastu a konkurencieschopnosti, čím skvalitnia nielen svoje výrobky a služby na trhu, ale vytvoria a udržia aj pracovné miesta v prihraničnom regióne Novohrad/Nógrád.

Projekt je spolufinancovaný z Programu spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika-Maďarsko z prostriedkov EÚ z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 245 395,00 eur z toho FILLECK s.r.o. 117 725,00 eur a TOOTH-TOOLS s.r.o. 127 670,00 eur.

 

Autor: (Klaudia MIKUŠ KOVÁCSOVÁ, hovorkyňa mesta)


komentáre
SHOW ALL
podobné
02.11.2020
Objavte NATURPARK Podunajsko
Deväť projektových partnerov z oboch strán Dunaja sa podieľalo na vzniku prvého naturparku na Slovensku - NATURPARKu Podunajsko.
viac
29.01.2021
Detská železnica v Košiciach prejde obnovou
Na historickej úzkorozchodnej železničke v Košiciach by mali pribudnúť nové vozne. V rámci cezhraničného projektu plánujú tiež rozsiahlejšiu opravu trate či kotla najstaršej prevádzkyschopnej úzkorozchodnej parnej lokomotívy U36 003.
viac
12.08.2021
Obce Kližská Nemá a Gönyű z Maďarska pozývajú na spoločný festival
Obec Klížska Nemá v spolupráci s obcou Gönyű z Maďarska realizuje projekt s názvom „Spoločný život Gönyű a Kolozsnéma“.
viac
12.01.2022
Fiľakovo zastreší realizáciu viacerých projektov cezhraničnej spolupráce
Mesto Fiľakovo na juhu Lučeneckého okresu zastreší na slovenskej strane realizáciu balíka projektov pod spoločným názvom Akčný plán zamestnanosti po osi R2 a M3, na ktorom participuje s maďarskou Agentúrou rozvoja Novohradu.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.21 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.14 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.64 %