Piatok 19.04.2024
Dnes má meniny 
Jela
°C
30.10.2017 07:10

Súťaž o najkrajšiu vianočnú pohľadnicu


Snímka z archívu. Autorkou tejto pohľadnice je Kristína Kováčová, Základná škola Štefana Moysesa, Tesárske Mlyňany.


Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne vyhlásilo 14. ročník medzinárodnej detskej výtvarnej súťaže Vianočná pohľadnica. Uzávierka zasielania prác je 10. 11. 2017.


Ocenení autori budú pozvaní na vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien, ktoré sa uskutoční v decembri 2017 v Dolnom Kubíne. Následná posúťažná výstava bude inštalovaná na Slovensku, v Poľsku a v Srbsku, prípadne aj v iných štátoch.

Poslaním súťaže je konfrontovať detskú výtvarnú tvorbu, subjektívnu výtvarnú výpoveď a detskú interpretáciu, podnecovať zaujímavé riešenia a experimenty s materiálom, priblížiť detskú výtvarnú tvorbu verejnosti, objavovať výtvarné talenty, podporovať rozvoj a uchovávanie vianočného zvykoslovia a estetických hodnôt u všetkých generácií.

Na súťaži sa môžu zúčastniť detskí autori vo veku od 5 rokov.

Do súťaže môžu byť prihlásené práce (maľba, kresba, grafika, počítačová grafika a kombinovaná technika) s maximálnym rozmerom formátu A5, za školu je možné poslať maximálne 10 prác (doporučujeme predvýber). Každý autor môže pritom zaslať iba jednu prácu. Súťaž je neanonymná, každý autor na opačnú stranu práce uvedie nasledovné údaje: názov práce; technika; meno a priezvisko autora; vek autora; názov a adresa školy; svoj e-mail; meno, priezvisko a e-mail pedagóga. Súťažné práce sa autorom nevracajú.

Zaslaním práce dáva autor práce súhlas s bezplatným využitím a prezentovaním práce vo forme putovnej výstavy, ako aj na zverejnenie formou propagačných materiálov a v printových a elektronických médiách a na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona po dobu 2 rokov.

Súťaž prebieha v kategóriách:

A. Materské školy – do 6 rokov

B1. Základné školy – do 10 rokov

B2. Základné školy – do 15 rokov

C1. Školy umeleckého zamerania – do 10 rokov

C2. Školy umeleckého zamerania – do 15 rokov

D. Špeciálne školy

Súťaž je jednokolová. Odborná porota udelí v každej vekovej kategórii 1., 2., a 3. miesto a čestné uznania; môže určiť i kolektívne ocenenia, prípadne ceny prerozdeliť. Oceneným navrhne aj finančné ceny v celkovej sume 300 €. Kolekcia 24 vybratých prác bude graficky spracovaná do katalógu a oficiálnych vianočných pohľadníc. Porota si vyhradzuje právo neudeliť niektorú z cien, prípadne ceny prerozdeliť. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo pri propagácii podujatia publikovať jednotlivé výtvarné práce bez nároku autora na honorár. Všetkým oceneným autorom, ktorí sa nebudú môcť zúčastniť na vyhodnotení, bude zaslaný diplom a katalóg.

Výtvarné práce je potrebné zaslať alebo doručiť najneskôr do 10. 11. 2017 na adresu: Oravské kultúrne stredisko, Bysterecká 1263/55, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika.

Výsledky súťaže budú zverejnené v tlači a na stránke www.osvetadk.sk.

Obecné noviny č. 41-42/2017

Autor: (oks)


komentáre
SHOW ALL
podobné
28.11.2016
Vianoce na Orave v podobe ľudového jarmoku, výstavy i zvykoslovného programu
Podoby vianočných sviatkov ožijú na Orave tento rok v decembri v troch podobách.
viac
10.03.2017
„Moja dedina, ako ju vidím ja...“ 2017
Spolok pre obnovu dediny vyhlasuje výtvarnú súťaž pre deti, ktoré žijú v krásnych dedinkách na Slovensku s ústrednou témou: „Moja dedina, ako ju vidím ja...“ 2017.
viac
24.03.2017
O zlatú guľôčku 2017
Regionálna nesúťažná prehliadka detských sólistov spevákov.
viac
12.12.2017
Vianočné obdobie na Orave spríjemní rozmanitý program
Tak ako každý rok, aj tento podčiarkne vianočnú atmosféru na Orave séria podujatí Oravského kultúrneho strediska, organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.06 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
3.10 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.84 %