Piatok 21.01.2022
Dnes má meniny 
Vincent
°C
06.11.2021 11:00

Stanovisko ÚMS k návrhu poslancov na vydanie zákona o financovaní škôl


Únia miest Slovenska - logo


Únia miest Slovenska (ÚMS) zásadne odmieta návrh poslancov NR SR na vydanie zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení.


Zhodli sa na tom zástupcovia členských miest Únie na dnešnom online rokovaní Republikovej rady. Primátorky a primátori nebudú akceptovať, že štát prikazuje, aby jeho nesystémové rozhodnutia financovali mestá z ich podielových daní a znášali riziko ďalšieho vývoja. ÚMS upozorňuje, že tento návrh sa v praxi dotkne predovšetkým slovenských miest.

Richard Rybníček, prezident ÚMS: „Vyzývame poslancov NR SR, aby namiesto zasahovania do kompetencii miest formou nariadení a príkazov, radšej prišli s rozumným systémovým riešením. Nebudeme akceptovať nálepky nejakého prechodného obdobia, nakoľko z praxe dobre poznáme, že takéto prechodné obdobie sa stane ťažko sa meniacou realitou. Pre naše mestá sú všetky deti rovnaké. Preto navrhujeme konkrétne riešenie tejto situácie a odmietame súčasný návrh, ktorý nie je správnym riešením.“

Zástupcovia miest žiadajú, aby štát prišiel so systémovým riešením tak, aby mestám odovzdal kompetenciu rozhodovať o sietí školských zariadení na svojom území, ktoré si potom budú mestá schopné aj finančne manažovať. ÚMS upozorňuje, že tento návrh zákona zrovnoprávňuje nároky zriaďovateľov súkromných a cirkevných škôl a školských zariadení na príspevok v rovnakej výške, akú majú rovnaké zariadenia zriadené samosprávou, žiadnym spôsobom však nelimituje výšku poplatkov, ktoré môžu súkromné a cirkevné zariadenia vyberať. Zvýši sa tak neférovo individuálny profit zriaďovateľov na úkor rozpočtu samosprávy.

Je potrebné si uvedomiť, že aktuálna novela znevýhodní mestá, na ktorých území takéto zariadenia sídlia tým, že nerieši množstvo sprievodných problémov. Možno predpokladať, že táto zmena bude motivovať ďalších zriaďovateľov k otvoreniu takýchto zariadení, čo sekundárne môže regionálne spôsobiť to, že zariadenia zriadené samosprávou sa stanú neefektívne. Avšak v prípade, že súkromný zriaďovateľ zmení svoje plány a zariadenie z akýchkoľvek dôvodov zruší, bude to opäť samospráva, ktorá bude povinná vytvoriť napríklad dostatok miest v materských školách pre predškolákov. Súčasne predkladateľ nebral do úvahy, že samosprávy z prostriedkov EŠIF investovali intenzívne do vlastných zariadení a odchod detí do existujúcich, alebo novovzniknutých, ohrozí plnenie kritérií ku ktorých sa samosprávy pri čerpaní prostriedkov zaviazali. Mestá poznajú najlepšie konkrétne podmienky, a vedia posúdiť potrebnosť kapacít pre takéto zariadenia. Preto by mali mať aj väčšie slovo pri zaraďovaní takýchto zariadené do siete.

ÚMS pripomína, že už počas realizácie presunu právomoci (2002 – 2005) zasiahla NR SR neprimeraným spôsobom do samosprávnych pôsobností obcí v oblasti predškolskej výchovy tým, že obmedzila právomoc obcí rozhodovať o sieti týchto zariadení a vytvorila osobitné siete pre cirkevné a súkromné zariadenia. To je hlavným dôvodom súčasného napätia a pocitov nespravodlivosti. Návrh skupiny poslancov znamená porušenie princípov spravodlivej deľby moci a nedodržania princípu, aby ten, kto platí za poskytovanú verejnú službu, bol ten istý, kto o jej poskytovaní rozhoduje. Navrhované riešenie skupinou poslancov na úkor miestnej samosprávy vytvára predpoklady pre vznik ďalších komplikácií a zbytočného napätia.

Únia miest Slovenska zastupuje aktuálne 61 členských miest, ktoré obhajujú záujmy vyše dvoch miliónov obyvateľov Slovenska. Aj preto veríme, že hlas našich miest bude mať, pri riešení aj tejto problematiky, svoju váhu a svoj prínos.

Autor: (ts-ÚMS-Mgr. Daniela Piršelová, hovorca)


komentáre
SHOW ALL
podobné
13.07.2020
Rezort školstva spúšťa zber údajov o priebehu dištančnej výučby a potrebách škôl
Ukončený školský rok 2019/2020 bol pre deti, rodičov a učiteľov jedným z najnáročnejších. Vzdelávanie na diaľku prinieslo množstvo výziev a cenných skúseností.
viac
27.08.2020
Košický kraj využíva leto na opravy stredných škôl
Letné prázdniny využil Košický samosprávny kraj (KSK) na opravy stredných škôl a školských zariadení.
viac
10.12.2020
Grantový program prerozdelí vyše 100 000 eur na digitálne projekty
Prostredníctvom grantového programu e-Školy bude prerozdelených vyše 100 000 eur na projekty zamerané na podporu digitálnej gramotnosti, bezpečnosti a zodpovedného správania sa v online priestore. Informovala o tom senior špecialistka korporátnej komunikácie Orange Slovensko Zuzana Lampartová.
viac
05.05.2021
Online semináre zamerané na prácu v školskej knižnici
Slovenská pedagogická knižnica, ako metodické centrum pre školské knižnice, v máji organizuje dva celoslovenské online semináre s cieľom poskytnúť cenné a aktuálne informácie, praktické skúsenosti a osvedčené postupy pri výkone odborných knižničných činností v školskej knižnici.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.65 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.77 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.58 %