Sobota 29.01.2022
Dnes má meniny 
Gašpar
°C
29.03.2021 10:35

SIŽP prijala program prevencie pred znečistením tokov z obecných ČOV


Snímka zdroj: (SIŽP).


Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) prijala program preventívnych opatrení, ktorými sa má zabrániť častým a opakovaným znečisteniam vodných tokov z obecných čistiarní odpadových vôd (ČOV). Informuje o tom na svojej webovej stránke.


Inšpekcia chce zvýšiť počet operatívno-preventívnych kontrol zameraných na dodržiavanie povinností v zmysle vodného zákona. Patria k nim aj povinnosti prevádzkovateľov obecných ČOV prevádzkovať vodnú stavbu v súlade so schváleným manipulačným poriadkom. Jeho nedodržiavaním podľa SIŽP často prichádza k mimoriadnemu zhoršeniu kvality vôd a následne k ekologickým haváriám na vodných tokoch.

Generálny riaditeľ SIŽP Ján Jenčo zdôrazňuje, že je lepšie predchádzať ekologickým haváriám, ako potom riešiť ich nepriaznivé následky. Havárie obecných čistiarní odpadových vôd sú podľa neho veľmi časté. Zväčša ich spôsobuje preťaženie, neodborné zaobchádzanie alebo zastarané zariadenie.

„Plánujeme prevádzkovateľov obecných ČOV motivovať a informovať, aby finančné prostriedky investovali radšej do renovácie prevádzky, než aby sa dostali do bludného kruhu sankcionovania za opakované ekologické havárie, ktorým nebudú môcť zamedziť, pretože im neostanú finančné prostriedky na renováciu zariadenia,” uviedol Jenčo.

Vo viacerých mestách a obciach, najmä v okolí Bratislavy, sa deje masívna výstavba nových domov. Tie sa napájajú na už existujúcu kanalizáciu. Splaškové odpadové vody sú tak odkanalizované do obecných ČOV. „Ak sú dimenzované na menší počet ekvivalentných obyvateľov, prepúšťajú časť znečistených odpadových vôd do priľahlých vodných tokov. Stáva sa tak najmä v nepriaznivom počasí počas intenzívnych prívalových dažďov,” približuje inšpekcia.

Pokračuje, že dažďová voda sa tak spolu so splaškovými odpadovými vodami dostáva kanalizáciou do hydraulicky preťaženej ČOV. Jej obsah sa potom vyleje bez potrebného prečistenia do vodného toku. A to podľa SIŽP spôsobí mimoriadne zhoršenie kvality vôd. „Prichádza k silnému znečisteniu životného prostredia a ohrozeniu života rýb a iných vodných živočíchov,” podotýkajú inšpektori.

V takýchto prípadoch SIŽP sankcionuje znečisťovateľov podľa rozsahu škôd. Pokuta môže byť udelená do výšky 165 000 eur, inšpektori zároveň nariadia nápravné opatrenia.

SIŽP tvrdí, že v prípade obecných ČOV neprichádza k znečisťovaniu zámerne. Aj preto sa inšpekcia rozhodla pôsobiť preventívne a kontrolovať dodržiavanie manipulačného poriadku ČOV zo strany prevádzkovateľov a tiež efektivitu nastavenia procesu čistenia odpadových vôd.

Autor: (tasr)


komentáre
SHOW ALL
podobné
26.10.2020
V Slatine sa nachádzala látka, ktorá je nebezpečná pre životné prostredie
V rieke Slatina sa nachádzala znečisťujúca látka N,N-Dimetyltetradecylamín (NN-DMTDA), ktorá je nebezpečná pre životné prostredie. Vyplýva to z kontroly Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP).
viac
02.12.2020
Analýza odpadového hospodárstva v krajských mestách
V oblasti životného prostredia patrí zabezpečenie funkčného systému odpadového hospodárstva v mestách a obciach medzi jednu z najdôležitejších a najrozsiahlejších kompetencií samospráv.
viac
15.01.2021
Sveržov plánuje v tomto roku vybudovať čistiareň odpadových vôd
Výstavba čistiarne odpadových vôd (ČOV) je jednou z tohtoročných priorít obce Sveržov v okrese Bardejov. Okrem toho podľa starostu obce Pavla Ceľucha pracujú i na príprave projektu, ktorého výsledkom bude rozšírenie cesty Tarnov – Gaboltov.
viac
29.03.2021
Problematika odpadov dominuje v každej samospráve
Ako nastaviť logistiku na zber kuchynských odpadov? Ktoré samosprávy ponúkajú inšpiráciu pre ostatné? V čom máme spoločné problémy so samosprávami v Čechách? Aj na tieto otázky zazneli na piatkovom workshope, ktorý organizoval ZMOS, konkrétne odpovede.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.62 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.76 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.61 %