Sobota 31.10.2020
Dnes má meniny 
Aurélia
°C
01.07.2020 01:35

Rada ZMOS rokovala s ministrom Eduardom Hegerom


Snímka z 9. rokovania Rady ZMOS.


V poradí 9. rokovanie Rady ZMOS rozhodlo o októbrovom rokovaní 31. snemu ZMOS. Venovalo sa aj aktuálnej situácii a členovia Rady ZMOS tiež diskutovali s ministrom financií SR Eduardom Hegerom.


Ministerstvo financií chce pomôcť samosprávam zasiahnutým koronakrízou (TASR)

Minister financií Eduard Heger sa v utorok zúčastnil na zasadnutí Rady Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) na Štrbskom Plese, venovanom aj pomoci obciam vo forme pôžičiek, ktoré majú v súvislosti s koronakrízou problémy s výpadkom podielových daní.

„Čo sa týka samotných financií, ten výpadok daní bude tento rok nižší ako sme predpokladali v apríli, avšak budúci rok bude vyšší,” uviedol Heger. Spresnil, že výpadok na dani z príjmu fyzických osôb je podľa najnovšej prognózy na tento rok vo výške 121 miliónov eur. Heger pochválil samosprávy, že pred koronakrízou dobre hospodárili a pripravili sa na to v podobe rezervného fondu aj v podobe peňazí na účte.

Ministerstvo financií prichádza na pomoc aj vo forme pôžičiek. „Dobre vieme, že štát aj samosprávy sa musia správať v takomto čase proticyklicky, to znamená, že tam, kde všetci sporia a odkladajú si peniaze z dôvodu neistoty, musí vstúpiť štát a investovať peniaze,” povedal Heger.

Predseda ZMOS-u Branislav Tréger si myslí, že mestá a obce nebudú pristupovať na formu pôžičiek. „Potrebujeme, aby tých 311 miliónov eur z doznievajúceho programového obdobia bolo nejako realizovaných v rámci terénu, v rámci kapitálových výdajov. Je naozaj fundamentálna vec, aby sme dokázali so štátom odstrániť všetky prekážky, aby sa tie kapitálové výdaje dostali do toho terénu,” vysvetlil Tréger.

Dodal, že mestá a obce prežili napríklad aj krízu v roku 2011 a aj teraz majú ambíciu poradiť si. „Niektoré veci môžu byť v rámci života oklieštené. Počuli sme z úst primátorov a starostov, že niektoré športové odvetvia, kultúra, možno bezpečnosť, pôjdu niekde na nižšiu úroveň financovania,” doplnil predseda ZMOS-u.

Všeobecnou zhodnou na rokovaní Rady ZMOS bolo že forma pôžičiek nie je pre samosprávy riešením a vo vzťahu k modernizácii miestnej územnej samosprávy minister deklaroval, že v prípade obcí nebudú uvažovať o ich zlučovaní. Zároveň bola zhodou prijatá možnosť intenzívnej spolupráce a pravidelných rokovaní, ktoré budú reagovať na tvorbu legislatívy a ekonomiku samospráv.     

Nový návrh zonácie Muránskej planiny a podpora Partnerskej dohody

Rada ZMOS po vyhodnotení plnenia úloh bola predsedami odborných sekcií informovaná o ich činnosti, výsledkoch doterajších rokovaní od ostatného rokovania rady a pri tomto bode tiež schválila návrh sekcie pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, ktorý uviedla primátorka mesta Tisovec Irena Milecová. V tejto súvislosti Rada ZMOS žiada predkladateľov, aby za účasti odborníkov i verejnosti a v súlade s platnou legislatívou vypracovali nový návrh zonácie s cieľom minimalizácie sociálno-ekonomických dopadov v oblasti zamestnanosti, najmä udržania pracovných miest v lesníckych a drevospracujúcich činnostiach, ako aj z pohľadu rozvoja cestovného ruchu a turizmu, ale aj celkového využívania územia regiónu patriaceho k najmenej rozvinutým regiónom Slovenska. Zároveň žiadame prehodnotiť súčasný Národný park Muránska planina v zmysle § 20a zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny ako prírodný park, čomu plne zodpovedá územie Muránskej planiny. Okrem toho súhlasí a podporuje Partnerskú dohodu v súvislosti s revitalizáciou zanedbaných oblastí ,,brownfieldov´´v mestách a obciach.   

Programové vyhlásenie vlády

Pri bode týkajúcom sa Programového vyhlásenia vlády SR 2020 – 2024 a jeho možných dopadov na miestnu územnú samosprávu Rada ZMOS zobrala danú informáciu na vedomie, žiada predsedu ZMOS, aby pri rokovaniach s jednotlivými rezortnými ministerstvami v rámci rezortných rozpracovaní Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2020 až 2024 presadzoval záujmy členských miest a obcí ZMOS v súlade s uzneseniami jeho decíznych orgánov. Okrem toho uložila povinnosť prerokovať materiál k PVV na roky 2020 – 2024 v odborných sekciách Rady ZMOS z pohľadu jeho dopadov na samosprávu a odporúčania postupov a opatrení predložiť na rokovanie orgánov ZMOS, s tým, že podpredsedom, vrátane výkonných podpredsedov ZMOS pri rokovaniach s jednotlivými rezortnými ministerstvami v rámci rezortných rozpracovaní Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2020 až 2024 uložila povinnosť presadzovať záujmy členských miest a obcí ZMOS v súlade s uzneseniami jeho decíznych orgánov.

Aktivity ZMOS

Rada ZMOS tiež zobrala na vedomie informáciu predsedu Branislava Trégera o rokovaniach ZMOS v aktuálnom období. Rovnako na vedomie zobrala aj informáciu o činnosti Kancelárie ZMOS za prvý polrok 2020, ktorú uviedol ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS Michal Kaliňák.

Eurofondy, odpadové hospodárstvo a ochrana ovzdušia

Výkonný podpredseda Milan Muška predložil aktuálnu informáciu o stave prípravy programového obdobia 2021 – 2027, ktorú rada zobrala na vedomie a zároveň  schválila návrh ďalšieho postupu ZMOS pri príprave programového obdobia 2021 – 2027.

Výkonný podpredseda Jozef Turčány následne informoval o aktuálnej situácii v odpadovom hospodárstve. Rada zobrala túto informáciu na vedomie, uložila povinnosť presadzovať schválený návrh legislatívnych zmien na rokovaniach s MŽP SR a odporúčala predsedom regionálnych združení presadzovať pre členské mestá a obce naplnenie Memoranda OZV v plnom rozsahu. Okrem toho Rada ZMOS nesúhlasila s s predloženým návrhom téz k zákonu o ochrane ovzdušia.

31. snem ZMOS

Rada sa tiež venovala príprave 31. snemu ZMOS. V tejto súvislosti schválila zvolanie 31. snemu ZMOS na 13. a 14. októbra 2020 v hoteli Senec, mesto Senec. Tiež schválila: delegačný kľúč 1:7 (navyše členovia Rady ZMOS a Kontrolná komisia), vložné vo výške 100 eur na delegáta, návrh programu 31. snemu ZMOS, návrh rokovacieho poriadku 31. snemu ZMOS, návrh na zloženie pracovného predsedníctva a komisií snemu, informáciu o  činnosti Rady a Predsedníctva ZMOS po 30. sneme ZMOS, informáciu o činnosti odborných sekcií Rady ZMOS po 30. sneme ZMOS a návrh na uznesenie 31. snemu ZMOS. Zároveň odporúča 31. snemu ZMOS prerokovať a schváliť predložené materiály. Na tento bod nadväzovalo vyhodnotenie plnenia priorít 30. snemu ZMOS, ktoré členova rady zobrali na vedomie.

Predsedníctvo každý mesiac

Rada ZMOS schválila harmonogram rokovaní Predsedníctva ZMOS a Rady ZMOS na 2. polrok 2020. Pri tomto návrhu bola schválená zmena podľa ktorej sa rokovania predsedníctva bude konať každý mesiac, keďže očakávame výraznú legislatívnu aktivitu vlády SR a parlamentu.

Činnosť ZMOS

Rada ZMOS sa tiež sa venovala plneniu rozpočtu ZMOS za rok 2019 a návrhu rozpočtu ZMOS na rok 2020, ktorý predložil Ladislav Adamovič, riaditeľ sekcie ekonomiky. Rada ZMOS  schválila výsledky hospodárenia ZMOS za rok 2019 a rozpočet ZMOS na rok 2020. Rada ZMOS sa v bode rôzne venovala návrhu na ukončenie činnosti Združenia miest a obcí Slovenska v obchodných spoločnostiach s podielom Združenia miest a obcí Slovenska. Rada v tejto súvislosti žiada ústredného riaditeľa kancelárie ZMOS o ukončenie aktivít v jednotlivých obchodných spoločnostiach a odporúča ponechať podiel Združenia miest a obcí Slovenska v obchodnej spoločnosti INPROST, s. r. o., ktorá je vydavateľom Obecných novín. 

Autor: (Michal KALIŇÁK, ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS)


komentáre
SHOW ALL
podobné
07.04.2016
Dominovali prípravy 27. snemu ZMOS a tézy pre programové vyhlásenie vlády SR
Štrbské Pleso – 6. apríl 2016 - Predseda ZMOS Michal Sýkora zvolal 6. rokovanie Rady ZMOS. Uskutočnilo sa 5. a 6. apríla 2016 v Štrbskom Plese. Dvojdňový program rokovania tvorilo 21 bodov, medzi ktorými dominovali prípravy 27. snemu ZMOS a tézy pre programové vyhlásenie vlády SR 2016 - 2020.
viac
25.04.2020
Predsedníctvo ZMOS prerokuje kľúčové témy s kvantifikáciou dopadov
Združenie miest a obcí Slovenska má vypracovanú analýzu programového vyhlásenia vlády s finančnou a legislatívnou kvantifikáciou dopadov. V utorok (28. 4.) bude aj tento dokument schvaľovaný jeho Predsedníctvom.
viac
06.08.2020
Komuniké z 5. zasadnutia Predsedníctva ZMOS
V poradí 5. zasadnutie Predsedníctva Združenia miest a obcí Slovenska sa venovalo hlavne problematike odpadového hospodárstva a Envirofondu.
viac
23.09.2020
Komuniké z Predsedníctva ZMOS a Rady ZMOS
V poradí 6. zasadnutie Predsedníctva ZMOS sa uskutočnilo tesne pred rokovaním Rady ZMOS. Mnohé jeho závery boli následne prerokované na popoludňajšom rokovaní Rady ZMOS.
viac
top články
24 hodín
7 dní
30 dní
partneri
anketa
Mal by sa zakázať vstup utečencov do Európy?
Áno, môžu medzi nimi byť teroristi.
77.88 %
Nie som si istý/istá, ale nemali by sme ich do SR pustiť.
2.85 %
Nie, sú to ľudia, ktorí utekajú pred hrôzami vojny a potrebujú pomoc.
19.28 %